Blog

4 důvody, proč lidé v Africe trpí nedostatkem čisté vody

Už jste někdy přemýšleli nad tím, proč obyvatele Afrik trápí velká žízeň?

Možná vás to překvapí, ale v Africe se nachází poměrně velké množství pitné vody – až 9 % celosvětových zásob. Její dostupnost však v jednotlivých státech určuje několik rozhodujících, a ne velmi příjemných, důvodů.

Důvod č. 1 : Klima a podnebí

Věděli jste, že až 300 miliónů lidí žije v oblastech bez přístupu čisté vody? Týká se to zejména krajin ležících v subsaharské Africe, jako je Somálsko, Etiopie, Madagaskar, Demokratická republika Kongo, Mosambik, Nigérie, Mali, Čad, Sierra Leone, Mauritánie a spoustu dalších.

klima a podnebi v Africe

Jednou z hlavních příčin nedostatku vody v těchto oblastech je jejich subsaharské klima, kde se nachází zejména oblasti pouští, polopouští a subtropů.

Zatímco obyvatelé v tropických krajinách nedostatkem vody lidé netrpí tak markantně, obyvatelé z oblastí pouští a polopouští jsou na tom úplně jinak. Jedinou významnou řekou, která přináší vodu a dostatečnou vláhu ze severu do těchto vyprahlých oblastí, je Nil.

klima a podnebi v Africe z hlediska mnozstvi vody

Naopak v druhé nejdelší africké řece Kongo žije pouze 10% celkové africké populace. Přitom je to nejmasivnější zdroj vody na kontinentu, který pokrývá až  30% jeho zásob.

Globální oteplování

Pouštním a polopouštním krajinám navíc s tímto problémem nepomáhá ani výrazná klimatická změna. Ta způsobuje růst teploty vzduchu a má vliv i na hustotu a vydatnost srážek.

V některých oblastech se vlivem globálního oteplování pravidelnost dešťových srážek snížila až o 25 %.

Důvod č. 2: Místo, kde lidé žijí

Přístup k čisté a pitné vodě je různý i v závislosti na místu, odkud lidé pochází. Pokud žijí ve větším městě, získat pitnou a zdravotně nezávadnou vodu je lehčí. Výrazně tomu napomáhá vybudovaná městská infrastruktura a kanalizace.

misto na zivot v Africe

Vesničané jsou na tom však úplně jinak, Pro vodu musí denně chodit až několik kilometrů vzdálenému napajedlu.

klima a podnebi v Africe z hlediska nedostatku vody

Vodu v rodině nosí především mladá děvčata a ženy. Velkému procentu z nich jejich role nosiček nenechá žádný další prostor na vzdělání, důsledkem čehož klesá jejich možnost v dospělosti vést kvalitní život a možnost na lepší zaměstnání.

nedostatek vody v Africe

Může se také stát to, že se voda v napajedle znečistí. Risk nákazy některého člena rodiny je proto velmi vysoký.

Lidé však nemají na výběr, a tak vodu nejdříve převaří. To ale nemusí zabít všechny choroboplodné zárodky, a proto podle statistiky až jedno z pěti dětí umírá právě na otravu vodou ze nečištěného zdroje.  

Důvod č. 3: Zemědělství

Zemědělství na kontinentu zaměstnává až 60 % pracující populace. I přesto je produktivita zemědělských plodin nízká, což zvyšuje celkovou potravinovou nedostatečnost.

zemedelstvi v Africe z hlediska nedostatku vody

Přitom se očekává, že do roku 2050 se populace v krajinách subsaharské Afriky zvýší dvojnásobně. Krajiny proto musí přijmou opatření, které jim pomůže zlepšit systém pěstování, především s ohledem na zavlažování rostoucích plodin.

95 % subsaharských zemědělců se spoléhá na zelnou vodu. Tou zavlažuje především rýži a cukrovou řepu a napájí s ní dobytek.

Zelená voda se v půdě zachytává působením sezónních srážek. Vlivem rostoucího globálního oteplování a jeho vlivu však bude možnost využití této vody postupně klesat.

zemedelstvi v Africe a nedostatek vody

Proto je v tomto případě důležité postupné vzdělávání. Farmáři a organizace by se měli naučit využívat vodu ze zásob a postupně měnit systém tradičního zavlažování.

Momentálně v Africe funguje několik pilotních projektů, které pomáhají zemědělcům, jak dosáhnout co nejlepší úrody s využitím co nejmenších zásob vody.

I přesto do Afriky putuje jen 5 % světového financování souvisejícího se změnou klimatu, ačkoliv jejímu účinku je vystaveno až 65 % africké populace.

Důvod č. 4: Vláda a konflikt

Přístup k čisté a pitné vodě je obzvlášť těžký v oblastech s přetrvávajícím mezivládním a vnitrostátním konfliktem. Ten může pocházet i z mocenského boje o vodní zdroj, který obvykle protéká několika krajinami zároveň.

Toto napětí se zpravidla zvyšuje pod slabým vedením „nastrčené“ vlády, vlivem korupce, nesprávným přerozdělením přírodních zdrojů, zlým investováním a nedostatečným výzkumem v oblasti životního prostředí a městské infrastruktury.

Infrastruktura

Jedou z nejdůležitějších podmínek přístupu často k jedinému zdroji pitné vody je výstavba dopravní infrastruktury.

infrastruktura a nedostatek vody v Africe

Infrastruktura se přitom netýká jen silniční komunikace, ale i výstavby kanalizace a potrubí, které by vodu přinesli přímo do blízkosti lidských obydlí.

Zároveň by zabránila rychlému šíření chorob a epidemií a zvýšilo by se podvědomí o hygieně.

infrastruktura a nedostatek vody v Africe

S nedostatkem vody v Africe se denně střetává několik stovek miliónů lidí. Tento problém se však nevyřeší ze dne na den. Co pro to můžeme udělat už dnes?

Roky trvající konflikty, nedostatek financí, nedostatečná pomoc z venku a nehostinné klima může porazit především podpora projektů a sbírek, které se snaží tento obrovský problém v subsaharské oblasti postupně řešit.

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Ukončení poloprovozních testů v textilním průmyslu

8.10.2020

Po několikatýdenním poloprovozním testování předčištění odpadních vod z textilního průmyslu, použitím flotační jednotku, jsme...