Blog

Veľmi jednoduchý spôsob, ako vyčistiť 100 kubíkov odpadovej vody denne

V spolupráci s našou českou časťou skupiny Hydrotech sme v tomto mesiaci začali s vypracovávaním dokumentácie pre dva menšie potravinárske podniky s denným prietokom asi 100 m3/d. Napriek tomu, že objem vody je relatívne malý, znečistenie vody je naozaj vysoké. Navrhnutá technológia je pomerne jednoduchá s vysokými účinnosťami čistenia – pokles hodnôt v parametri CHSK sa dá očakávať v intervale 40 – 60 %, v parametroch NL a EL možno dosiahnuť účinnosť až 90 %. Keďže predčistená voda ďalej putuje do kanalizácie a na miestnu čistiareň odpadových vôd, takéto dosahované účinnosti by mali byť postačujúce.

Ďalšie články

Čítať viac

10 svetových miest, ktorým sa pravdepodobne minie pitná voda

11.7.2022

Zlé plánovanie, odlesňovanie či zbytočné úniky. Aj kvôli tomu mestá po celom svete čelia hrozbe, že prídu o zásoby pitnej vody.

Čítať viac

Porovnávame metódy likvidácie kalu z ČOV: Ktorú z nich si vybrať?

27.11.2020

Kal z ČOV je nutné odvodniť, vysušiť a zredukovať jeho množstvo. Aké metódy na to slúžia, to sa dozviete v tomto článku.

Čítať viac

Testovanie priemyselných odpadových vôd v poloprevádzkových modeloch

7.8.2019

Už niekoľko mesiacov sa Hydrotech intenzívne zaoberá poloprevádzkovým testovaním odpadových vôd z potravinárskeho priemyslu s vysokými...