Blog

Ako sme výmenou opotrebovaných elementov v čistiarni odpadových vôd ušetrili ruskému pivovaru desiatky tisíc eur

Akú sumu peňazí sme pomohli ušetriť jednému pivovaru v Rusku, v ktorom sme zrekonštruovali čistiareň odpadových vôd?

Koncom novembra 2017 sme navštívili našich zákazníkov v jednom z ich pivovarov v Rusku. Cieľom našej návštevy bola kontrola výsledkov a priebehu prevzdušňovania, čo bolo hlavným predmetom našej poslednej rekonštrukcie, ktorú sme na čistiarni odpadových vôd vykonali. Už počas môjho letu do pivovaru som pritom premýšľal nad tým, akú sumu peňazí naše zásahy do technológie podniku ušetrili.

Okrem iného som premýšľal aj nad tým, ako naši montéri vo veľkej zime vymieňali aeračné elementy na dne nádrží. Boli síce vyprázdnené, ale nie úplne. Chlapi teda pracovali vo vode po kolená pri teplote okolo bodu mrazu. Našťastie, voda bola teplá, keďže prichádzala z výroby. A určite voňala po pive.

oprava-cisticky-pivovaru-rusko

Prečo bolo nutné vykonať rekonštrukciu ČOV?

Našou úlohou bolo zistiť, ako funguje čistiareň po rekonštrukcii a ako sa im darí dodržiavať limity na odtoku z čistiarne. Sám som bol zvedavý, lebo výmenou opotrebovaných aeračných elementov dokážeme nielen zlepšiť dodávku a distribúciu kyslíka do celého objemu reaktora, ale aj ušetriť množstvo spotrebovanej elektrickej energie.

Pri starých elementoch môžu nastať problémy vo viacerých veciach:

1. Zanášanie a znečistenie prevdzušňovacích elementov

V prvom rade sa elementy zanášajú, a to samotným znečistením, vločkami baktérií, ale najmä tým, že vo vode reagujú rôzne druhy molekúl a vytvárajú nerozpustné zrazeniny.

2. Strata pružnosti prevdzušňovacích elementov

Inou príčinou môže byť to, že po určitom čase strácajú prevzdušňovacie elementy svoju pružnosť. Z toho dôvodu malé póry, ktoré zabezpečujú prienik vzduchu do kvapaliny vo forme jemných bublín, strácajú svoju účinnosť.

3. Poškodenie prevdzušňovacích elementov

Treťou alternatívou môže byť poškodenie niektorých elementov, napríklad roztrhnutím ich elastického obalu. V tom prípade cez jeden element prechádza priveľa vzduchu vo forme nie jemných, ale hrubších bublín.

Dôsledkom všetkých týchto chýb dochádza k stále nedokonalejšiemu prestupu kyslíka do zmesi kalu a odpadovej vody. Praktickým prejavom chýb je potreba vyššieho výkonu dúchadla, čoho dôsledkom je rýchlejšie otáčanie sa ručičky elektromera. Zefektívnením dodávky kyslíka do systému vieme znížiť prebytočný výkon dúchadiel.

Dôvod rekonštrukcie ČOV pivovaru

Pred výmenou aeračných elementov sa na dodanie kyslíku do systému používali tri dúchadlá, a to konkrétne dve dúchadlá s inštalovaným výkonom 75 kW a jedno dúchadlo s výkonom 30 kW. Všetky tri stroje boli postupne zavádzané do prevádzky. Po takmer desiatich rokoch neprerušovaného fungovania a bez údržby elementov pracovali na plný výkon.

Napriek najvyššiemu možnému výkonu dúchadiel sa na čistiarni stávalo, že v systéme kyslík chýbal. Táto situácia nie je vôbec jednoduchá. Organické znečistenie síce dokážu mikroorganizmy odstraňovať aj bez prítomnosti kyslíka, avšak problém je v odbúravaní dusíka, v tomto prípade najmä v rozpustenej forme amoniaku.

Ten sa v zhoršených podmienkach nedokáže transformovať na dusičnany, a tým sa znemožní ďalšia degradácia dusíka na plynný dusík, čím by sa zo systému odstránil. Preto vzniká potreba akútne problém riešiť a rozumným riešením je práve výmena aeračných elementov.

Čo podniku priniesla rekonštrukcia ČOV?

Po rekonštrukcii a výmene aeračného systému sa v podniku momentálne používa len jedno dúchadlo s výkonom 75 kW. Aj to prevádzkované iba na 60% svojej kapacity.

Vďaka tomu, že sa znížila potreba elektrickej energie, znížili sa aj prevádzkové náklady na prevzdušňovanie aktivačnej nádrže na 1/4. Počas jedného roka takto dokážeme ušetriť približne 1 200 MWh elektrickej energie.

Cena elektrickej energie rastie a klesá v závislosti od rôznych faktorov a rovnako sa líši aj v tej-ktorej krajine. Ak by sme však uvažovali s dosť širokým intervalom cien, napríklad od 0,04 €/kWh (Ruská federácia) až po cenu 0,1 €/kWh (Slovenská republika), predstavuje ušetrená čiastka 48 000 až 120 000 € za rok.

uspora nakladov

Po niekoľkých dňoch strávených v moskovskom pivovare sme si s kolegom sadli do lietadla, spokojní s odvedenou prácou a s radosťou, že sa vraciame domov. Keďže v Rusku majú limity pre vypúšťanie odpadových vôd veľmi prísne, určite sme v tomto pivovare neboli posledný raz.

Uvidíme, kde a ako sa bude dať pomôcť a ušetriť nejaké peniaze nabudúce.

podpis-palguta

 

 

Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Rieky a jazerá sú najzanedbanejšie ekosystémy. Dokážeme ich ešte zachrániť?

9.4.2021

Podľa najnovších štúdií sladkovodná biodiverzita klesá dvojnásobne rýchlejšie ako biodiverzita oceánov či lesov. Môžeme ešte...