Oczyszczalnie ścieków miejskich

Komunalne oczyszczalnie œcieków

Dostarczamy oczyszczalnie ścieków przemysłowych dla zakładów działających szczególnie w branżach: spożywczej, samochodowej, tekstylnej, papierniczej, chemicznej i farmaceutycznej. Ponadto budujemy oczyszczalnie dla przemysłu ciężkiego i zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych.

Zaletą naszych oczyszczalni są przede wszystkim minimalne wymagania dotyczące przestrzeni, właściwa integracja z otaczającym środowiskiem oraz możliwość wyboru pomiędzy zbiornikami krytymi, zagłębionymi w ziemi i innymi. Nie musisz martwić się nieprzyjemnym zapachem, emisją szkodliwych substancji czy hałasem.

Systemy biologiczne, stosowane w naszych oczyszczalniach

Niskoobciążony selektor z predenitryfikacją

Proces R-D-N (regeneracja-denitryfikacja-nitryfikacja)

Sekwencyjne reaktory bilogiczne (SBR)

Biologiczna redukcja biogenów

Latest news

Enviral Leopoldov
Moscow Brewing company
Armstrong Yelabuga
Enviral Leopoldov

Industrial and sewage / Biofuels

Czytaj więcej
Moscow Brewing company

Industrial / Brewery

Czytaj więcej
Armstrong Yelabuga

Industrial / Mineral fiber production

Czytaj więcej
Belgorod, Russia