Blog

Jak můžeme pomoci špičkovým technologiím čistění odpadních vod na Slovensku?

V jednom z mých předchozích blogových příspěvků jsem psal o tom, proč máme na Slovensku jen velmi málo špičkových technologií v oblasti čištění odpadních vod a jak by to mohlo pomoci ze strany státu. V článku, který máte právě otevřený, naleznete několik nápadů, které mohou podpořit zájem o tento směr nejen ze strany společnosti, ale například ze strany investorů.

Začněme více sdružovat odborníky z praxe

Důležitým krokem pro celkový rozvoj čistíren odpadních vod na Slovensku je založení organizace, která sdružuje skupinu odborníků, kteří spolupracují. Něco takové existuje pod pojmem Asociáciačistiarenských expertů.

Toto společenstvo lidí (myslím, že pojem společenstvo úplně vystihuje smysl, protože členství by se mnohých netýkalo, a proto by měl každý každého evidovat) by se mělo pravidelně setkávat, sdílet své zkušenosti a diskutovat o tom, co by mohlo pomoci lépe a rychleji řešit odborné problémy. Ale i to se už více méně dělá.

Proč tedy neposunout úroveň ještě o stupeň výše, a to tak, že by se začaly dělat například kurzy pro operátory? Operátoři a technologové na různých komunálních nebo i průmyslových čistírnách by měli prostor na zdokonalování se, na prohlubování svých vědomostí, aby v procesech uměli lépe poznat a identifikovat biologické a fyzikálněchemické procesy, což by mohlo dopomoci k jejich lepšímu fungování.

S rostoucí profesionalitou odborníků by přímo úměrně rostla i spokojenost zaměstnavatelů, naší přírody a obyvatel.

cisticka-pohlad-zhora

Zajímavé by bylo rozšířit tuto komunitu a propojit odborníky například z VÚVH, profesory, rybáře a vodohospodáře, specialisty na sanace půd až po specialisty z průmyslových aplikací, které v určité míře přicházejí do kontaktu s čištěním a úpravou vody. Vytvořila by se tak širší skupina lidí z různých zaměření a s odlišným pohledem na problémy, což by mohlo prospět diskusi o problémech. V éteru by existovala větší diverzita názorů, a pokud by se tento potenciál využil, tak i větší různorodost možných řešení.

Diskutujme s veřejností

Lidé dokáží vytvořit tlak na stát, na zákonodárce, ale tlak nikdy není tam, kde není zájem a informace. Proto je třeba společnost informovat a vzdělávat.

Bylo by velmi příznivé, kdyby se daly odborná témata zformulovat do snadno pochopitelných a zároveň i poutavých přednášek, prezentací, diskusí. Vždyť koneckonců naplnit sál lidmi není vůbec jednoduché.

prezentacia-plna-miestnost-ludi

Obdobný festival je například Ekotopfilm - kde se dá diskutovat mezi profesionály a i širší veřejností. Jiným příkladem je hudební festival, kde se zavedla separace odpadu, dokonce i separování biologické složky odpadu a následně její zpracování. Proč by se tedy nedalo nějakým způsobem prezentovat i čištění odpadních vod?

Dostaňme získané vědomosti z hlav do praxe

Proč se nepřevezme model z rozvinuté západní země a nejsou ve školách soutěže v odborných příkladech nebo projektech z praxe? Existuje jedna soutěž, kde si tým studentů má navrhnout svou vlastní rafinérii. Proč takové soutěže nejsou v každém oboru?

V oboru čištění odpadních vod by to mohlo například spojit několik oborů, kde by se mohli poznat lidé z chemické, strojírenské i stavební části, dokonce by se dal zapojit i ekonomický a marketingový směr. A to je jen jedna z mnoha výhod. Chtělo by to trochu chuti, iniciativy a podpory.

zena-ukazuje-znak-ok

Proč na našich školách nefunguje nebo funguje jen ve velmi malé míře výchova studentů pro konkrétní podnik? Proč si takové firmy takto na začátku "neloví" talentované studenty?

Mentoring pro studenty - mentor jako průvodce mladšího kolegy. Tento model by mohly nabízet firmy a zároveň by právě z podobných aktivit studentů mohly vznikat motivační stipendia. V současnosti jsou na školách stipendia předávány hlavně za průměr a dobrý prospěch. Samozřejmě, je důležité dostat vědomosti do hlavy, ale stejně důležitým krokem je také dostat získané vědomosti z hlavy do praxe. A to už na Slovensku takové ceněné není.

Získávají se body za různé aktivity, aby student dostal místo na koleji, ale za organizaci nějaké diskuse s odborníky z praxe se o odměně mluvit nedá. V tomto směru by mohly progresivně kroky dělat školy, profesoři a stejně i firmy.

Výzva pro odpovědné

Jsem si vědom, že je jednoduché napsat nápady "na papír" a že je mnohem těžší vše překlopit do reálných aktivit. Ať je však tento text povzbuzením a inspirací pro ty, kteří mají na tyto věci reálný vliv. Vždyť pozitivním impulsem je už jen to, že zájem o zlepšení existuje minimálně u autora tohoto blogu. A jsem si na 100% jistý, že nejsem sám.

Možná tyto myšlenky jednou zapadnou prachem, ale také je možné, že v budoucnu padnou na úrodnou půdu a přinesou alespoň mírný posun vpřed.

https://lh6.googleusercontent.com/uAPLDVDbKOj0EFtH7ukxb_a6aIkwPAm5roTzbY_9Uiup_brAG7XSQn1lXfLxr_JVsd2NAVLTgdvT27LOVESjDttipdK867CB4vo4ph4g7zdxTv9nf_arHsxZrxhxjsOduFrSMmzT

Autor: Ing. Matouš Palguta, chemický technolog

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Česko-slovenské setkání HYDROTECH

13.5.2018

I po dlouhé přestávce se nám podařilo uspořádat setkání našich a českých kolegů. Tentokrát uspořádání schůze bylo v rukou...

ČTĚTE VÍC

4 kroky, jak vyčistit odpadní vodu z výroby bonbónů

14.4.2020

Bonbóny, čokolády, pralinky a další sladkosti – možná si ani neumíte představit, že by něco takového lahodného mohlo škodit...