Blog

Európania majú kvalitné lokality na kúpanie. A to aj vďaka čisteniu odpadových vôd

Najlepšie v hodnotení obstáli Cyprus, Malta, Rakúsko a Grécko. Až 95 % a viac rekreačných lokalít tu dosahuje vynikajúcu úroveň.

V polovici roka 2019 uverejnila Európska environmentálna agentúra správu, ktorá sa upriamuje na kvalitu vody v európskych prírodných lokalitách určených na kúpanie. Okrem 28 členských štátov do hodnotenia zaradila aj Švajčiarsko a Albánsko a dokopy tak preskúmala vyše 22-tisíc miest.

Najlepšie a najhoršie

Zo vzoriek, ktoré inštitúcia zozbierala počas roku 2018, vyplýva, že až v 85 % európskych lokalít na kúpanie nájdete vodu s označením vynikajúca. Miesta spĺňajúce veľmi prísne štandardy si takto vyslúžili najlepšie možné hodnotenie.

Rekreačné oblasti, ktoré do tejto skupiny nepatria, dosiahli dobrú, postačujúcu alebo dokonca zlú (nevyhovujúcu) kvalitu vody.

Keď sa pozrieme na konkrétne štáty, najlepšie v hodnotení obstáli štyri krajiny, a to Cyprus, Malta, Rakúsko a Grécko. V každej z nich sa zistilo, že 95 % a viac rekreačných lokalít určených na kúpanie dosahuje úroveň vynikajúca.

najčistejšie lokality na svete
Zdroj: Eea.europa.eu

Nad 90 % sa dostali aj ďalšie štyri štáty – Chorvátsko, Nemecko, Portugalsko či Lotyšsko. V Lotyšsku dokonca nenájdete ani jedno miesto so zlou kvalitou vody.

graf zobrazuje kvalitu vody v lotysskych prirodnych lokalitach
Graf zobrazuje, akú kvalitu dosahovala voda v lotyšských prírodných lokalitách od roku 2005.
Zdroj: Eea.europa.eu

Táto pobaltská krajina, kde Hydrotech implementoval jeden zo svojich projektov, navyše vyniká aj v niečo inom. Nielenže sa tu dlhodobo nenachádzajú lokality na kúpanie s označením nevyhovujúca, ale rovnako sa zvyšuje počet miest, ktoré majú najkvalitnejšiu vodu.

cisticka odpadovych vod v lotysskom meste madona
Hydrotech navrhoval čističku odpadových vôd v lotyšskom meste Madona.

Na rozdiel od Lotyšska, Slovensko sa takýmito výsledkami pochváliť nemôže. Spomedzi všetkých prírodných kúpacích lokalít len 56 % vykazuje známky najvyššej kvality vody. Takto sme sa spolu s Rumunskom, Bulharskom a Poľskom zaradili na chvost rebríčka.

kvalita vody v slovenskych prirodnych lokalitach
Graf zobrazuje, akú kvalitu dosahovala voda v slovenských prírodných lokalitách od roku 2004.
Zdroj: Eea.europa.eu

Nie veľmi príjemným zistením je aj to, že počet vynikajúcich prírodných lokalít na Slovensku klesá a stále sa u nás nachádzajú aj prírodné kúpaliská so zlou kvalitou vody. Takýchto oblastí však nemáme až toľko ako Taliansko, Francúzsko a Španielsko, kde sa nachádza najviac oblastí s nevyhovujúcou kvalitou vody.

Úsilie sa vyplatilo

Prirodzene, voda, ktorej kvalitu skúmala EEA, buď v rekreačných oblastiach vyviera, alebo sem odniekiaľ priteká. A na to, aby zostávala čistá a spĺňala kritériá dané v európskej legislatíve, je potrebných niekoľko opatrení.

Ako uviedol výkonný riaditeľ EEA Hans Bruyninckx, za posledných štyridsať rokov sa úsilie členských štátov vyplatilo, a to najmä v oblasti čistenia odpadových vôd. Popri tom je však nutné aj naďalej riešiť problém plastového znečistenia a zaujímať sa o ochranu morského života.

V súvislosti s kvalitou vody je výzvou aj čistenie komunálnych odpadových vôd, v ktorých sa môžu nachádzať antibiotiká alebo iné, veľmi malé škodlivé látky. To ale nie je jediný problém, ktorému miestne samosprávy a vodohospodárske spoločnosti čelia. Obavy vyvoláva aj meniace sa podnebie, ktoré vedie k dvom extrémom.

Častejšie zrážky môžu zapríčiniť preťaženie kanalizačných systémov a teda aj pretečenie čističiek. V druhom prípade môže byť zrážok tak málo, že bude zachytávanie vody a jej čistenie veľmi náročné.

Aby sa takéto problémy eliminovali, EEA podnecuje štáty k využitiu poskytnutých financií na ďalšie vylepšenia. Životaschopnosť čistiacich zariadení môžu zlepšiť napríklad zachytávacie jazerá alebo nádrže riadiace vodné toky, ktoré priniesli povodne.

A čo je nemenej dôležité, vynaložené peniaze sa odzrkadlia v efektívnejšom hospodárení. V praxi to znamená, že čistenie a recyklácia vody znižuje náklady na energie a spoločnosť tak dáva najavo, že neignoruje obmedzenosť prírodných zdrojov.

Ďalšie články

Čítať viac

Praktická pomoc: O legislatíve a sankciách vypúšťania odpadových vôd

23.1.2018

V tomto článku nájdete dôležité informácie týkajúce sa vypúšťania odpadových vôd a postihov za nedodržanie zákonov, vyhlášok a...

Čítať viac

Čistíme odpadové vody vznikajúce pri výrobe pečiva

11.5.2019

Návrh, projektovanie a príprava výrobnej dokumentácie pre náš nový projekt na Slovensku momentálne zamestnáva niektorých našich...

Čítať viac

Mliekareň, čistiareň odpadových vôd a kalové hospodárstvo

22.4.2020

V mliekarni na Morave Hydrotech inštaloval nové zariadenie na odvodnenie kalu vznikajúceho pri čistení odpadových vôd. Ide o pomalobežný...