Blog

Mäso a čistenie odpadových vôd z jeho spracovania – príklad čistiarne 1

Tieto dni sa dokončuje čistiareň pre zákazníka, vyrábajúceho čerstvé opracované mäso, údené výrobky a špeciality a lahôdkové výrobky studenej a teplej kuchyne. Ide o neveľké vodohospodárske dielo a jeho primárnym cieľom je predčistiť odpadovú vodu na také parametre, ktoré môžu natekať do verejnej kanalizácie a ďalej na komunálnu čistiareň odpadových vôd. Technológia je zostavená zo štyroch častí – mechanického predčistenia, vyrovnania nerovnomerností v kvalite a množstve vo vyrovnávacej nádrži, flotácie, kde sa odstráni najväčšie množstvo znečistenia vo forme kalu a posledným stupňom je kalové hospodárstvo.

Ďalšie články

Čítať viac

Čistiareň odpadových vôd v Holandsku filtruje použitý WC papier. Využíva sa ako stavebný materiál

18.9.2017

Vedeli ste, že Európania spotrebujú ročne až 5 miliónov ton toaletného papiera? V Holandsku v ňom našli nové využitie, ktoré je...

Čítať viac

Najdôležitejšie technológie čistenia vôd, ktoré vznikajú pri spracovaní odpadových plastov

12.4.2020

Technologické linky na spracovanie plastového odpadu sa môžu líšiť v závislosti od jeho druhu (PET, PP, HDPE, LDPE a podobne). Práve preto...