Blog

Co zapříčiňuje přetížení ČOV a jak tento problém řešit?

Pokud máte problémy s přetěžováním ČOV, nedostatkem kyslíku v systému nebo se zhoršenými parametry na odtoku z čistírny, tento článek je určen právě vám. Stejně je směřovaný i přetíženým komunálním a průmyslovým čistírnám odpadních vod. Zaměříme se v něm totiž na důsledky přetížení a nabídneme vám také několik možných řešení těchto problému.

Pro úplnost informace, v tomto článku budeme pod pojmem přetížení rozumět nárůst organického znečištění a objemu odpadních vod na vstupu ČOV.

Důsledky přetížení ČOV

Přetížení se může projevit následujícími třemi způsoby:

  1. Zhoršené parametry na výstupu z ČOV (chemická spotřeba kyslíku - CHSK, nerozpuštěné látky, celkový dusík nebo fosfor a podobně).

  1. Pokles kyslíku v systému, respektive nadstandardní zvýšení výkonu dmychadla v důsledku potřeby většího objemu vzduchu. Aby se v systému udržela bezpečná koncentrace (cca 2mg/l), musí dmychadlo přivádět více vzduchu, protože se více kyslíku míjí na odstranění zvýšeného organického znečištění.

  1. Tím, že v systému může chybět kyslík nebo i nutrienty (dusík, fosfor, a jiné), procesy nemusí probíhat správně. Projevem toho může být i nárůst vláknitých mikroorganismů v kalu, které zapříčiňují zhoršené sedimentační vlastnosti v dosazovací nádrži.

Příčiny přetížení ČOV

Příčiny přetížení mohou být různé:

  • na veřejnou kanalizaci se napojil průmyslový podnik

  • obec se rozrůstá, a proto roste počet obyvatel

  • v továrně se zvýšila výroba a tím i objem a / nebo koncentrace znečištěných odpadních vod

  • továrna nárazově vypustila velké množství organických látek (například nepovedený produkt)

  • někdo nárazově vypouští odpadní vody do kanalizace (možná i nelegální)

pricina-pretazenia-cov

Ať je příčina jakákoliv, je třeba učinit opatření k vypořádání se s tímto stavem. Pojďme se podívat na několik řešení.

Dostupné řešení přetížení ČOV

1. Vyrovnávací nádrž

Pokud je přítok trendem pouze v některých hodinách dne, a právě tehdy jsou přítomny problémy, je možné se s tím vypořádat začleněním vyrovnávací nádrže do systému. Vyrovnávací nádrž bude sloužit k zachycení nadměrného množství odpadních vod a vypustí ho v době, kdy bude objemový tok menší (například v noci).

Jako vyrovnávací nádrž může sloužit již existující nevyužitá nádrž, nebo se může postavit nová.

2. Zvýšení koncentrace kyslíku

Pokud je problém v nedostatečné koncentraci kyslíku, je třeba zvážit několik opatření.

Vyrovnávací nádrž může pomoci i v této situaci, protože eliminuje místa s největším zatížením, a tedy i s největší potřebou kyslíku. Pokud jsou dmychadla starší a neměly pravidelný servis, přichází v úvahu i špatné fungování stroje. To by se muselo odstranit servisem dmychadla.

riesenie-pretazenia-cov

Rovněž je třeba zkontrolovat a následně kalibrovat kyslíkovou sondu, jestli měří správně. Mohla se během doby fungování zanést nebo na ní mohl vzniknout vodní kámen a podobně.

Kvalitnější distribuci kyslíku může pomoc pročištění rozvodného systému vzduchu zředěným roztokem kyseliny solné nebo slabé organické kyseliny. Ta zajistí odstranění nečistot v pórech elementů z vodní nebo vzduchové strany membrán.

Je také třeba sledovat, zda je všude zajištěna rovnoměrná distribuce vzduchu. Stává se, že některé gumové membrány elementů distribučního systému se poškodí, natrhnout nebo úplně roztrhnou. V tomto případě je třeba je vyměnit.

Pokud se vše toto vyzkoušelo, je možné ještě zkusit doplnit množství provzdušňovacích elementů na dně nádrže. To však často nedovolí plocha nádrže, a tak zůstává poslední možností výměna dmychadla za stroj s vyšším výkonem.

3. Množství mikroorganismů

Pokud je systém přetížen vysokou koncentrací organických látek, je možné v aktivaci zvýšit množství kalu (koncentraci kalu), který bude organickou hmotu odstraňovat.

V tomto případě je třeba si dát pozor, abychom věděli jak zvýšené množství mikroorganismů, správně dotovat kyslíkem, který je potřebný na jejich správné fungování.

cistenie-cov

Druhou podstatnou věcí je minimální množství vzduchu, které je potřebné k promíchání suspenze. Jelikož kapalina s vyšším množstvím kalu se promíchává s větší obtížností, je nezbytné si ověřit kapacitu dmychadla na promíchání takové směsi. Ve většině případů to však nebývá problém.

Objem vzduchu potřebný k zajištění kyslíku pro bakterie bývá větší než je potřebné množství na promíchání směsi.

Závěr

Dobrou zprávou je, že ne každý přetížený stav musí být automaticky řešen novou výstavbou nebo rozšiřováním ČOV. Podobným tématům se jednoznačně budeme věnovat i v dalších článcích.

Pokud přitom sami nevíte, jaké řešení by bylo ideální pro váš podnik, rádi vám s tím poradíme.

podpis-palguta


 


Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technolog

Další blogy