Blog

Vědci ze Singapuru chtějí čistit odpadní vody elektřinou. Jaká je jejich vize?

Technologie čištění odpadních vod se za poslední období posunula značně vpřed. Dosud se však nevyřešil problém s eliminací nebezpečných stopových prvků z farmaceutického či zemědělského průmyslu. Změnit by to však mohl nejnovější objev Národní singapurské univerzity.

Výzkum na odstranění vysokých koncentrací rozpouštědel, směsí organických látek, herbicidů a pesticidů se začal na univerzitě už v roce 2014. Vědci se snažili přijít na to jak zdokonalit postup čištění odpadních vod za pomoci elektřiny.

Úspěch se nakonec dostavil po třech letech bádání. Nová metoda je natolik účinná, že lehce odstraní až 99% těžko odbouratelných biologických sloučenin, což bylo před rokem 2017 v podstatě nepředstavitelné. 

cistenie-vody-elektrinou

V čem tato metoda spočívá?

Nebezpečný odpad se změní na vodu a CO2

Vědci působí na znečištěnou vodu slabým elektrickým proudem. Elektrody v izolované komoře s vodou vytvoří látky peroxid vodíku a hydroxylový radikál. Ty se během tohoto procesu zcela spotřebují a zároveň i ty nejsložitější organické sloučeniny nakonec rozloží na vodu a oxid uhličitý. 

cistenie-elektrinou-team„Systém čištění může zcela odstranit organické sloučeniny v odpadních vodách tím, že je degraduje do vody a oxidu uhličitého," vysvětlil vedoucí projektu profesor Lefebvre (první zleva). Zdroj: News.nus.edu.sg

Další výhodou působení elektrického proudu na odpadní vodu je, že netvoří téměř žádný sekundární odpad (kal), a tudíž není třeba jeho další odstraňování. Tím se tato metoda stává méně nákladnou a navíc šetrnější k životnímu prostředí. 

Vědci z NASA použili při čištění plazmu

Podobnou novinkou je v odpadovém hospodářství i technologie amerického výzkumného centra Glenn Research Center, která na rozklad složitých organických kontaminantů využívá působení plazmy

cistenie-elektrinou-plazma

Plazma je schopná odstranit částice rozpustné ve vodě, jako je glykol, ethanol a průmyslové barviva. 

Její benefity jsou: 

  • je ekologicky šetrná

  • je finančně dostupná

  • funguje bez filtrů, které se často znečišťují 

  • odolává poškození 

  • ničí mikroby

Tato metoda by si měla najít potenciál využití zejména ve farmaceutickém, potravinářském a pivovarnickém průmyslu

Vize nových metod do budoucna

Podle ředitele singapurského výzkumu Lefebvre je jejich metoda vhodná zejména pro menší podniky. 

cistenie-elektrinou-vizia

Argumentuje tím, že cena běžných chemických čistíren se jen těžko vyrovná nové metodě. Navíc, pokud se energie na jeho provoz bude generovat prostřednictvím solárních panelů, cena ještě poklesne.

Momentálně čeká tým vědců na schválení patentu, přičemž se snaží proces čištění odpadních vod pomocí elektrické energie ještě více zdokonalit. 

Další blogy

ČTĚTE VÍC

Cena piva se v důsledku klimatické změny zvýší dvojnásobně

13.5.2019

Kolik budeme muset v budoucnu platit za jeden z nejoblíbenějších alkoholických nápojů?

ČTĚTE VÍC

Ukončení poloprovozních testů v textilním průmyslu

8.10.2020

Po několikatýdenním poloprovozním testování předčištění odpadních vod z textilního průmyslu, použitím flotační jednotku, jsme...