Blog

Ako môžeme pomôcť špičkovým technológiám čistenia odpadových vôd na Slovensku?

Prečítajte si viac o tom, ako môžeme spoločne zvýšiť záujem spoločnosti a investorov o oblasť čistenia odpadových vôd.

V jednom z mojich predchádzajúcich blogových príspevkov som písal o tom, prečo máme na Slovensku len veľmi málo špičkových technológií v oblasti čistenia odpadových vôd a ako by sa tomu dalo pomôcť zo strany štátu. V článku, ktorý máte práve otvorený, načrtnem niekoľko nápadov, ktoré môžu podporiť záujem o tento smer nielen zo strany spoločnosti, ale napríklad aj zo strany investorov.

Začnime viac združovať odborníkov z praxe

Dôležitým krokom pre celkový rozvoj oblasti čistenia odpadových vôd na Slovensku je založenie organizácie združujúcej skupiny profesionálov, ktorí by navzájom spolupracovali. Niečo také už existuje pod pojmom Asociácia čistiarenských expertov.

Toto spoločenstvo ľudí (myslím, že pojem spoločenstvo úplne vystihuje zmysel, keďže členstvo by sa netýkalo mnohých, a preto by mal každý každého evidovať) by sa malo pravidelne stretávať, zdieľať svoje skúsenosti a diskutovať, čo by mohlo dopomôcť k ľahšiemu a rýchlejšiemu riešeniu odborných problémov. Ale aj to sa už viac menej robí.

Prečo teda neposunúť úroveň ešte o stupeň vyššie, a to tak, že by sa začali robiť napríklad kurzy pre operátorov? Operátori a technológovia na rôznych komunálnych alebo aj priemyselných čistiarňach by mali priestor na zdokonaľovanie sa, na prehlbovanie svojich vedomostí, aby v procesoch vedeli lepšie poznať a identifikovať biologické a fyzikálnochemické procesy, čo by mohlo dopomôcť k ich lepšiemu fungovaniu.

S rastúcou profesionalitou odborníkov by priamo úmerne rástla aj spokojnosť zamestnávateľov, našej prírody a obyvateľov.

cisticka-pohlad-zhora

Zaujímavé by bolo rozšíriť túto komunitu a prepojiť odborníkov napríklad z VÚVH, profesorov, rybárov a vodohospodárov, špecialistov na sanácie pôd až po špecialistov z priemyselných aplikácií, ktoré v určitej miere prichádzajú do kontaktu s čistením a úpravou vody. Vytvorila by sa tak širšia skupina ľudí z rôznych zameraní a s odlišným pohľadom na problémy, čo by mohlo prospieť diskusii o problémoch. V éteri by existovala väčšia diverzita názorov, a ak by sa tento potenciál využil, tak aj väčšia rôznorodosť možných riešení.

Diskutujme s verejnosťou

Ľudia dokážu vytvoriť tlak na štát, na zákonodarcov, no tlak nikdy nie je tam, kde nie je záujem a informácie. Preto je potrebné spoločnosť informovať a vzdelávať.

Bolo by veľmi priaznivé, keby sa dali odborné témy sformulovať do ľahko pochopiteľných a zároveň aj pútavých prednášok, prezentácií, diskusií. Veď, koniec koncov, naplniť sálu ľuďmi nie je vôbec jednoduché.

prezentacia-plna-miestnost-ludi

Obdobný festival je napríklad Ekotopfilm – kde sa dá diskutovať medzi profesionálmi a aj širšou verejnosťou. Iným príkladom je hudobný festival, kde sa zaviedla separácia odpadu, dokonca aj separovanie biologickej zložky odpadu a následne jej spracovanie. Prečo by sa teda nedalo nejakým spôsobom prezentovať aj čistenie odpadových vôd?

Dostaňme získané vedomosti z hláv do praxe

Prečo sa neprevezme model z rozvinutej západnej krajiny a nie sú v školách súťaže v odborných príkladoch alebo projektoch z praxe? Existuje jedna súťaž, kde si tím študentov má navrhnúť svoju vlastnú rafinériu. Prečo také súťaže nie sú v každom odbore?

V odbore čistenia odpadových vôd by to mohlo napríklad spojiť viacero odborov, kde by sa mohli spoznať ľudia z chemickej, strojárskej i stavebnej časti, dokonca by sa dal zapojiť aj ekonomický a marketingový smer. A to je iba jedna z mnohých výhod. Chcelo by to trochu chuti, iniciatívy a podpory.

zena-ukazuje-znak-ok

Prečo na našich školách nefunguje alebo funguje len vo veľmi malej miere výchova študentov pre konkrétny podnik? Prečo si aj firmy takto na začiatku „nelovia“ talentovaných študentov?

Mentoring pre študentov – mentor ako sprievodca mladšieho kolegu. Tento model by mohli ponúkať firmy a zároveň by práve z podobných aktivít študentov mohli vznikať motivačné štipendiá. V súčasnosti sú na školách štipendiá odovzdávané hlavne za priemer a dobrý prospech. Samozrejme, je dôležité dostať vedomosti do hlavy, ale rovnako dôležitým krokom je tiež dostať získané vedomosti z hlavy do praxe. A to už na Slovensku také cenené nie je.

Získavajú sa body za rôzne aktivity, aby študent dostal miesto na internáte, ale za organizáciu nejakej diskusie s odborníkmi z praxe sa o odmene hovoriť nedá. V tomto smere by mohli progresívne kroky robiť školy, profesori a rovnako aj firmy.

Výzva pre zodpovedných

Som si vedomý, že je jednoduché napísať nápady “na papier” a že je oveľa ťažšie všetko preklopiť do reálnych aktivít. Nech je však tento text povzbudením a inšpiráciou pre tých, ktorí majú na tieto veci reálny vplyv. Veď pozitívnym impulzom je už len to, že záujem o zlepšenie existuje minimálne u autora tohto blogu. A som si na 100 % istý, že nie som sám.

Možno tieto myšlienky raz zapadnú prachom, no taktiež je možné, že v budúcnosti padnú na úrodnú pôdu a prinesú aspoň mierny posun vpred.

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Vedci zo Singapuru chcú čistiť odpadové vody elektrinou. Aká je ich vízia?

28.5.2018

Objav z Národnej singapurskej univerzity môže vyriešiť problém s elimináciou nebezpečných prvkov vo vodách z farmaceutického priemyslu.

Čítať viac

Zhodnotenie stavu čistiarenského procesu v priemysle na spracovanie mäsa

16.10.2020

Za posledné obdobie sa k nám už niekoľkýkrát dostal sektor spojený s výrobou mäsových výrobkov. Tentokrát išlo o zhodnotenie...