4 kontinenty, 20 zemí, stovky čistíren odpadních vod

Za 40 let existence společnosti Hydrotech jsme zrealizovali více než 800 čistíren odpadních vod. Ty dnes slouží obcím, městům a průmyslovým podnikům v 20 zemích světa.

  • Potravinářský
  • Papírenský
  • Chemický
  • Automobilový