Blog

Kwaśna woda w oceanach odbiera szansę przeżycia wszystkim rybom

Niedawne badania przeprowadzone przez brytyjskich naukowców z University of Exeter wykazały, że zwiększenie emisji CO2 w atmosferze ma bezpośredni wpływ na zdrowie ryb w oceanach. Badania nie byłyby tak ważne dla ogółu społeczeństwa, jeśli nie dotyczyłyby ryb, które codziennie serwujemy na talerzu.

Wzrastająca kwasowość oceanów na świecie


Naukowcy badali proces, w którym dwutlenek węgla (CO2) w wodzie morskiej przekształca się w kwas węglowy (H2CO3). Naukowcy odkryli, że kwas ten niekorzystnie wpływa na ośrodek zapachu w rybim mózgu.

Poziom CO2 wzrasta
W ostatnim okresie poziom CO2 wzrósł o około 43% w porównaniu do normalnego. Zakłada się, że do końca XXI wieku poziom CO2 wzrośnie do dwóch i pół razy.

Zmysł węchu jest niezwykle ważny dla ryb, ponieważ pomaga im znaleźć pokarm, bezpieczną przystań, ostrzega przed nadchodzącymi drapieżnikami, pomaga rozpoznać osobniki swojego gatunku i znaleźć miejsce do rozmnażania.

Wpływ kwasu w morzach na ryby

Wysokie poziomy kwasu węglowego w morzach wpłyną w przyszłości na zdrowie ważnych gospodarczo gatunków ryb. Dotyczyć to będzie ryb poszukiwanych zwłaszcza ze względów biznesowych i dla konsumpcji bezpośredniej w restauracjach i domach.

Wzrost kwasowości oceanów

Dla przykładu, naukowcy  w 2015 r. zbadali rozwój i zachowanie popularnego łososia różowego. Odkryli, że w wodzie kwaśnej dorosły osobnik osiąga tylko połowę średniej wielkości i wagi.

Ponadto kwas węglowy wpłynął na jego zdolność rozpoznawania strumienia rzecznego, który powinien bezpiecznie doprowadzić go do miejsca swego urodzenia.

Według naukowców może to zagrażać nie tylko dalszym połowom tych ryb, ale także powodować problemy dla innych gatunków zwierząt, które są bezpośrednio zależne od tego łososia.

Kwaśne oceany powodują śmierć ryb
Te osłabione różowe łososie mają bardzo niską szansę przeżycia, ponieważ nie są zdolne do rozmnażania.

Kwaśna woda to także problem dla niewystarczającej gospodarki odpadami

Wartość pH możemy określić za pomocą papieru lakmusowego i specjalnej skali, która pokazuje zakres wartości od 0 do 14. Dowolna liczba poniżej 7 oznacza wodę kwaśną, powyżej wodę alkaliczną.

W naturze, kwaśna woda o pH wartości około 6,5 jest nieszkodliwa.

Tabela kwasowości

Jeśli jednak kwasowość wody spadnie poniżej tego poziomu, zwierzęta wodne w dotkniętych obszarach mogą cierpieć z powodu różnych poważnych problemów zdrowotnych lub zginąć.

Wartości krytyczneLista wartości krytycznych kwaśnego pH w wodzie, w której zwierzęta wodne zaczynają doświadczać problemów zdrowotnych.
Źródło: epa.gov

Kwaśna woda zagraża nie tylko zwierzętom wodnym.  Ludzie i ich gospodarstwa domowe mogą być również bezpośrednio zagrożeni pojawieniem się kwaśnej wody.

Skąd wiesz, że woda, której używasz w domu, jest kwaśna?

Jeśli wystąpi którykolwiek z tych objawów, prawdopodobnie w domu występuje woda kwaśna:

  • woda ma kwaśny lub metaliczny posmak

  • rdza szybko osadza się w wodociągach

  • rury stają się bardzo kruche i pojawiają się w nich dziury

  • woda pozostawia niebiesko-zielone plamy na ubraniach

  • w wannie lub zlewozmywaku po wyschnięciu wody występują niebiesko-zielone plamy

Jak uzyskać kwasową wodę
Źródło: Apartamenttherapy.com

Woda kwaśna w domu może być spowodowana wyciekiem ścieków z pobliskiej kopalni lub nieodpowiednim oczyszczaniem innych ścieków przemysłowych.

Pozostaje jednak faktem, że nawet niewielkie odchylenie od neutralnego pH może spowodować, że przepływ wody,  woda stojąca i jej otoczenie nie pozostaną w równowadze przez dość długi czas.

Gdzie znaleźć rozwiązanie?

Nieprzyjemny jest fakt, że możemy uniknąć nadmiernej obecności CO2 w powietrzu tylko wtedy, gdy zostaną podjęte globalne działania w celu stopniowego ich minimalizowania.

szukanie globalnych rozwiązań

Ta złożona procedura obejmuje również:

  • bardziej umiarkowane zużycie wody w przemyśle i gospodarstwach domowych,

  • wydajne oczyszczanie i recykling ścieków,

  • kupowanie żywności lokalnej i sezonowej,

  • odrzucenie przemysłu mięsnego i mleczarskiego o dużej skali,

  • wspieranie alternatywnych źródeł energii, takich jak energia słoneczna lub wiatrowa.

Nasz indywidualny wpływ na efekt cieplarniany i jego wpływ na naszą planetę jest znikomy, ale ważne jest, aby uświadomić sobie, że każda istotna zmiana zaczyna się od lokalnej zmiany w zachowaniu jednej lub więcej osób naraz.

More articles