Blog

Zvýšenie koncentrácie kyslíka v nádržiach ČOV

Hydrotech získal nový projekt na rekonštrukciu časti čistiarne odpadových vôd. Ide o kľúčový úsek ČOV, ktorý zabezpečuje dodávanie vzduchu do biologickej časti ČOV. Práce budú obsahovať výmenu aeračného systému a rozvodu vzduchu, dodávku nových dúchadiel s programom riadeným na základe koncentrácie rozpusteného kyslíka v aeróbnych nádržiach. Dostatok kyslíku v systéme je nevyhnutná podmienka na zabezpečenie eliminácie znečistenia z odpadových vôd.

Ďalšie články

Čítať viac

Finančná pomoc štátu na výstavbu alebo rekonštrukcia čistiarne odpadových vôd. Ako na to?

13.2.2020

V tomto roku môžete získať až 200 000 € od štátu, ak ste ochotní podieľať sa na projekte aspoň piatimi percentami financií...