Modernizacja i intensyfikacja pracy oczyszczalni ścieków

Modernizacja i intensyfikacja pracy oczyszczalni ścieków

Pogarszająca się jakość oczyszczania, niesprawne urządzenia lub niewystarczająca wydajność oczyszczalni nie są powodem do budowy zupełnie nowego obiektu. Jest wiele możliwości przywrócenia funkcjonującym oczyszczalniom wysokiej efektywności: od modernizacji obiketu po intensyfikacje procesu.

Naszym zadaniem jest zastosować najnowsze osiągniecia nauki i techniki w modernizacji i intensyfikacji procesu, tak aby wykorzystać istniejącą infrastrukturę w sposób najbardziej ekonomiczny. Ponadto firma Hydrotech przeprowadza modernizacje i intensyfikacje procesu bez konieczności przerywania procesu oczyszczania i ingerencji w zdolności produkcyjne Twojego zakładu.

Najczęstsze przyczyny rekonstrukcji i intensyfikacji pracy oczyszczalni ścieków

  • Przestarzała technologia
  • Niewystarczająca sprawność oczyszczania
  • Wzrost liczby mieszkańców
  • Wzrost produkcji przemysłowej lub rolniczej
  • Zmiany w prawie – zaostrzenie przepisów

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Czytaj więcej
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Czytaj więcej
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

Czytaj więcej
Belgorod, Russia