Blog

Pokročilejší způsoby čištění vod z výroby mlékárenských produktů

V prvním článku o čištění odpadních vod z výroby mléka jsme zmínili způsob pouze částečného čištění. V tomto článku si můžete přečíst srovnání aerobní a anaerobní způsobu úplného čištění.

Jak jsme zmínili v předchozím článku, jehož pokračování nyní čtete, věnovat se budeme zejména alternativám v čištění odpadních vod z mlékáren.

Naše společnost se věnovala všem zmíněným formám, ale v tomto článku se budeme věnovat následovným:

1. Způsob skládající se z mechanického předčištění, biologického čištění aerobními bakteriemi a dočištěním kvůli přísným limitům před vypuštěním vody do recipientu.

2. V další variantě může čistírna osahovat mechanické předčištění, biologické čištění AN aerobními bakteriemi, bioplynové hospodářství a biologické dočištění vod aerobními bakteriemi (tzv. ECO-Friendly model).

Mechanické předčištění – aerobní způsob čištění

U obou alternativ je použit mechanický stupeň před biologickým. V případě aerobního následného stupně je zařazen hlavně z těchto důvodů:

A. Ušetřit investiční náklady na velikost potřebných nádrží. Zařízení využívající koagulaci a flokulaci nerozpuštěných látek ve vodách sníží jejich množství o 40 – 80%. Tím se zajistí odstranění látek, které by bylo nutné odstranit v dalším biologickém stupni. Pokud by nebylo zařazeno mechanické předčištění, tak by bylo nutné zvětšit objemy nádrží biologického stupně čištění o desítky procent.

B. Ušetřit spotřebu energie na provzdušňování vody. Aerobní bakterie nevyhnutelně potřebují při čistícím procesu vody kyslík. Proto s větším množstvím znečištění souvisí i potřeba více vzduchu vháněného do procesu a v konečném důsledku i výkonnější stroje pro jeho dodávku. Díky odstranění části znečištění zmenšíme i potřebu vzduchu a je možné nainstalovat méně výkonné stroje s nižší spotřebou energie.  

Mechanické předčištění a Anaerobní způsob čištění.

V případě Anaerobního následujícího kroku je důvod instalace předčištění jen jeden a to zabránění vstupu většího množství nerozpuštěných látek a tuků do vysoko zatěžovaného reaktoru.

Pokud by k odstranění NL a tuků nedošlo, vedlo by to k vymytí anaerobních bakterií z reaktoru. Jako anaerobní stupeň se používají různé typy reaktorů, jako jsou IC, UASB apod.

Kritérium pro výběr – Investiční náklady

Investiční náklady „hradí do karet“ spíše Aerobnímu způsobu, jelikož samotná dodávka takovéto technologie bývá obvykle finančně výhodnější.

Na druhou stranu většinou je potřeba větší plocha, nádrže mají větší objem. Avšak Anaerobní způsob vyžaduje reaktor, malé aerobní dočištění a je potřeba vybudovat technologii pro bioplynové hospodářství.

(1:0 pro aerobní tým)

Kritérium pro výběr – provozní náklady

BIOplyn

Velkou výhodou anaerobie je bioplyn. Je to materiál obsahující 60-90% metanu, a proto může nahradit zemní plyn, nebo jiné tradiční fosilní paliva. Nejčastější využití bioplynu je jeho spálení a využití tepla a nebo spálení a produkce elektrické energie společně s teplem.

Tímto procesem podnik sníží svou uhlíkovou stopu. V dnešní době téma ekologie rezonuje v mnohých environmentálně smýšlejících podnicích. Pokud vaší společnosti záleží na budování značky v oblasti péče o životní prostředí, tak bioplyn, jako alternativní palivo výrazně podporuje takovéto renomé.

Aerobní proces žádný energeticky bohatý produkt nevytváří.

(1 :1 – remíza)

Produkce kalů

Další výhodou ANaerobie je několikrát nižší produkce biologického kalu, co v důsledku znamená menší provozní náklady na jeho odvoz a likvidaci. Dokonce v některých případech existuje možnost anaerobní kal prodávat jako vzácnou surovinu.

(1:2 pro Anaerobní tým)

Energeticky náročné provzdušňování

Provozní náklady spojené s potřebou provzdušňování jsou největší položkou při aerobním čištění vod. Jelikož v případě aerobního čištění je spotřeba vzduchu 5 – 7x větší, se stejně projeví i v nákladech.

(1:3 pro Anaerobní tým)

Teplo pro ANaerobii

Avšak pokud vaše vody nemají více jak 30°C, potom je potřebné pro anaerobní proces zajistit dohříváním. Ideální teplota je 35 – 37°C.

(2:3 pro Anaerobní tým)

Je to vyčerpávající téma o kterém by se dalo psát ještě více. Témata jako využití vzniklého bioplynu, možnosti zpracování vzniklého kalu jako odpadu a mnoho dalších jsou tématy k diskuzi.

Pokud máte dodatečné otázky nebo problém se kterým si nevíte rady, neváhejte nás kontaktovat prostřednictvím emailu, nebo kontaktního formuláře.

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technolog

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Vědci ze Singapuru chtějí čistit odpadní vody elektřinou. Jaká je jejich vize?

28.5.2018

Technologie čištění odpadních vod se za poslední období posunula značně vpřed. Dosud se však nevyřešil problém s eliminací...