Blog

Kontejnerová čistírna: Rozumné řešení čištění malých objemů odpadních vod

Přečtěte si o tom, jaké možnosti čištění odpadních vod jsou v současnosti dostupné pro malé podniky.

Nedávno jsem dostal za úkol navrhnout velmi malou čistírnu odpadních vod (ČOV) pro menší podnik, který se zabývá výrobou a lahvováním nealkoholických nápojů. V tomto článku vám blíže popíši technologii, kterou jsme pro daný případ vybrali.

Pro ty zasvěcené, kteří se čištěním vod již zabývají, šlo o velikost čistírny s kapacitou 283 ekvivalentních obyvatel.

Pro méně zasvěcené vysvětlím pojem ekvivalentní obyvatel.

Je to velmi přibližná hodnota, která znečištění vod připisuje počtu lidí / obyvatel, kteří svou aktivitou a metabolismem vyprodukují stejné množství znečištění. Tak dokážeme objektivně připsat ČOV její velikost. 

3 možnosti čištění odpadních vod v malých podnicích

Je  několik možností, jak by mohl podnik se svou vodou naložit.

1.

V první řadě, pokud má podnik možnost napojit se za dobrých podmínek na městskou nebo vesnickou kanalizaci, vedení společnosti by se tak určitě mělo rozhodnout. Je to totiž nejméně pracný způsob, jak se zbavit vyprodukované odpadní vody.

Společnost by platila pouze cenu stočného provozovateli městské nebo obecní čistírny odpadních vod, na níž by se dohodly ve smlouvě. Úkolem podniku by bylo sledovat množství a složení vod a nepřekračovat dohodnuté parametry. 

cistenie-vod-kanalizacia

I tato cesta se dá dokonce udělat ještě efektivněji, pokud jsou odděleny odpadní vody z výroby a ostatní vody (dešťové ze střech a zpevněných povrchů). Zde však existuje „hrozba", že by některý orgán mohl požadovat od podniku mírné předčištění ostatních vod, které směřují přímo do vodního toku, v důsledku čehož by bylo nutné navrhnout technologii navíc.

2.

Druhá alternativa funguje, když v blízkosti továrny není kanalizace. V tomto případě se odpadní vody vedou do žumpy, ty se po naplnění vyprázdní a odvezou pryč (na nejbližší možnou ČOV). 

cistenie-vod-zumpa

Tento postup lze vyhodnotit jako vhodný nebo nevhodný po tom, co se v úvahu vezme zejména četnost odvozu a s tím související platby za tuto službu. 

3.

Třetí možnost je výstavba vlastní ČOV, která má svá pozitiva i negativa.

Mezi mínusy určitě patří výška počáteční investice a pravidelná péče o tuto technologii. Jako plusy lze zmínit vlastní nezávislost v tomto směru a žádné poplatky za odvoz žump nebo vypouštění odpadních vod do kanalizace. 

Výhody a nevýhody kontejnerových čistíren odpadních vod

V kontextu malých čistíren, jak je i v úvodu zmíněná čistírna na plnění a výrobu nealkoholických nápojů, se často hovoří o takzvaných kontejnerových čistírnách.

kontajnerova-cistiaren

Celý čistírenský proces je takříkajíc natlačen do jednoho přepravního kontejneru. Je to poměrně praktické řešení, neboť není třeba stavět zvláštní betonové nádrže, ale vše je umístěno na délce dvanácti metrů.

Pokud potřebujete něco kompaktní a zároveň něco, co zabírá co nejméně místa, kontejnerová ČOV je opravdu dobrým řešením.

Pokud bych však měl zmínit nějakou chybu tohoto systému, tak je to nedostatečná hloubka.

Většina kontejnerů má výšku cca 2,6 metru, což je ve srovnání s hloubkou klasické čistírny relativně málo. Běžné ČOV mají úroveň nádrží 4 - 4,5 metru, a to z důvodu co nejdelší zdržení doby kyslíku v systému. 

Do systému je totiž třeba přivádět vzduch kvůli mikroorganismům, které pro svůj život potřebují kyslík. A čím déle je kyslík v systému, tím více se ho dokáže do vody rozpustit. Pokud snižujeme hladinu vody v nádrži, tím méně kyslíku se v systému rozpustí. Proto je nutné dodávat větší objemy vzduchu

Jelikož zvyšujeme jeho množství a v podstatě ho využíváme neefektivně, ztrácíme peníze ve formě kWh spotřebovaných dmychadlem, které zajišťuje přívod vzduchu.

Při malých čistírnách může být nevýhodou i velmi nerovnoměrný přítok od nulového, kdy fabrika pracuje pouze na jednu směnu a zbytek času pouze stojí, až po maximální přítoky, například při proplachu a čištění výrobní linky.

Proto je vhodné navrhnout před takovou technologii vyrovnávací nádrž, která bude zmírňovat nepravidelnost v přítoku a zároveň nepravidelnost ve složení (hodnoty pH, teplotu, koncentrace různých látek a podobně).  

Závěr

V každém případě však nemohu jednoznačně odsoudit kontejnerové čistírny na úspěch nebo neúspěch. Jako každá technologie, i tato má své výhody i nevýhody a jsou situace a kontexty továren, kde právě takový typ čistírny odpadních vod doslova volá po aplikaci.

Pokud přitom sami nevíte, jaké řešení by bylo ideální pro váš podnik, rádi vám s tím poradíme

podpis-matus-palguta

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technolog

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Čištění odpadních vod ve světě: Kdo recykluje nejvíc a kde mají nejkvalitnější vodu?

13.8.2021

Čína čistí vodu ve velkém, ale recykluje málo. Přinášíme vám několik zajímavých informací o čištění odpadních vod ve světě.