Blog

Myjnie samochodowe są bardziej przyjazne dla wody niż mycie aut w domu

Myjesz auto na chodniku przed domem? Jeśli myślisz, że oszczędzasz wodę i chronisz środowisko w ten sposób, jesteś w błędzie.

Z nami dostrzeżesz korzyści mycia samochodu na myjni.

Punkt pierwszy: korzystając z myjni oszczędzasz wodę i prąd


Zużycie wody na statystycznej komercyjnej myjni samochodowej waha się między 64 a 261 litrami wody. Przy około 5 minutach czasu mycia, niektórzy mogą to postrzegać za zbyt dużo.

Myjnia samochodowa oszczędza wodę i energię

Ta ilość, jednakże odpowiada zużyciu wody podczas mycia auta w domowych warunkach przy użyciu węża ogrodowego.

W niektórych przypadkach, zużycie wody podczas 10-minutowego mycia auta w domu może osiągnąć aż 320 litrów.

Międzynarodowe Stowarzyszenie Producentów Samochodowych wyróżnia trzy główne rodzaje myjni:

  1. Myjnia stacjonarna

  2. Myjnia z szyną przesuwną

  3. Myjnia samo-obsługowa

myjnie samochodowe są bardziej przyjazne dla wody

Według badania tego stowarzyszenia z 2002 roku, najmniej wody zużywa myjnia samo-obsługowa, około 68 litrów na cykl mycia.

Punkt drugi: Stacje myjni samochodowych w znacznym stopniu  przetwarzają ścieki

Główny problem domowego mycia aut to także przedostawania się wody zanieczyszczonej mydłem,  ropą i metalami ciężkimi bezpośrednio do systemu kanalizacyjnego.

Skażona woda następnie z łatwością dociera do pobliskiej rzeki lub basenów wodnych gdzie może wyrządzić szkodę zwierzętom wodnym i zanieczyścić okoliczną przyrodę.

Odpady po umyciu samochodu
Jeśli decydujesz się na mycie auta w domu, najlepszym miejscem na to jest trawnik. Gleba posłuży jako naturalny filtr i woda przedostająca się do systemu kanalizacyjnego zostanie odsączona z większości szkodliwych substancji.

W przeciwieństwie do tego, wszystkie komercyjne myjnie samochodowe muszą przestrzegać surowych przepisów dotyczących dalszego postępowania z taką skażoną wodą. Dlatego większość z nich musi dostarczyć ścieki do miejskiej oczyszczalni ścieków.

Oczyszczalnia ścieków

Dodatkowo, każda komercyjna myjnia samochodowa musi posiadać specjalne urządzenie filtrujące, które usunie wszystkie nieczystości chemiczne, ropę oraz metale ciężkie z wody zmagazynowanej po myciu aut.

Punkt trzeci: myjnie samochodowe używają mydeł bez-fosforanowych

Niektóre z detergentów samochodowych mogą zawierać niebezpieczne chemikalia, które zagrażają zdrowiu człowieka i środowisku naturalnemu.

Regularne i nieuregulowane uwalnianie wody skażonej mydłami na bazie fosforanu sprzyja niekontrowanej nadprodukcji alg w okolicznych strumieniach wodnych  i zbiornikach wody stałej.

Brak światła słonecznego i tlenu, jak również produkcja toksyn, spowodowana reprodukcją alg często powoduje masowemu wymieraniu ryb.

Martwe ryby
Technologie wykorzystywane do pozyskania i oczyszczenia ścieków zapobiegają częstym ekologicznym katastrofom na rzekach.

Dlatego też, korzystanie z myjni samochodowej jest nie tylko mądrzejsze ze względu na zużycie wody ale również dużo bardziej przyjazne środowisku.

More articles