Blog

Myčky automobilů jsou pro vodu přátelštější než mytí automobilů doma

Myjete auto na chodníku před domem? Pokud jste si mysleli, že tímto způsobem ušetříte vodu a životní prostředí, mýlili jste se.

Přijďte a prohlédněte si výhody umytí auta u komerčního mycího automatu. 

První bod: můžete ušetřit vodu a energii pomocí mytí aut

Spotřeba vody na jedno umytí v myčce aut se pohybuje od 64 do 261 litrů vody. S asi 5 minutami stráveného času mohou někteří lidé považovat za příliš mnoho.

autoumyvarne setria vodu aj energiu

V některých případech spotřeba vody během 10minutového mytí vašeho auta doma může stoupat až na 320 litrů.
Mezinárodní asociace výrobců automobilů rozlišuje jejich tři základní typy:

  1. stacionární "in-bay" mytí aut

  2. mytí auta s posuvnou kolejnicí

  3. samoobslužná myčka

samoobsluzna autoumyvaren

Podle pruskumu z roku 2002 spotřebovává samoobslužný mycí automat nejmenší množství vody o objemu asi 68 litrů na jeden mycí cyklus.

Druhý bod: stanice mycích automatů zpracovávají odpadní vody mnohem ohleduplněji

Hlavním problémem domácího mytí automobilů je také únik vody kontaminované mýdlem, olejem a těžkými kovy přímo do kanalizace.
Tato kontaminovaná voda pak snadno vstupuje do nedaleké řeky nebo vodní nádrže, kde může poškodit vodní živočichy a znečistit okolní přírodu.  

odpad po umyti autaPokud se rozhodnete umýt auto doma, udělejte to na trávníku. Půda slouží jako přírodní filtr a voda je potom odváděna do kanalizace bez většiny nebezpečných látek.

Naopak, všechny komerční mytí automobilů musí dodržovat přísná pravidla pro další zacházení s takovouto kontaminovanou odpadní vodou. Většina z nich musí proto odeslat svou odpadní vodu do komunální čistírny odpadních vod.

cisticka vod

Kromě toho musí každá komerční myčka automobilů mít speciální filtrační zařízení, které odstraňuje veškeré chemické nečistoty, olej a těžké kovy ze špinavé vody.

Třetí bod: myčky aut používají mýdla bez fosfátů

Některé detergenty pro automobilový průmysl mohou obsahovat nebezpečné chemické látky, které ohrožují lidské zdraví a životní prostředí. 

Pravidelné a neregulované vypouštění vody, která je kontaminována mýdlem na bázi fosfátů, vede k nekontrolovatelnému nadměrnému růstu řas v okolních vodních tocích nebo vodních porostech. 

Nedostatek slunečního světla a kyslíku, stejně jako produkce toxinů, způsobené reprodukcí řas, často vede k masovému vyhynutí ryb. 

uhyn ryb
Technologie používané k zachycování a čištění odpadních vod zabraňují častým ekologickým katastrofám na vodních tocích.

Jet s vaším vozem do myčky je proto chytřejší nejen díky spotřebě vody, ale také šetrnější k životnímu prostředí.

Další blogy