Blog

Až 60 % evropských řek a jezer je kontaminovaných, tvrdí Evropská environmentální agentura

Program Evropské Unie Water Framework Directive 2000 ani po 18 letech fungování nedosáhla výsledků, které se očekávaly po ukončení první fáze.

Jaké kroky by měly členské státy EU podniknout na to, aby splnily stanovené normy a pozvedly zdraví svých vodních toků?

Výsledky výzkumu Evropské environmentální agentury ukazují, že jen 40 % řek a toků v Evropě splnilo základní podmínky EU a podléhá statusu „vyhovující“.

Do této kategorie se zařadily země jako Skandinávie, dále Skotsko, Estonsko, Slovensko a Rumunsko. Naopak, Velká Británie, Španělsko, Litva a Německo stanovené normy nesplnily.

mapa kontaminovanych rek a jazer
Modrou barvou jsou znázorněn oblasti, které nomy EU splnily, červenou ty, které ji nesplnily. Zdroj: eea.europa.eu

Evropská unie chce čisté toky

Údaje sbírali výzkumníci ze 130 tisíc vybraných vodních toků, a to kontinuálně od roku 2010 do roku 2015. Sledovali přitom tři hlavní cíle:

  1. míru zachování ekologie řek a okolí

  2. chemické složení

  3. množství vody v toku

Výsledky ukázaly, že za znečištěním stojí hlavně vypouštění odpadních vod z farem a kanalizací, a poukázaly taktéž na kontaminaci vody rtutí a kadmiem.

Tu mají na svědomí především fabriky, které působí v ocelářském a zemědělském průmyslu.

znecistene reky a jezera

Navzdory tomu, podle evropského komisaře Karmena Vella, se situace s ohledem našich evropských toků od roku 2010 mírně zlepšila. Je potřeba ovšem pracovat ještě usilovněji.

Pokroku k přiblížení se normám EU brání o tzv. lidské zásahy do přirozené struktury vodních toků jako například výstavba přehrad, vyšší hustota obyvatelstva, rekultivace půdy, tvorba kanalizací a zásah do přirozeného vodního toku řek s úmyslem jejich odklonu.

Water Framework Directive 2000

V roce 2000 vydala Evropská unie směrnici, podle které by se měly členské státy přiblížit dobrému kvalitativnímu a kvantitativnímu stavu všech vodních útvarů, včetně mořských vod do jedné nadmořské míle od pobřeží.

water framework directive 2000

Cíle se ovšem ani do roku 2015, kdy byla stanovená evaluace prvního cyklu projektu, nepodařilo splnit. Druhý a třetí cyklus, s ukončením v letech 2021 a 2027, tak dávají členům prostor na vývoj další aktivit směrem k nápravě.

Některé členské státy se tak budou muset v blízké budoucnosti odklonit od tradičního systémového přístupu k vodnímu hospodářství, co nejrychleji a nejkompetentněji implementovat dané směrnice do systémového řízení, a správně interpretovat cíle WFD s ohledem na udržení jedinečnosti svého ekosystému.

snaha o cisteni vod

„Musíme zvýšit úsilí s cílem zabezpečení, aby naše vody byl stejně čisté a odolné, jako by měly být – naše vlastní zdraví a zdraví našich životně důležitých vodních a mořských ekosystémů, závisí právě od toho,“ dodává k výsledku výzkumu ředitel Evropské environmentální agentury Hans Bruyninckx.

Další blogy