Blog

Firmám nemôže ísť iba o zisk. Bolo by to primálo

Firma je dobrá vtedy, keď produkuje zisk. Stačí to, alebo by mala prinášať aj niečo viac?

Väčšina firiem sa, prirodzene, zameriava na vysokú kvalitu svojho výrobku, čo je normálne a správne. Veď práve kvôli tomu továreň stojí a funguje. Na druhej strane však stoja aj takzvané druhoradé oblasti, ktoré sú vedľajším efektom hlavnej výroby. A ktoré by firmy taktiež nemali zanedbávať.

Do tejto kategórie radíme napríklad čistenie odpadových vôd, ktorým sa zaoberá aj naša spoločnosť Hydrotech, ale aj starostlivosť o zamestnancov, recykláciu odpadov, architektúru budov, vzhľad pracovného prostredia a podobne. Skúsme si odpovedať na otázku:

Prečo by sa vôbec mali spoločnosti a ich majitelia zaoberať týmito oblasťami?

Na jednej strane viem úplne pochopiť, že akákoľvek investícia do druhoradých oblastí je v určitom zmysle zbytočná, lebo prináša malý zisk, ak vôbec, a spoločnosti sú tvorené práve na produkciu zisku. Napriek tomu nemôže ísť iba o zisk. Bolo by to primálo, čo by firma produkovala.

Pozrime sa na niekoľko argumentov, prečo by mal byť záujem nasmerovaný aj na iné veci ako iba na samotný zisk:

1. Spoluzodpovednosť za prírodu, ktorú využívam

Je potrebné si uvedomiť, že akákoľvek výroba využíva prírodne zdroje (od vody cez chemické prvky až po energiu). Bol by príliš nesvedomitý postoj iba brať, využiť, predať a to, čo nepotrebujem, zahodiť niekam za plot závodu.

skaly-v-rieke

Bolo by zvláštne mať v paneláku suseda, ktorý by bol milý, vždy usmiaty, elegantne oblečený, ale smeti by vysypával z okna na chodník. Niečo tu nesedí. Človek, ktorý pôsobí veľmi dobrým dojmom, zrazu robí niečo, čo hovorí o úplnom opaku. Ako keby nejaká oblasť v jeho živote bola zakrpatená, nerozvinutá, zanedbaná. Malo by ísť o neodlučiteľné rozvíjanie osoby, respektíve podniku.

V spojitosti s kvalitným produktom sa očakáva aj kvalitná výroba, kvalitné zaobchádzanie s ľuďmi, kvalitné správanie. Sme spoluzodpovední za to, ako bude naša krajina a planéta vyzerať o 5, 10 alebo 50 rokov.

2. Krása priťahuje

V mnohých sférach podnikania sa postaví nemalé množstvo budov, ktoré často spĺňajú iba jednu jedinú funkciu. Nie je to škoda? Prostredie, v ktorom väčšina zamestnancov trávi minimálne polovicu svojho aktívneho času, by malo byť pekné, oku lahodiace. Veď predsa práve krása povznáša človeka.

zelena-kancelaria

J. H. Newman raz napísal, že vojny sú zlé aj preto, že človek sa stáva menej kultúrnym – nechodí do divadla či do parkov a veľa architektonicky vzácnych budov je zničených. Človeka formuje a vychováva aj krása jeho okolia.

3. Nesebeckosť

Ak firma profituje z predaja, určitá by mohla byť malá časť zisku vyčlenená aj na zveľadenie okolia. Či už to bude kúsok krásy v architektúre, podpora vzdelávania alebo pomoc ľuďom s menším šťastím, ako máme práve my.

staroba-ruky

4. Využívanie talentu ľudí a ich zdokonalenie

Investícia do zamestnancov je dôležitá a mnoho podnikov si to posledné roky uvedomuje. Keď sa zamestnanec cíti dobre, má dôstojnú prácu a primerané podmienky, okrem toho má tiež pozitívnu motiváciu k lepšiemu výkonu. Opäť je to však iba optika cez zisk a výhody firmy.

Firmy sú do určitej miery zodpovedné za kvalitu života ich zamestnancov. Závisí teda, do akej miery sa na zamestnancov pozerajú ako na ľudskú bytosť a nakoľko ako na využiteľný a nahraditeľný predmet.

Nie je vôbec ľahké odhadnúť hranicu a správne nastaviť rovnováhu medzi ziskom a starostlivosťou o 'druhoradé veci'. Je však dôležité neustále túto rovnováhu hľadať a snažiť sa o celistvý rozvoj podniku so všetkým, čo zahŕňa.

Autor článku: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články

Čítať viac

Pokročilejšie spôsoby čistenia vôd z výroby mliekarenských produktov

9.4.2020

V prvom článku o čistení odpadových vôd z výroby mlieka sme spomenuli spôsob iba čiastočného čistenia. V tomto článku si môžete...