Blog

Rynek technologii oczyszczania ścieków ma wzrosnąć dwukrotnie do 2020 roku

Uważa się, że sektor oczyszczania ścieków postrzega jest najszybciej rozwijającym się biznesem w skali globalnej.

Według badań Agencji Wodnej ONZ, do 2020 roku,  ilość wprowadzanych technologii przetwarzania odpadów w rolnictwie i przemyśle ciężkim wzrośnie dwukrotnie w porównaniu do stanu obecnego. Branża ta jest zatem uważana za najszybciej rozwijającą się globalną działalność ostatnich lat.

Kraje powinny zainwestować średnio ponad 22 miliardów dolarów w odzyskiwanie i regulację gospodarki ściekowej. Wraz z rosnącą presją polityczną, aby znaleźć alternatywne rozwiązania dla szybko znikających zasobów wody pitnej, potencjał tego sektora jest wysoki.

Oczyszczanie ścieków

Celem są duże aglomeracje


Eksperci przewidzieli w 2007 roku gwałtowny boom w branży, ale globalny kryzys gospodarczy stępił ich prognozy.

Krajobraz z dużą aglomeracją

Kraje z ogromnymi aglomeracjami, takimi jak Chiny, Indie czy Brazylia, są prawdopodobnie najgorsze w zakresie oczyszczania ścieków.

Nadmierna industrializacja i uprawa roli zmusiły je do zainwestowania w regulację gospodarki odpadami w niebagatelnych 43,2% całkowitego budżetu na rok 2015.

Krytyczny niedobór wody pitnejMapa Europy pokazuje obszary o krytycznym niedoborze wody pitnej. Francja, Niemcy i Wielka Brytania jak dotąd zainwestowały najwięcej w technologie oczyszczania ścieków. Źródło: World Resources Institute, Aqueduct

Planowany wzrost inwestycji w sektorze gospodarki odpadami dotknie również takie kraje jak Izrael, Arabia Saudyjska i RPA, gdzie sytuacja niedoboru wody pitnej pozostaje krytyczna.

80% ścieków pozostaje niewykorzystanych

Najnowszy raport mówi że 80%, a czasem nawet 95% ścieków w zasadzie niespożytkowanych trafia do cieków wodnych. Potencjał recyklingu ścieków w sektorze rolnym, przemysłowym i gospodarstwach domowych w roku 2018 jest nadal wykorzystywany w minimalnym stopniu.

Niewykorzystane ścieki

Jednak przemysłowe oczyszczalnie ścieków zaczęły się dostosowywać do sytuacji w ostatnich latach, a ścieki z recyklingu są coraz częściej wykorzystywane.

Było to możliwe dzięki metodzie separacji membranowej, która wyniesie nawet 8% do 2020 roku.

Filtracja membranowa
Filtracja membranowa w ostatnich latach w sektorze gospodarki ściekowej jest ekonomicznie mało wymagająca, a jednocześnie przyjazna dla środowiska.

Inną metodą, która zmniejszyłaby ilość niewykorzystanych ścieków w naszych rzekach, jest metoda usuwania osadów. W 2015 roku ta metoda była drugą najczęściej stosowaną, szczególnie w oczyszczaniu ścieków komunalnych i przemysłowych.

Metody recyklingu odwróconej osmozy, mikrofiltracja, ultrafiltracja, nanofiltracja i dezynfekcja ustępują pierwszeństwa metodzie usuwania osadu.

Odwrócona osmoza

Szansa na biznes  wzrośnie

Do 2030 roku światowe zapotrzebowanie na wodę wzrośnie do 3000 kilometrów sześciennych, co stanowi dwukrotność całkowitej ilości wytwarzanych ścieków.

Gospodarka odpadami ma ogromny potencjał by stwarzać możliwości przeprowadzania badań i wdrażania nowych technologii odpadów lub w celu rekultywacji i regulacji przestarzałych oczyszczalni ścieków.

Zwiększony popyt w różnych branżach
Wydobywanie surowców mineralnych, przemysł energetyczny oraz papierniczy to właśnie te obszary, których najbardziej dotyczą surowsze przepisy dotyczące recyklingu ścieków.

Zwiększony popyt dotyczyć będzie kilku sektorów

Według najnowszych doniesień, w przemyśle wydobywczym proces filtracji membranowej będzie wymagał zastosowania głównie membran ceramicznych.

W energetyce skoncentruje się na procesach biologicznych, które usuwają z wody substancje oparte na selenach.

Procesy utleniania przy użyciu ozonu prawdopodobnie będą odnotowywać wzrost, szczególnie w przemyśle naftowym i gazowym.

Technologie oczyszczania ścieków

Żywimy nadzieję, że w nadchodzących latach będziemy świadkami wspomnianej prognozy wzrostu dla technologii oczyszczania ścieków co do joty.

Chcesz współpracować z grupą Hydrotech? Skontaktuj się z nami, jesteśmy gotowi zaoferować Ci 40-letnie doświadczenie i planowanie w zakresie oczyszczania ścieków i obowiązujących przepisów.

More articles