Blog

Spojené národy chtějí uchovat vodu pro budoucí generace. Jak brání prohlubující se vodní krizi?

Během letošních oslav Mezinárodního dne vody začaly Spojené národy iniciativu, která potrvá celé jedno desetiletí.

Iniciativa Spojených národů má krajiny poučit o tom, jak správně přerozdělovat dostupné vodní zdroje, jak vybudovat kvalitní vodní zásoby a jak zabezpečit vhodné hygienické podmínky pro své obyvatele.

Voda jako udržitelný zdroj

Světové finanční fórum třikrát po sobě zařadilo prohlubující se vodní krizi mezi jeden z nejnebezpečnějších globálních problému současnosti. Valné shromáždění OSN na tyto znepokojivé zprávy před časem reagovalo usnesením o mezinárodní akční dekádě – Voda jako udržitelný zdroj.


Úlohou mezinárodní akční dekády je zvýšit povědomí o trvale udržitelném rozvoji vodních zdrojů, podpořit existující programy a projekty, které se věnují uchovávání vody a snaze o dosáhnutí Agendy 2030.

Svetovy den vody
Mezinárodní akční dekáda se začala během Světového dne vody 22. března 2018 a skončí na Světový den vody 22 března 2028.

Do dnes se do této iniciativy zapojilo 43 států a 77 projektů z celého světa.

Dekáda 2018-2028 a klimatická změna

Prohlubující se vodní krize je na mnohých územích úzce spjatá s postupující klimatickou změnou.

Dekáda 2018 – 2028 se proto zaměřila i na zlepšení životních podmínek dětí, které žijí v zónách s vážným nedostatkem vody.

Extrémní sucho a nárůst teploty už o 1 °C vede v takto zasažené oblasti až k pěti procentnímu nárůstu výskytu průjmů. V podmínkách bez kanalizace a nedostatku čisté vody se rychle šíří nebezpečné nákazy, kterým denně podlehne přibližně 800 dětí.

dekada 2018 - 2028 pro zachranu vody

OSN spolupracuje i s ostatními světovými organizacemi

Podle vyjádření Světové zdravotnické organizace WHO se za posledních 28 let zlepšil přístup k bezpečnému vodnímu zdroji pro asi 2 miliardy lidí.

800 miliónů lidí však nadále žije bez přístupu k čisté a pitné vodě a 2/5 světové populace nemá vhodná hygienická zařízení.

OSN a UNICEF pro zachranu vody
Zdroj: unicef.org

Proti těmto nepříznivým podmínkám bojuje společně s akční dekádou i projekt WASH, který vznikl pod záštitou organizace UNICEF. Přibližně 100 týmů neúnavně pracuje na splnění cílů vytyčených v Agendě 2030, na základě kterého v přechozím roce zabezpečili pitnou vodu a základní sociální zařízení pro více než 11 miliónů lidí na celém světě.

snaha o zachranu vody
Vhodné hygienické zařízení a přístup k čisté vodě chybí na venkově až 75 % populace.

Lidem v krajinách se špatnými hygienickými podmínkami a bez přístupu k čisté vodě, pomáhá organizace World Vision, která se podílí na největší soukromé finanční sbírce zaměřené na podporu venkovských oblastí.

My si zachování hygieny a čistoty okolí nejblíže připomeneme Světovým dnem toalet, který je 19. listopadu. Přidáte se k nám?

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Pomůže digitalizace předejít problémům s vodou ve městech Evropy?

3.5.2021

Evropské metropole mají již nyní problém hospodařit s městskými vodními zdroji na udržitelné úrovni. Navíc, pokud se naplní...