Blog

Riešenie odvodňovania kalu u nášho zákazníka návštevou našich technológov

Hlavným cieľom na čistiarni odpadových vôd v továrni na výrobu prísad do pečenia, cukroviniek, mliečnych výrobkov a pod. bolo vyriešiť nedostatočné odvodňovanie prebytočného kalu vznikajúceho na flotačnej jednotke a v biologickom systéme. Po našej návšteve odvodnený kal nebol tekutý, ale mal konzistenciu pasty. Rovnako sa zlepšila aj kvalita odstredenej vody na odstredivke – fugátu.

Ďalšie články

Čítať viac

Ako vplývajú povodne na kvalitu vody?

30.7.2020

Irma, Katrina či Dorian. Aj tieto hurikány za posledné dve dekády spôsobili v Spojených štátoch obrovské záplavy. Okrem toho, že povodne...

Čítať viac

Začali sa projekčné práce na veľkom projekte pre pivovar

23.10.2020

Hydrotech má za sebou realizáciu niekoľkých čistiarní odpadových vôd pre pivovary. Aj preto získal nový projekt pre veľký pivovar...

Čítať viac

Úspešná kolaudácia čistiarne odpadových vôd v mliekarni Rajo a.s.

21.10.2018

Úspešná kolaudácia čistiarne pre Rajo a.s. je za nami. Jeseň 2018 sa do archívu Hydrotechu zapíše s týmto prívlastkom. Po viac ako...