Blog

Woda w oceanach stwarza również ryzyko w przypadku zanieczyszczenia odpadami promieniotwórczymi oprócz zanieczyszczeń powodowanych przez tworzywa sztuczne. Na czym polega to zagrożenie?

Zrzucanie odpadów na dno morskie zaczęło podlegać aktywnym regulacjom międzynarodowym dopiero w latach 70-tych XX wieku.

Od początku lat 40-tych do 1993 składowanie odpadów promieniotwórczych na dnie morskim było wspólną częścią polityki wielu mocarstw w dziedzinie odpadów. Oprócz odpowiedzi na pytanie, dlaczego ocean został wybrany jako składowisko odpadów niebezpiecznych, omówimy również, w jaki sposób można rozwiązać ten problem.

Początek boomu jądrowego

Pierwsza kontrolowana reakcja jądrowa miała miejsce w 1942 i przewidywała początek masowego wykorzystania energii jądrowej.

Początek boomu jądrowego

Laboratorium Zewnętrzne w Los Alamos z Manhattan Nuclear Project, które próbowało wyprodukować pierwszą energię jądrową w USA w latach 40-tych XX wieku. Źródło: lanl.gov

Problemem regularnego wykorzystywania tej energii stały się jej odpady resztkowe, które w tamtym czasie nie mogły być ponownie wykorzystane. Dlatego kraje, które potajemnie wytwarzały energię jądrową, postanowiły przechowywać je w miejscach, w których nikt nigdy nie zostanie na nie narażony.

Podjęto decyzję o wykorzystaniu dna morskiego, które zostało wybrane głównie ze względu na jego stabilność geotermalną i materiałową. Dzięki temu zmagazynowany materiał radioaktywny pozostaje tam do dzisiaj.

Pierwsze odpady radioaktywne

Pierwsze radioaktywne odpady zostały złożone w szczelnych betonowych beczkach i zanurzone na głębokość około 500 metrów w pobliżu wybrzeża Kalifornii. Źródło: stanford.edu

W latach 1946–1993 w oceanie znalazły się substancje takie jak kobalt, stront, cez, żelazo, jod i węgiel, które wcześniej były powszechną częścią sprzętu rentgenowskiego lub pozostałościami odpadów budowlanych i innych odpadów medycznych.

Radioaktywność o niskim poziomie

Przedmioty i substancje, które były przechowywane w ostatnim stuleciu na dnie oceanu, można oznaczyć jako odpady radioaktywne pierwszego poziomu lub odpadów niskiego poziomu (ONP).

ONP wytwarzają tylko bardzo niskie promieniowanie beta-gamma, a ich radioaktywność stanowi około 1% całkowitej objętości odpadów składowanych na dnie morskim.

Radioaktywność pierwiastka

Im niższa radioaktywność pierwiastka, tym dłużej odpady stają się odpadami zwykłymi.

Ostatecznie, zrzucanie ścieków na dno morskie poddano aktywnym regulacjom międzynarodowym w latach 70-tych, w szczególności  London Dumping Convention z 1975, której przepisy są obecnie przestrzegane przez 87 krajów.

Co możemy z tym dzisiaj zrobić?

Beczki z ONP są nadal przechowywane w ponad 50 lokalizacjach na całym świecie.

Niektóre znajdują się, na przykład, na dnie Oceanu Spokojnego, w pobliżu amerykańskich stanów Kalifornia i Alaska lub w północnych częściach Atlantyku, w pobliżu wybrzeży Francji i Wielkiej Brytanii.

miejsca zrzutu odpadów radioaktywnych do oceanów

Czerwona kropka oznacza miejsce zrzutu odpadów o niskiej radioaktywności do oceanów. Źródło: Stanford.edu

W związku z rosnącą potrzebą ochrony środowiska, niektóre kraje postanowiły zakończyć składowanie odpadów jądrowych.

Należy do nich na przykład Rosja, która z pomocą norweskiej załogi postanowiła pozbyć się wysypiska w andyjskiej zatoce w pobliżu Oceanu Arktycznego i przywrócić środowisko do stanu pierwotnego.

Składowanie rosyjskich odpadów radioaktywnych.

Źródło: theguardian.com

Obszar ten uważany jest za jeden z najczystszych na ziemi, więc wszelkie zagrożenie katastrofą ekologiczną może zakłócić to wyjątkowe środowisko w regionie arktycznym.

Zgoła odmienny przykład działania dotyczy gruzu ze zniszczonej japońskiej elektrowni jądrowej Fukushima Daiishi, który ma zostać umieszczony w Oceanie Spokojnym, gdzie w 2017 zrzucono prawie 770 000 ton zanieczyszczonej wody.

Protokół z Maastricht z 1993 i jego zasady gospodarowania innymi odpadami promieniotwórczymi na morzu pozostają w mocy do 2018. Prawdopodobnie po tym okresie możliwość unieszkodliwiania odpadów na dnie morskim ponownie zostanie zbadana bardziej szczegółowo.

Jak duże jest to niebezpieczeństwo?

Do chwili obecnej oficjalnie nie potwierdzono, że promieniowanie radioaktywne może wydostać się z tych miejsc, a zatem nie ma ryzyka dla osób mieszkających w pobliżu tych składowisk.

niebezpieczeństwo odpadów radioaktywnych w oceanach

Nielegalne zatapianie beczek w pobliżu włoskiego wybrzeża. Źródło: bng.gal

Jednak wiele osób martwi się tym nielegalnym zrzutem do morza, który jest zdominowany przez różne organizacje przestępcze na świecie.

nielegalne odprowadzanie odpadów radioaktywnych do morza

Odpady promieniotwórcze są nielegalnie zrzucane, zwłaszcza na wybrzeżu Somalii, i powodują poważne problemy zdrowotne w okolicy. Źródło: eterra.com.ng

Ogólnoświatowy zakaz nie wystarczy do kilkuletniej kontroli każdego kraju. Konieczne jest zatem, aby dany kraj opracował długoterminowy plan zmniejszenia ilości odpadów radioaktywnych lub zdobył odpowiednie narzędzia i wiedzę do dalszego recyklingu.

More articles

4 powody, przez które ludzie w Afryce cierpią na brak czystej wody

23.10.2018

Czy zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego mieszkańcy Afryki mają tak wielkie pragnienie?