NAI tehnoloģisko iekārtu piegāde

NAI elektromehāniskais aprīkojums

Neskatoties uz sarežģīto notekūdeņu attīrīšanas ietaišu darbību, mēs varam piegādāt un nomainīt atsevišķas NAI iekārtas.

Kādas iekārtas mēs piegādājam? (Aprakstīts tālāk –atpakaļ)

  • Mehāniskās un tehnoloģiskās iekārtas taisnstūra sedimentācijas tvertnēm (nostādinātājiem)
  • Mehāniskās un tehnoloģiskās iekā

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Yelabuga WWTP
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Lasīt vairāk
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Lasīt vairāk
Yelabuga WWTP

Industrial / Mineral fiber production

Lasīt vairāk