Blog

Dva v jednom: Najväčšiu solárnu farmu na Novom Zélande postavia na čističke odpadových vôd

V súčasnosti sa na Novom Zélande vyprodukuje až 80 % percent elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov. K vodným, veterným a geotermálnym elektrárňam sa najnovšie pripojí aj plávajúca slnečná farma.

Producent elektrickej energie Vector Group sa spojil s firmou Watercare, aby spoločne vybudovali najväčšiu solárnu elektráreň na Novom Zélande. Okrem toho, že bude vôbec prvou plávajúcou slnečnou elektrárňou v krajine, jej prvenstvo patrí aj v produkcii. Solárna farma bude totižto prvým solárnym projektom s výrobou elektriny v megawattoch.

Na čističke odpadových vôd

Okrem veľkosti a produkcie je budovanie solárnej farmy inovatívne aj v tom, že prepája dve zmysluplné myšlienky do jednej.

Tvorcovia projektu sa rozhodli využiť nádrž čističky odpadových vôd Rosedale v Aucklande a umiestniť solárne panely práve tam. Elektráreň bude tvoriť celkovo 2700 solárnych panelov, ktoré sa uložia na 3000 plávajúcich pontónov.

solarna farma
Solárna farma umiestnená do nádrže čističky odpadových vôd Rosedale.
Zdroj: nashconsulting.co.nz

Nie je to však iba umiestnenie, čo solárnu farmu s čističkou spája. Energia vyprodukovaná slnkom sa bude používať na zásobovanie čističky a dopĺňať ju bude elektrina zo siete a tiež energia z bioplynu.

Generálny riaditeľ Vector Group Simon Mackanzie vníma takéto prepojenie hlavne ako pomoc pri dosahovaní vytýčených cieľov. „Schopnosť spoločnosti Vector PowerSmart navrhnúť takýto inovatívny systém ukazuje, že nové energetické riešenia sú kľúčové pri dosahovaní hospodárskych a environmentálnych cieľov podnikov. Sme hrdí, že spolupracujeme so spoločnosťou Watercare, aby sme im pomohli s ich dosahovaním.“

Ďalšie výhody

Solárna farma bude obrovskou pomocou. A to nielen preto, že pre Watercare vyprodukuje také množstvo energie, ktoré by dokázalo ročne zásobovať približne 200 domácností. Firma vďaka energii zo slnka zníži svoju environmentálnu stopu a takisto sa bude oveľa rýchlejšie uberať smerom k energetickej sebestačnosti.

Cieľom spoločnosti Watercare je do roku 2022 znížiť spotrebu energie o 8 GWh a do roku 2025 dosiahnuť úplnú energetickú sebestačnosť.

Pre takého veľkého spotrebiteľa, akým je čistička odpadových vôd, bude bez pochýb prínosné aj zníženie prevádzkových nákladov.

„V zahraničí sú už teraz bežné oveľa väčšie solárne elektrárne. No a podľa správ z Austrálie sa cena u nich pohybuje okolo štyroch až piatich centov za kilowatthodinu. A keď prenesieme túto stupnicu k nám, až vtedy uvidíme potenciál solárnej energie,“ uviedol Simon Mackanzie.

solarne panely na vode

Podľa Mackanzieho slnečná energia dokáže znížiť ceny energie na veľkoobchodnom trhu, ktoré sú oproti austrálskej cene približne dvojnásobné.

Progres

Hoci sa odvetvie plávajúcich solárnych elektrární nachádza ešte len v počiatkoch, progres je zrejmý. Svedčí o tom report Svetovej banky z októbra minulého roka.

Podľa správ inštitúcie bola na konci roku 2014 celosvetová produkcia na úrovni 10 MWh. O štyri roky neskôr sa produkcia zvýšila až na 1,1 GWh. Pochopiteľne, na rastúcich číslach sa najviac podieľajú veľkí producenti, ako je solárna farma v londýnskom rezervoári Queen Elizabeth II alebo čínska solárna elektráreň v provincii Anhui.

obrovske solarne ponely na hladine vody

Budovanie solárnych fariem má však potenciál aj v iných častiach sveta. Umiestnenie fotovoltaických panelov na vodných nádržiach, jazerách či priemyselných rybníkoch sa javí ako dobrá voľba obzvlášť v štátoch, kde bojujú s obmedzeniami na pevnine alebo s nedostatkom pôdy.

Solárna energia má predpoklad rásť aj v regiónoch s vysokou hustotou obyvateľstva. Za istých okolností sa totižto dá plávajúca farma vybudovať oveľa bližšie k oblastiam, v ktorých je väčší dopyt po elektrine.

 

Ďalšie články

Čítať viac

Ako čistiť odpadovú vodu vo veľkomeste? Zoberte si príklad z Hanoja

21.3.2020

V meste Hanoj plánujú vybudovať kanalizačný systém, ktorý odvedie znečistenú vodu z rieky Tô Lich do čističky odpadových vôd. Naoko...