Blog

Hydrotech na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách

Pretože sa oblasť čistenia a úpravy vody mení ako mnoho vecí a odborov na zemi, tak sa traja zamestnanci zo slovenského Hydrotechu a jeden kolega z českej sekcie zúčastnili na konferencii Odpadové vody 2018 vo Vysokých Tatrách. Cieľom bolo najmä vypočutie si a diskusia o rôznych témach spojených s čistením odpadových vôd (realizácia a prevádzkovanie ČOV, legislatíva, výskum a pod.) na Slovensku, v Českej republike a čiastočne v zahraničí. Druhou dôležitou oblasťou bolo udržiavanie živých vzťahov s odborníkmi z odboru a budovanie nových vzťahov.

Ďalšie články

Čítať viac

Výmena potrubia – malá prácička, profesionálny prístup

28.10.2019

Nový zákazník z environmentálnej oblasti oslovil našu firmu vo veci výmeny niekoľko stoviek metrov starého potrubia vo svojom areáli....

Čítať viac

Sušenie a spaľovanie kalov: Spôsoby, ako znížiť ich množstvo na čistiarni odpadových vôd

10.6.2019

Kalové hospodárstvo a nakladanie s kalom na čistiarňach odpadových vôd je ekonomicky dôležitá téma všetkých prevádzok.