Esošu NAI rekonstrukcija un jaudas palielināšana

Esošo NAI rekonstrukcija un jaudas palielināšana

Nepietiekama notekūdeņu attīrīšanas ietaišu efektivitāte, daļa no ietaisēm ir bojāta vai to jauda ir pārāk maza - tas nav iemesls būvēt jaunas NAI. Daudzas esošās notekūdeņu attīrīšanas ietaises, kas nespēj pilnībā attīrīt notekūdeņus var tikt rekonstruētas.

Mēs pielietojam jaunākās zināšanas par tehnoloģisko attīstību visos NAI rekonstrukcijas un intensifikācijas projektos, lai NAI jaudas tiktu izmantotas pēc iespējas ekonomiskāk. Turklāt Hydrotech spēj nodrošināt esošo NAI rekonstrukciju vai intensifikāciju nepārtraucot to darbību, lai jums nebūtu jāierobežo ražošana.

Visbiežākie NAI rekonstrukcijas un jaudas palielināšanas iemesli

  • Novecojusi tehnoloģija
  • Nepietiekama efektivitāte
  • Piesārņojuma palielinājums
  • Izmaiņas likumdošanā – attīrīto notekūdeņu limitu izmaiņas

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Yelabuga WWTP
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Lasīt vairāk
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Lasīt vairāk
Yelabuga WWTP

Industrial / Mineral fiber production

Lasīt vairāk