Blog

Huby a čistenie vody? Pozrite sa, s čím všetkým si dokážu poradiť

Podľa známeho mykológa je možné, že nás nakoniec pred klimatickou katastrofou zachránia práve huby.

Viacero druhov húb dokáže rozkladať plasty, pesticídy, olovo či nebezpečné baktérie. Tento proces sa odborne nazýva mykoremediácia. Poďte sa spolu s nami pozrieť, aké je jeho využitie v čistení vôd.

Znečisťovanie životného prostredia priemyselnými odpadovými vodami je stále rastúcim problémom vo svete. 

Približne od 60. rokov minulého storočia sa začali na čistenie odpadových vôd využívať aj huby a kvasinky. Tieto prastaré organizmy majú totiž unikátnu schopnosť pohlcovať škodlivé látky z prostredia. 

Skutočnosť, že sa huby nachádzajú na celom svete, ľahko pestujú a zvládajú aj náročnejšie podmienky, z nich robí veľmi zaujímavý alternatívny nástroj pre zneškodňovanie odpadov.

S čím všetkým si teda vedia huby v odpadových či znečistených vodách poradiť? 

Polyuretán a iné polyméry

Len za posledných pár rokov bolo objavených päťdesiat druhov húb, ktoré sú schopné spracovávať plasty. 

Napríklad huba s názvom Pestalotiopsis microspora, ktorú pred pár rokmi objavila skupina študentov v ekvádorskej džungli, je známa tým, že má veľmi zvláštny apetít. Nevadí jej stravovať sa výhradne na polyuretáne a navyše k tomu aj za anaeróbnych podmienok, teda v neprítomnosti kyslíka.

Práve polyuretán tu zostáva veľmi dlhý čas, pretože sa prakticky v prírodných podmienkach nerozkladá. Ide o obľúbený materiál, ktorý sa bežne používa napríklad pri výrobe topánok, kolies, náterových hmôt či tepelných izolácií.

cistenie vody hubami

Ďalšou zaujímavou hubou (či skôr plesňou), ktorá dokáže rozkladať plasty, je Aspergillus tubingensis, ktorú objavil tím vedcov na mestskej skládke v Pakistane.

Jej enzým rozrušuje plasty ako polyester či polyuretán. Vďaka tomu dokáže menšie plastové kúsky rozložiť už v priebehu dvoch mesiacov.

Momentálne prebieha výskum, či možno túto zázračnú hubu získať v množstve potrebnom pre priemyselné využitie.

Hormonálna antikoncepcia

Ďalší z veľkých problémov pre životné prostredie predstavujú hormóny z antikoncepčných tabletiek, ale aj zvyšky antibiotík, antidepresív či iných liekov. Značná časť týchto látok je vylučovaná v moči, a tak sa dostáva do vodného cyklu.

Čistiarne odpadových vôd si mnohokrát s nimi nevedia efektívne poradiť a estrogény sa v síce nízkej, ale nebezpečenej koncentrácii môžu dostávať naspäť do pôdy či riečnych tokov.

A hoci existuje viacero technológií, ktoré vedia hormóny z odpadových vôd spoľahlivo odstrániť, tie sú však technicky veľmi náročné a drahé, čo bráni ich masovému rozšíreniu.

hliva ustricova a cistenie vody

A práve jeden druh väčšine populácie dobre známej huby – hlivy ustricovej predstavuje sľubný nástroj na dekontamináciu vôd. 

Hliva tak nielenže dobre chutí, ale zároveň preukazuje výborné výsledky pri degradácii mnohých environmentálnych toxínov, najmä kontaminantov na báze uhľovodíkov. 

Syntetický estrogén používaný v antikoncepčných tabletkách táto nenápadná huba dokázala v laboratórnych podmienkach odstrániť v priebehu troch dní až dvoch týždňov.

Pesticídy, farbivá, benzín či oleje

Kráľovská botanická záhrada Kew v Londýne zverejnila štúdiu, ktorá uvádza, že huby ako hliva ustricová či trúdnikovec pestrý môžu byť zase veľmi prospešné pri odstraňovaní pesticídov či rôznych farbív z odpadových vôd.

Správa dokumentuje viac ako 2000 nových druhov húb, ktoré by mohli byť nápomocné pri riešení rôznych globálnych ekologických problémov. 

Existujú druhy húb, ktoré dokážu absorbovať uhľovodíky, stopové prvky kovov, deriváty cínu, olovo, produkty ropných rafinérií či nebezpečné biologické látky, ako je baktéria E.coli.

Vedci sa zároveň domnievajú, že by nám niektoré druhy húb mohli pomôcť vyčistiť oceány či dokonca oblasti zamorené rádioaktívnym žiarením.

hliva ustricova na cistenie odpadovej vody

Podľa jedného z najznámejších mykológov sveta Paula Stametsa je teda celkom možné, že nás nakoniec pred klimatickou katastrofou zachránia práve huby.

Nám už len zostáva dúfať, že sa vedcom tieto predpoklady potvrdia a napokon ich uplatnia aj v praxi. 

My v Hydrotech-u vám v praktickom svete zas dokážeme pomôcť našimi riešeniami čistenia odpadových vôd. Preto ak potrebujete splaškové alebo priemyselné čističky, prípadne potrebujete rekonštrukciu už fungujúcej čistiarne, kontaktuje našich kolegov.

Ďalšie články

Čítať viac

Obec, ktorá potrebuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd

10.2.2021

V okolí hlavného mesta Slovenska je známy fenomén, že v ňom i v mestečkách v jeho okolí počet obyvateľov narastá. Táto situácia vplýva...