Blog

Co powoduje przeciążenie OŚ i jak rozwiązać ten problem?

Zapoznaj się z ważnymi informacjami na temat konsekwencji przeciążenia OŚ i możliwych rozwiązań tych sytuacji.

Jeśli masz problemy z przeciążeniem oczyszczalni, brakiem tlenu w systemie lub pogorszeniem parametrów odpływu, ten artykuł jest dla Ciebie. Może on również być pomocny w przypadku przeciążenia komunalnych i przemysłowych oczyszczalni ścieków. Skoncentruję się na konsekwencjach zatoru, a także przedstawię kilka możliwych rozwiązań tego problemu.

Ze względu na kompletność informacji w niniejszym artykule nadmierne obciążenie będzie oznaczało wzrost zanieczyszczenia organicznego i ilość ścieków na wejściu do oczyszczalni ścieków.

Konsekwencje przeciążenia


Do przeciążenia może dojść na trzy sposoby:

przeciążenie OŚ

  1. Obniżone parametry na wylocie z oczyszczalni ścieków (chemiczne zużycie tlenu - ChZT, nierozpuszczalny materiał, całkowity azot i fosfor oraz inne).

  2. Zmniejszenie poziomu tlenu w układzie lub odbiegający od normy wzrost mocy dmuchawy z powodu konieczności zwiększenia ilości powietrza. Aby utrzymać prawidłowe stężenie tlenu w układzie (około 2 mg / l), dmuchawa musi dostarczać więcej powietrza, ponieważ do usuwania zwiększonego zanieczyszczenia organicznego wykorzystuje się więcej tlenu.

  3. Ponieważ w systemie może brakować tlenu lub składników odżywczych (azotu, fosforu i innych), procesy mogą nie działać prawidłowo. Może to być również wzrost ilości drobnoustrojów włóknistych w szlamie, co powoduje pogorszenie właściwości sedymentacyjnych w zbiorniku sedymentacyjnym.

Przyczyny przeciążenia OŚ

Przyczyny przeciążenia mogą być różne:

  • Podłączenie firmy przemysłowej do publicznej kanalizacji

  • wioska / miasto rozrasta się, więc liczba ludności również wzrasta

  • zwiększenie produkcji, a tym samym objętości i / lub stężenia ścieków w fabryce

  • fabryka nagle uruchomiła dużą liczbę substancji organicznych (na przykład produkty z odpadami)

  • ktoś nagle odprowadza ścieki do kanalizacji (prawdopodobnie nielegalnie)

Przyczyny przeciążenia OŚ

Bez względu na przyczynę, konieczne jest podjęcie środków w celu rozwiązania tego problemu. Spójrzmy na niektóre rozwiązania.

Dostępne rozwiązania dla przeciążenia OŚ

1. Zbiornik buforowy

Jeśli na stałe problem z nadmiernym napływem występuje tylko o określonych porach dnia, można poradzić sobie z nim poprzez podłączenie zbiornika Jeśli na stałe problem z nadmiernym napływem występuje tylko o określonych porach dnia, można poradzić sobie z nim poprzez podłączenie zbiornika buforowego do systemu. Służy on do wychwytywania nadmiaru ścieków i odprowadzania ich w czasie, gdy objętość przepływu będzie mniejsza (na przykład w nocy).

Jako bufor można wykorzystać istniejący nieużywany zbiornik lub zbudować nowy.

2. Zwiększenie stężenia tlenu

Jeśli występuje problem z niedostatecznym stężeniem tlenu, należy rozważyć kilka rozwiazań.

Zbiornik buforowy może również pomóc w tej sytuacji, ponieważ eliminuje obszary o największym obciążeniu, a zatem największe zapotrzebowanie na tlen. Jeżeli dmuchawy są starsze i nie były serwisowane w przeszłości, należy też wziąć pod uwagę mniejszą wydajność maszyny. Można to rozwiązać poprzez konserwację dmuchawy.

Rozwiązanie przeciążenia OŚ

Konieczne jest również sprawdzenie, a następnie kalibracja sondy tlenowej, jeśli działała niepoprawnie. Mogła ulec uszkodzeniu w trakcie pracy, zabrudziła się, utworzyła się warstwa kamienia wodnego itp.

Lepszą dystrybucję tlenu można osiągnąć przez czyszczenie systemu dystrybucji powietrza rozcieńczonym roztworem kwasu solnego lub słabym roztworem kwasu organicznego. Zapewnia to usuwanie zanieczyszczeń z porów elementów pochodzących z wody lub z membran od strony powietrza.

Konieczne jest również monitorowanie jednolitej dystrybucji powietrza w całym układzie. Zdarza się, że niektóre z gumowych membran elementów systemu dystrybucyjnego są uszkodzone, pęknięte lub całkowicie rozerwane. W takim przypadku należy je wymienić.

Jeśli wszystkie te czynności wykonano, można też próbować zwiększyć ilość elementów napowietrzających na dnie zbiornika. Uniemożliwia to często powierzchnia zbiornika. Ostatnią możliwością jest zastąpienie dmuchawy silnikiem o większej mocy.

3. Ilość mikroorganizmów

Jeżeli system jest przeciążony wysokim stężeniem materii organicznej, możliwe jest zwiększenie ilości osadu (stężenia osadu) w aktywacji, która usunie substancję organiczną.

W takim przypadku należy zadbać o to, aby zwiększona liczba mikroorganizmów była dostarczana wraz z tlenem niezbędnym do ich prawidłowego funkcjonowania.

Czyszczenie oczyszczalni ścieków

Drugą ważną rzeczą jest minimalna ilość powietrza potrzebna do wymieszania zawiesiny. Ponieważ ciecz o większych ilościach szlamu jest trudniejsza do zmieszania, konieczne jest sprawdzenie zdolności dmuchawy do mieszania takiej mieszaniny. W większości przypadków nie stanowi to problemu.

Objętość powietrza potrzebna do dostarczenia tlenu bakteriom jest większa niż ilość potrzebna do zmieszania mieszaniny.

Wniosek

To dobra wiadomość, że nie każdy stan przeciążenia musi być automatycznie nieuchronnie rozwiązywany tylko przez nową konstrukcję lub rozbudowę oczyszczalni ścieków. Podobne problemy będą wyraźnie omówione w następnych artykułach na blogu.

Jeśli nie wiesz, jakie rozwiązanie byłoby idealne dla Twojego obiektu, z przyjemnością Ci doradzimy.

podpis

More articles