Blog

Ako sa využíva vyčistená odpadová voda? V Indii na rybích farmách, v Singapure na pitie

Mnohí ľudia ešte stále netušia, že sa voda dá recyklovať do stavu, keď sa stane pitnou.

Ako funguje recyklácia vody vo svete, ako sa dá recyklovaná voda využiť a čo sa môžeme od iných krajín v tomto smere naučiť? Aj to sú témy, ktorým sa budeme venovať v tomto článku.

Pár základných informácií


1. Recyklácia vody je úprava znečistenej vody do takého stavu, aby bola znovu použiteľná.

2. Voda je recyklovaná pomocou reverznej osmózy (filtrácia vody pomocou polopriepustnej membrány, ktorá vodu oddelí od škodlivých kontaminantov).

3. Na prečistenie vody sa okrem reverznej osmózy používa aj destilácia alebo sublimácia.

4. Recyklovaná voda môže byť opakovane použitá na zavlažovanie – doma i v poľnohospodárstve, pri chove dobytka, v priemyselnej výrobe, v chladiacich zariadeniach, pri výrobe betónu alebo ako náplň do interiérových a verejných fontán.

cistenie vody pomocou reverznej osmozy
Pomocou reverznej osmózy sa voda kompletne zbaví nečistôt a sedimentov.

Ako to funguje vo svete?

V krajinách ako Singapur, Austrália či Namíbia je recyklovaná voda bežnou súčasťou života všetkých obyvateľov.

Zvyšovanie počtu obyvateľov, nadmerné využívanie zdrojov pitnej vody, znečisťovanie prostredia i extrémne suchá klíma vyústili v niektorých krajinách a štátoch do alarmujúceho stavu. Práve preto sa spomínané krajiny pustili do intenzívneho boja o záchranu vody.

Cieľom je ochrana a udržanie aktuálnych zásob pitnej vody, zníženie používania pitnej vody ako úžitkovej, rozvíjanie moderných technologických postupov, ktoré dokážu vodnú krízu spomaliť.

znizovanie zasob vody
Znižovanie zásob vody je celosvetovým problémom.

Jednotlivé krajiny investujú milióny do výskumov a vývoja technologických zariadení, ktoré dokážu kontaminovanú splaškovú vodu vyčistiť tak, aby bola použiteľná v domácnostiach i v priemyselnej výrobe.

Lídrom v inováciách a v zmene celkového prístupu sa stal Singapur, ktorý sa pustil do tvrdého boja o záchranu vody. Singapurčanom sa každoročne darí znižovať spotrebu vody na jedného človeka, ochraňovať prírodné zdroje a naplno využívať silu recyklácie vody.

Recyklovanú vodu používajú nielen v poľnohospodárstve a v priemysle, ale aj na pitie, pričom búrajú mýty a strach o tom, že sa zo splaškovej vody nemôže stať kvalitná pitná voda.

Ich plán na ochranu vodných zdrojov zahŕňa využívanie dažďovej vody, odslaňovanie morskej vody a nikdy nekončiace recyklovanie už použitej vody.

filtrovanie odpadovej vody
Priebeh filtrácie vody – na dne sa usadzujú sedimenty.

Zároveň vzdelávajú a učia, že je potrebné začať od jednotlivca, ktorý môže zmeniť svoje základné návyky.

Umývanie zubov, sprcha, toaleta, pranie oblečenia či umývanie riadov – práve tieto činnosti súvisia s nadmernou spotrebou pitnej vody. To, čo vypijeme, je len zlomkom toho, čo spotrebujeme na spomínané činnosti.

Singapuru sa darí čísla spotreby pri bežných domácich činnostiach stále znižovať a denne ukazovať svetu, ako sa to dá. Čistejšia a recyklovaná voda, ktorá nepredstavuje pre moria, najmä ich faunu a flóru, žiadne riziko, môže byť bez obáv do mora vypustená.

Pre Indiu, ktorá čelí masívnej populačnej explózii, je cieľom presvedčiť obyvateľov začať meniť ich vnímanie v súvislosti s nedostatkom zásob pitnej vody.

Indovia pracujú na dôkladnom a poctivom šetrení prírodných zdrojov, vzorom je pre nich práve Singapur. Viac ako inokedy predtým si totiž uvedomujú potrebu alternatívneho riešenia – zásoby pitnej vody sa im totiž nebezpečne rýchlo míňajú.

moderne sposoby filtrovania odpadovej vodyModerné zariadenie určené na filtráciu, ktoré dáva vode druhú šancu.

V súčasnosti využíva India recyklovanú vodu najmä na poľnohospodárske a priemyselné účely, na farmách či pri zavlažovaní trávnatých plôch. Postupne chcú recyklovanú vodu taktiež využívať ako pitnú.

Podľa Singapuru je dôležité začať od základov, od jednotlivcov a postupne prejsť k skupinám, vymýšľať zaujímavé projekty, oslovovať mladých ľudí, ktorým záleží na budúcnosti tejto planéty a našej nenahraditeľnej vody.

kontrola recyklovanej vody
Recyklovaná voda podlieha prísnym normám a kontrolám.

Podľa WHO je obsah certifikovanej recyklovanej pitnej vody úplne v poriadku, ide len o zbúranie predsudkov a vytvorení návyku.

Skvelou inšpiráciou v oblasti využívania recyklovanej pitnej vody sú aj Austrália, Namíbia, ako aj americké štáty California a Virginia.

Čo z toho vyplýva?

1. Čítajte a zaujímajte sa – o vodu, recykláciu, zdroje pitnej vody, o technológie a inovácie.

2. Hľadajte kreatívne spôsoby, ako ušetriť každú kvapku vody – zastavte vodu v sprche i pri čistení zubov, investujte do kvalitnej práčky a umývačky riadu, ktoré spotrebujú oveľa menej vody a podobne.

3. Inšpirujte sa spoločnosťami, ktoré neustále zdokonaľujú využitie recyklovanej vody. Skúste vymyslieť zaujímavé zlepšenie napríklad pre spoločnosť, v ktorej pracujete.

4. Zapojte sa do rôznych iniciatív, petícií na ochranu vodných zdrojov, prispejte na činnosť vývoja a výskumu, zapojte sa do rôznych výziev na sociálnych sieťach a inšpirujte sa krajinami, ktoré pozdvihli pojem recyklovaná voda na úplne inú a novú úroveň – vrátili život tam, kde hrozil jeho zánik.

Ďalšie články

Čítať viac

Farmári bojujú proti globálnemu suchu. Úrodu pestujú na splaškovej vode z toaliet

13.3.2018

Od roku 2014 sa na Cypre približne 28 % vody využívanej na zavlažovanie privádza z miestnej čistiarne odpadových vôd.

Čítať viac

Účasť na výstave ECWATECH 2018 v Moskve

1.10.2018

Ruská federácia patrí do zoznamu krajín, v ktorých máme zrealizovaných množstvo projektov a ďalšie sú v procese realizácie. Preto naša...

Čítať viac

Seminár o výbušných prostrediach

27.3.2020

Vznik výbušného prostredia hrozí aj na čistiarňach odpadových vôd. Týka sa to najmä technológií, ktoré využívajú anaeróbne baktérie...