Blog

Dopyt po vode do roku 2030 vzrastie o 50 %. O to viac musíme čistiť odpadové vody

S narastajúcou populáciou rastie aj dopyt po pitnej vode. Ako sa tento trend prejaví v budúcnosti a čo by sme mohli pre zlepšenie kvality pitnej vody urobiť už dnes?

Dôležitosť čistenia odpadových vôd stále narastá. Tento rok v marci na to upozorňovala aj kampaň Svetového dňa vody, ktorého ústrednou témou bola práve odpadová voda. Väčšina použitej vody sa totiž vo svete ešte stále nijako neupravuje.

Voda znečistená chemikáliami či fekáliami tak prúdi ďalej do ekosystému, čo má, prirodzene, nemalé negatívne následky na spoločnosť i prírodu.

voda-vlny

Znečistenie je alarmujúce

Podľa údajov zverejnených na webstránke Svetového dňa vody (www.worldwaterday.org), ktorý pripadá každý rok na 22. marca, používa v súčasnosti až 1,8 miliardy ľudí na celom svete vodu kontaminovanú fekálnym znečistením.

V dôsledku zlých hygienických podmienok tak ročne umiera približne 842 000 ľudí a výrazne sa zvyšuje tiež ohrozenie nákazy na choleru, týfus či detskú obrnu.

Spoločnosť by sa mala zamerať na čistenie odpadových vôd

Informácie OSN konkretizujú údaje o množstve neupravenej znečistenej vody, ktorá prúdi ďalej do prírody, až na 80 % z celého objemu využívanej pitnej vody.

To znamená, že až 80 % zo všetkej znečistenej použitej vody, ktorá pochádza z obydlí, miest, priemyslu a poľnohospodárskej výroby, tak putuje bez prečistenia ďalej do riek, morí a pôdy, čím výrazne poškodzuje životné prostredie.

Obrovské množstvo už použitej vody by pritom mohlo byť po dôkladnom prečistení v čistiarni odpadových vôd opätovne využité napríklad na zavlažovanie alebo v priemyselnej výrobe, a to bez negatívnych dopadov na ekosystém.

kvapka-vody-na-trave

  • odpadové vody v mestách

Webstránka www.worldwaterday.org informuje o tom, že do roku 2030 celosvetovo vzrastie dopyt po vode o 50 %, v dôsledku čoho bude potrebné neustále hľadať nové možnosti čistenia odpadových vôd.

To sa týka do značnej miery práve miest a obcí s nízkymi príjmami, z ktorých sa veľké množstvá znečistenej vody vypúšťajú bez úpravy priamo do najbližších povrchových vôd.

  • odpadové vody a priemysel

Spotreba vody v priemysle predstavuje až 22 % celosvetového využívania vodných zdrojov, pričom v priebehu nasledujúcich 10 až 20 rokov sa očakáva až päťnásobné zvýšenie tohto podielu.

Nárast využívania odpadových vôd bude teda v tomto prípade nielen záležitosťou ekológie, ale tiež výraznej úspory nákladov.

  • odpadové vody a poľnohospodárstvo

Veľkým problémom v poľnohospodárstve je fakt, že kvôli nedostatku vodných zdrojov a vysokým nákladom poľnohospodári čoraz viac vyhľadávajú nekonvenčné vodné zdroje, často v podobe odpadových vôd.

Ak však použité odpadové vody nie sú dostatočne prečistené, dochádza pri zalievaní k znečisteniu podzemných a povrchových vôd.

Aj preto je dôležité čistiť vodu spôsobom, ktorý nielenže umožní naplno využiť odpadové vody, ale zároveň nespôsobí žiadne ekologické škody.

Zaujímate sa o takéto riešenia aj vy? Pokojne nás kontakujte a s výberom správnej čistiarne odpadovej vody pre váš podnik vám radi pomôžeme.

Kontakt Hydrotech

Ďalšie články

Čítať viac

Starostlivosť o nášho zákazníka Rajo, a.s.

22.2.2019

Od spustenia čistiarne pre mliekareň Rajo, a.s. ubehlo už niekoľko mesiacov. Tešíme sa, že vo veľmi veľkej miere sú predpísané limity...