Blog

Častá dilema o čističkách odpadových vôd: Aká je bezpečná vzdialenosť od obydlí? A je vôbec vhodné žiť v jej blízkosti?

Táto dilema trápi mnoho ľudí, preto sme sa rozhodli, že sa budeme týmito otázkami zaoberať podrobnejšie.

Možno vám v blízkosti domu plánujú postaviť čističku odpadových vôd. Alebo sami zastupujete inštitúciu, ktorá čistiareň potrebuje.

Tak či onak, zrejme vám už napadla otázka, ktorá súvisí s bezpečnou vzdialenosťou. Ako ďaleko od domov by mala čistička stáť? A je vôbec bezpečné žiť v jej blízkosti? Nebude zapáchať?

Presné číslo neexistuje

Už hneď na začiatok vám zodpovieme častú a zásadnú otázku. Minimálna vzdialenosť čistiarne odpadových vôd od obydlí totiž nemá presné určenie.

Čističkami sa podrobne zaoberá zákon o vodách a vyhláška ministerstva životného prostredia, ktorá podrobnejšie definuje požiadavky na výstavbu čistiarne. Ani jeden z týchto dokumentov však „bezpečnú“ vzdialenosť neuvádza.

V prípade malých domácich čističiek sa požaduje umiestniť ju tak, aby mohol byť dom pripojený na kanalizáciu a zároveň aby sa spoľahlivo dala čistička vyprázdňovať.

Pokiaľ ide o vzdialenosť domácej čističky od studne, minimálnu vzdialenosť uvádza slovenská technická norma STN 75 6401.

Umiestnenie veľkej priemyselnej čistiarne podlieha povoleniu stavebného úradu pre vodné stavby.

Ako sme však už uviedli, s minimálnou vzdialenosťou od domov sa nestretnete. Záleží totiž od konkrétnej situácie – čiže kde bude čistička stáť, či je to v zastavanej oblasti alebo aká veľká bude.

Modelový príklad z Iránu

Aj keď presné čísla neexistujú, neznamená to, že čistička môže vzniknúť len tak hocikde. Práve naopak.

Tým, že sa mestá rozrastajú a dochádza k urbanizácii, treba ešte viac dbať o vhodné umiestnenie. Podobným spôsobom uvažovali vedci a zástupcovia mesta Kahak v Iráne, ktorí pri navrhovaní komunálnej čističky brali do úvahy viacero kritérií.

A to napríklad topografiu, geológiu, využitie územia, vzdialenosť od ciest, železníc, pobrežia a tiež vzdialenosť od obydlí.

Keď všetko toto prehodnotili, prišli na to, ako ďaleko od cesty či domov má čistička stáť.

Prípadová štúdia uvádza, že optimálna vzdialenosť čistiarne od sídel, čiže zastavanej oblasti, sa pohybovala od 550 do 5000 metrov. V prípade husto zastavaných oblastí to môže byť menej, a to od 150 do 1500 metrov.

Ak ide o cesty, minimálna vzdialenosť je 300 metrov a maximálna 3000 metrov.

Pýtate sa, prečo okrem minimálnej vzdialenosti existuje aj maximálna? Obyvatelia bežne nechcú mať čistiareň v bezprostrednej blízkosti, pretože sa obávajú zápachu, čo je celkom prirodzené.

Na druhej strane však treba povedať, že čistička potrebuje infraštruktúru, preto ju nemožno stavať na príliš odľahlých miestach. Budovanie by as totiž predražilo o výstavbu infraštruktúry.

Vráťme sa však ešte k zisteniam, ktoré uvádzajú iránski vedci. Pri čističke, ktorá mala vzniknúť v meste Kahak, bolo vhodné, aby bola vzdialená od riek minimálne 500 metrov a maximálne 3 kilometre.

V prípade podzemných zdrojov a studní bolo rozmedzie približne rovnaké. Minimálna vzdialenosť dosahovala 500 metrov a maximálna 3,5 kilometra.

Je vôbec bezpečné žiť v blízkosti čističky?

V čistiarňach sa pracuje s odpadovými vodami, kalom, chemickými látkami, a preto nie je nič na tom, že sa ľudia zápachov obávajú. Existuje ale naozaj nejaké riziko?

Pre lepšie vysvetlenie tu pre vás máme jeden skutočný prípad, konkrétne z gréckeho mesta Patras.

Výskumníci sa pozreli na to, ako miesta čistička ovplyvňuje život obyvateľov, ktorí žijú vo vzdialenosti do 500 metrov.

Ako každá iná, aj táto čistička pozostával zo štrkových komôr, chlórovacích priestorov, nádrží a tiež čistiarní kalu.

Vedci odoberali vzorky vzduchu raz týždenne počas celého mesiaca. V jednom dni však odobrali vzorku ráno, na obed aj večer. A výsledok?

Vo vzorkách sa síce objavili baktérie ako stafylokok, streptokok či E.coli (salmonela vôbec), no v minimálnych množstvách.

Portál Lakeside-equipment.com pripomína, že koliformné baktérie sa vo veľkom objavujú na kuchynských špongiách, utierkach, na kuchynských pultoch či krájacích doskách.

Máme ich teda oveľa bližšie, než si myslíme. A nemusí byť v okolí žiadna čistička odpadových vôd.

A čo zápach? Kryty nádrží sú natoľko utesnené, aby zabránili akémukoľvek prepúštaniu sírovodíka, iných plynov a vôbec akýmkoľvek pachom.

Vyspelé technológie a prevádzka k tomu len dopomáha. Takže ak vám plánujú stavať v okolí čistiareň, obavu so zápachu môžete hodiť za hlavu.

Ďalšie články

Čítať viac

Čo zapríčiňuje preťaženie ČOV a ako tento problém riešiť?

31.5.2018

Prečítajte si dôležité informácie o dôsledkoch preťaženia ČOV a možných riešeniach takejto situácie.

Čítať viac

Výlet v Brazílii a kontrola priebehu prípravy konštrukcie IC reaktora

15.2.2019

Keďže sa naša firma snaží o čo najhladší priebeh amerického projektu, zástupca riaditeľa bol vyslaný skontrolovať priebeh výroby...