Blog

Až 60 % európskych riek a jazier je kontaminovaných, tvrdí Európska environmentálna agentúra

Program Európskej únie Water Framework Directive 2000 ani po 18 rokoch fungovania nedosahol výsledky, ktoré sa očakávali po ukončení jeho prvej fázy.

Aké kroky by mali členské štáty EÚ podniknúť na to, aby splnili stanovené normy a pozdvihli zdravie svojich vodných tokov?

Výsledky výskumu Európskej environmentálnej agentúry ukazujú, že len 40 % riek a tokov v Európe splnilo základné podmienky EÚ a podlieha statusu “vyhovujúci”.

Do tejto kategórie sa zaradili krajiny zo Škandinávie, ďalej Škótsko, Estónsko, Slovensko a Rumunsko. Naopak, Veľká Británia, Španielsko, Litva a Nemecko stanovené normy nesplnili.

mapa kontaminovanych riek a jazierModrou farbou sú znázornené oblasti, ktoré normy EÚ splnili, červenou tie, ktoré ich nesplnili. Zdroj: eea.europa.eu

Európska únia chce čisté toky

Údaje zbierali výskumníci zo 130-tisíc vybraných vodných tokov, a to kontinuálne od roku 2010 do roku 2015. Sledovali pritom tri hlavné ciele:

  1. mieru zachovania ekológie riek a okolia

  2. chemické zloženie

  3. množstvo vody v toku

Výsledky preukázali, že za znečistením stojí hlavne vypúšťanie odpadových vôd z fariem a kanalizácie a poukázali taktiež na kontamináciu vody ortuťou a kadmiom.

Tú majú na svedomí predovšetkým fabriky, ktoré pôsobia v oceliarskom a poľnohospodárskom priemysle.

znecistene rieky a jazera

Napriek tomu, podľa európskeho komisára Karmenu Vella sa situácia ohľadom našich európskych tokov od roku 2010 mierne zlepšila. Treba však pracovať ešte usilovnejšie.

Pokroku v priblížení sa normám EÚ bránia i takzvané ľudské zásahy do prirodzenej štruktúry vodných tokov, ako napríklad výstavba priehrad, vyššia hustota obyvateľstva, rekultivácia pôdy, tvorba kanalizácie a zásah do prirodzeného vodného toku riek s úmyslom ich odklonu.  

Water Framework Directive 2000

V roku 2000 vydala Európska únia smernicu, podľa ktorej by sa členské štáty mali priblížiť dobrému kvalitatívnemu a kvantitatívnemu stavu všetkých vodných útvarov, vrátane morských vôd až do jednej námornej míle od pobrežia.

water framework directive 2000

Ciele sa však ani do roku 2015, keď bola stanovená evaluácia prvého cyklu projektu, nepodarilo splniť. Druhý a tretí cyklus s koncami v rokoch 2021 a 2027 tak poskytujú členom priestor na vývin ďalšej aktivity smerom k náprave.

Niektoré členské štáty sa tak budú musieť v blízkej budúcnosti odkloniť od tradičného systémového prístupu k vodnému hospodárstvu, čo najrýchlejšie a najkompetentnejšie implementovať dané smernice do systémového riadenia a správne interpretovať ciele WFD s ohľadom na udržanie jedinečnosti svojho ekosystému.

snaha o cistenie vod

„Musíme zvýšiť úsilie s cieľom zabezpečiť, aby naše vody boli rovnako čisté a odolné, ako by mali byť – naše vlastné zdravie a zdravie našich životne dôležitých vodných a morských ekosystémov závisí práve od toho," dodáva k výsledkom výskumu riaditeľ Európskej environmentálnej agentúry Hans Bruyninckx.

Ďalšie články

Čítať viac

Nazrite pod hladinu najčistejších riek na svete

24.4.2019

Najčistejšie rieky nenájdete len v horských oblastiach, ale prekvapivo aj vo veľkých metropolách.

Čítať viac

Účasť na výstave ECWATECH 2018 v Moskve

1.10.2018

Ruská federácia patrí do zoznamu krajín, v ktorých máme zrealizovaných množstvo projektov a ďalšie sú v procese realizácie. Preto naša...

Čítať viac

Vodu v oceánoch ohrozuje okrem plastov aj rádioaktívny odpad. Aké predstavuje nebezpečenstvo?

19.11.2018

Vyhadzovanie odpadu na morské dno začalo podliehať aktívnym medzinárodným reguláciám až v 70. rokoch minulého storočia.