Blog

Čadské jezero mizí z povrchu země. Co ho může zachránit?

Na vodu z Čadského jezera spoléhá 30 milionů lidí. Zdroj však postupně vysychá a jedinou záchranou je projekt Transaqua, který vytváří mnoho neshod.

V roce 1963 zabíralo jezero plochu 26 tisíc čtverečních kilometrů. Víte kolik to je nyní?

Z původní rozsáhlé plochy zůstalo jen 1500 km2, to znamená, že zmizelo 90 % objemu vody.

Nemůžeme se proto divit, že organizace spojených národů označila krizi za jednu z nejhorších ve světě. Navíc mizení jezera nemá jen ekologický rozměr, ale ovlivňuje život milionů lidí, kteří se spoléhají na jeho sladkou vodu.

Málo srážek a hodně násilí.

Čadské jezero leží na pomezí čtyř států: Čadu, Nigérie, Nigeru, a Kamerunu. Zatímco v povodí žije 17,4 milionu lidí, voda z povodí zásobuje více něž 30 milionů lidí. A to se nejedná jen o zdroj pitné vody.

Afričanům z tohoto regionu umožňuje lovit ryby, napájet zvířata, zavlažovat pole, a i jinak podporovat hospodářství. Místní lidé jsou na něm závislí a pro nedostatek vody se dostávají do tzv. Vodního stresu.

Oblast, kde se běžně střídají období sucha a období dešťů se však dramaticky změnila. Teplota stoupá 1,5 krát rychleji, než je světový průměr a srážek je podstatně méně.

Sucha jsou dokonce tak extrémní, že i pokud nárazově zaprší, srážky nedokážou kompenzovat nedostatek vody.

A to není jediný problém. Krizi podporují i ozbrojené konflikty, které jsou na děním pořádku.

Mezi pastýři a zemědělci dochází k bojům o zdroje vody. A aby toho nebylo málo, je tu povstalecká skupina Boko Haram.

Ptáte se, co to má společného s vodou? Přístup k čadskému jezeru ztěžují teroristické jednotky, které doslova kontrolují dění v regionu. Jak asi tušíte, ani to nepomáhá k tomu, aby se vodní plocha zkoumala a zotavila z katastrofy.

Navíc světová banka poukazuje na to, že sice existují poznatky o přívalech a ústupech vody, o podzemní a povrchové vodě, ale nikdo ty údaje nevyužil na lepší hospodaření s vodou.

Naděje z 80-tých let

Takováto je současná situace, Nyní Vás vezmeme do 80 tých let, kdy se objevil projekt TransAqua.

Tehdy přišla italská společnost Bonifica Spa s návrhem vybudovat kanál dlouhý 2400 km.

„Poslal jsem jednoho z našich inženýrů do USA, aby si koupil spolehlivé mapy Afriky, které vyhotovilo americké letectvo," vzpomíná Marcello Vichi, který na projektu pracoval.

Kanál z mohutné řeky Kongo přes řeku Chari (hlavní přítok) přivádí do jezera 100 miliard m3 vody ročně.  Nejenže by to jezero dostatečně zásobovalo, ale na kanále by byly postavené i hydroelektrárny, které by velmi pomohly místnímu hospodářství.

Jak tvrdili inženýři z Bonifica Spa, z řeky Kongo by kanálem teklo jen 8% objemu vody v řece Kongo, která by jinak mizela v atlantském oceánu. Budete se divit, ale vlády afrických států na ani finanční skupiny na návrh nereagovaly.

Na projekt Transaqua se vzpomnělo až o tři dekády později. A dokonce v roce 2018 komise pro povodní Čadského jezera plán Transaqua schválila. Avšak dodnes není jisté, že kanále někdo někdy vybuduje.

Uzavřený kruh

Kanál transaqua má mnoho zastánců a odpůrců. Nigérie tvrdí, že není na co čekat a že pro obnovu hospodářství a v povodí jezera je třeba kanál vybudovat.

V opačném případě bude i nadále pokračovat humanitární krize a lidé budou migrovat do jiných regionů. OSN také prosazuje myšlenku, že na odvrácení krize ne nutné jezero naplnit vodou.

Záběr z vesmíru na jezero v roce 2019.

K podporovatelům se kromě Nigérie přidala společnost Power China, která se zabývá budováním vodních elektráren. Díle africká rozvojová banka, a i ostatní státy, které jezero ohraničují.

Jak bylo výše zmíněno, Transaqua má i mnoho odpůrců, mezi hlavní patří stát Kongo, přes které by kanál vedl. Tento stát deklaruje, že s ním o projektu nikdo nejednal.

Někteří vědci se zároveň obávají toho, že kanál způsobí škody na životním prostření v povodí Konga a Chari.

Navíc je zde i další překážka, a tou je bezpečnost. Na to, aby kanál vyrostl, musí v regionu zavládnout alespoň nějaký mír. Dokud se tak nestane, bude Transaqua jen obyčejným plánem.

Nejhorší na tom všem je, že zatímco různé strany marní čas neshodami, Afričani v okolí Čadského jezera trpí. Kvůli slabému rybolovu přišlo o obživu 49 milionů lidí, celkově až 10 milionů lidí potřebuje humanitární pomoc a půl milionu dětí trpí akutní podvýživou.

Jistě si dokážete představit, jak vážná je situace a jak hodně tamější obyvatelé potřebují sladkou vodu, kterou jim jezero dlouhou dobu přinášelo. 

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Návrh vysoce zatížené sedimentační nádrže v papírenském průmyslu

19.11.2020

Projekt, kterému předcházely ne právě triviální testy sedimentace, postupně dostává tvář projektové dokumentace. Jde o předčištění...