Blog

Veľmi jednoduchý spôsob, ako vyčistiť 100 kubíkov odpadovej vody denne

V spolupráci s našou českou časťou skupiny Hydrotech sme v tomto mesiaci začali s vypracovávaním dokumentácie pre dva menšie potravinárske podniky s denným prietokom asi 100 m3/d. Napriek tomu, že objem vody je relatívne malý, znečistenie vody je naozaj vysoké. Navrhnutá technológia je pomerne jednoduchá s vysokými účinnosťami čistenia – pokles hodnôt v parametri CHSK sa dá očakávať v intervale 40 – 60 %, v parametroch NL a EL možno dosiahnuť účinnosť až 90 %. Keďže predčistená voda ďalej putuje do kanalizácie a na miestnu čistiareň odpadových vôd, takéto dosahované účinnosti by mali byť postačujúce.

Ďalšie články

Čítať viac

Školenie programu Excel – 2. kolo

3.11.2018

Začiatkom novembra sa zorganizovalo školenie programu Excel pre zamestnancov, ktorí sa nezúčastnili školenia v lete tohto roka. Školilo sa na...

Čítať viac

Finančná pomoc štátu na výstavbu alebo rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Ako na to?

13.2.2020

V tomto roku môžete získať až 200 000 € od štátu, ak ste ochotní podieľať sa na projekte aspoň piatimi percentami financií...

Čítať viac

Vysvetľujeme, čo je čierna a šedá voda a ako sa dá recyklovať

5.11.2021

Oboje pochádzajú z domácností a sú odpadovou vodou, no nie je to jedno a to isté. Čo je čierna a šedá voda?