4 kontinenty, 19 krajín, stovky čistiarní odpadových vôd

Za 40 rokov existencie spoločnosti Hydrotech sme zrealizovali viac ako 700 čistiarní odpadových vôd.
Tie dnes slúžia priemyselným podnikom, obciam, mestám a iným v 19 krajinách sveta.

  • Potravinársky
  • Papierenský
  • Chemický
  • Automobilový