Blog

3 způsoby, jak můžete čistit odpadní vody z výroby mléka a mlékárenských výrobků

Dobrou zprávou je, že vyčistit odpadní vodu z mlékárenského průmyslu není velký problém. Tím ale nechceme říci, že použitá technologie nebude komplikovaná.

V následujícím článku si můžete přečíst, jaké různé způsoby se dají na mlékárenské vody aplikovat, a  jaké s nimi máme zkušenosti. Dále bychom chtěli upozornit na problematické oblasti, se kterými se můžete setkat při návrhu, realizaci, a provozu technologie. Jedná se tedy o oblasti, kde je potřeba zvýšené pozornosti.

Zkušenosti Hydrotechu

Zkušenost Hydrotechu s mlékárenskými vodami je poměrně pestrá. Hydrotech navrhoval a realizoval čistírny na tento druh vod třemi různými způsoby.

1. Nejjednodušší způsob byl zaměřený jen na předčištění odpadních vod tak, aby vyhovovaly limitům pro vypouštění do městské veřejné kanalizace.

2. Druhý způsob se skládal z nechanického předčištění, biologického čištění aerobním způsobem a dočištění vyčištěné vody kvůli přísným limitům (více o tomto způsobu si můžete přečíst v dalším článku).

3. ECO-Friedly model. Třetí varianta obsahovala mechanické předčištění, biologické čištění aerobním způsobem, bioplynové hospodářství a biologické dočištění aerobním způsobem (tato varianta je taktéž popsána v dalším článku).

Všechny tři výše popsané způsoby čištění jsou plně funkční a je možné je nalézt na našich stránkách v sekci reference. Výběr konkrétní technologie je závislý na tom, co investora omezuje, nebo co budoucí provozovatel preferuje.

Nejlevnější možnost

Investičně nejvýhodnější možnost je samozřejmě jen částečné čištění vod (předčištění) s odtokem do veřejné kanalizace.

Při této možnosti je dokonce nižší spotřeba energií, jelikož bývá instalováno menší množství strojů. Největší finanční nevýhodou tohoto typu mohou být vyšší poplatky za vypouštění vod do městské kanalizace.

Vyrovnávací nádrž

Pokud čistírnu rozdělíme na nejdůležitější části, můžeme začít vyrovnávací nádrží. Ta je klíčová v celém procesu hlavně kvůli vyrovnání výkyvů v kvalitě přitékajících vod. Několikahodinová doba zdržení a odpadních vod a jejich promíchání přispívá k homogenizaci (vyrovnání) parametrů znečištění.

Druhou funkcí je neutralizace vod. Dávkování kyseliny nebo zásady se se nastaví tak, aby byl zajištěn správný rozsah pH vod. Většině případů technologie pracují v neutrálním pH.

Pokud můžeme poradit…

Jak velikost vyrovnávací nádrže, tak míra dávkování chemikálií velmi úzce souvisí s disciplínou a procesy probíhajícími v samotné výrobě.

To znamená, že je dobré sledovat spotřebu chemikálií, jestli není zbytečně vysoká. A sledovat nehody znehodnocující produkt, případně suroviny, které se pak většinou vylijí do kanalizace.

Dále je potřeba sledovat zpracování syrovátky. Taktéž prosté úniky do kanalizace. Takových bodů je mnoho, při kterých se uplatní vyrovnávací nádrž na čistírně.

Flotace – odstranění NL, CHSK, EL, P

Další důležitou technologií, kterou jsme použili ve stupni předčištění mlékárenských odpadních vod, byla Flotace. Ta funguje na principu koagulace a flokulace a má za úkol odstranit hlavně znečištění ve formě nerozpuštěných látek.

Účinnost se pohybuje obvykle mezi 40 až 80%. Společně s nerozpuštěnými látkami se redukuje i část organického znečištění ve formě CHSK, avšak účinnost dosahuje maximálně 60%.

Dále se touto technologií dají ve velké míře odstranit extrahovatelné látky (EL) a dokonce i fosfor, respektive fosforečnany. Vznikající odpadní kal se uskladňuje v kalové nádrži po několik hodin až dní, než je dále zpracován.

V případě dobrých vztahů s vodárenskou společností a dostatečně vysokými kanalizačními limity, je možné takto upravenou (předčištěnou) vodu vypustit do veřejné kanalizace.

Pokud se však investor z různých důvodů rozhodne jinak, tak je tato předčištěná voda vhodná pro biologické dočištění.

Pokud můžeme poradit…

Zápach – je potřeba si na něho dát pozor! Mléko a i odpadní produkty jsou materiálem, který velmi rychle podléhá biologickému rozkladu, který s sebou přináší vznik zápachu (i ve formě H2S).

Je nevyhnutelné na tento aspekt čištění myslet na začátku návrhu čistírny a pokusit se zápachu v co největší míře předejít. Tato oblast určitě nepatří do kategorie „na tomto se dá ušetřit“.

Proto upřednostněte lepší odstávání prostoru, výkonnější ventilátory, pračku na odpadní vzduch, kompostovací filtry s náplní (rašelina, kokosové vlákna apod.) Nebo použijte srážedla tam, kde se tvoří sirovodík H2S. Doporučujeme tuto oblast nezanedbat.

První část článku o odpadních vodách z výroby mlékárenských výrobků zde můžeme ukončit. Pokud se chcete dozvědět i o jiných způsobech řešení, doporučujeme si přečíst také článek o pokročilejších způsobech čištění vod z výroby mlékárenských produktů.

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technolog

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Tyto kampaně mají silné poselstvo pro nás všechny

19.10.2017

Smyslem naší práce ve společnosti Hydrotech je navracet znečištěné vodě život pomocí čistíren odpadních vod. Uvědomujeme si totiž,...

ČTĚTE VÍC

Odhalte nejúspěšnější amatérské projekty, které odstraňují nahromaděný odpad z moře

9.8.2018

Zakladatel projektu na záchranu světových oceánů a podmořského světa nutně nemusí být absolventem vysokoškolského studia v oblasti...

ČTĚTE VÍC

Zvláštní způsob, jak zvýraznit problematiku znečištění: tchajwanští studenti vyrobili nanuky ze znečištěné vody

10.10.2017

Tři studenti Národní tchajwanské univerzity umění v Taipei promluvili o problémech s vodou v dobrém, nápaditém, avšak hrozivém a...