Blog

Modrá, zelená, šedá: Viete, čo pre planétu znamenajú farby týchto vodných stôp?

Farby vodnej stopy vypovedajú o miere využitia tohto prírodného zdroja vo výrobe a produkcii tovarov, ale aj služieb dennej spotreby.

Zemský povrch tvorí hlavne voda, no len 4 % sú pitné. Tú istú pitnú vodu používame na výrobu našich áut, keď cestujeme alebo keď platíme účty cez internet. Jej spotreba neustále rastie a vytvára takzvanú vodnú stopu. Prístup ku kvalitnej vode je preto stále náročnejší.

Pojem vodná stopa prvýkrát definoval v roku 2002 holandský vedec Arjen Hoekstra z University of Twente.

Hovorí, že táto stopa je ukazovateľom, ktorý meria objem spotrebovanej a znečistenej vody počas výroby tovarov a služieb denného užívania.

Voda odráža životnú úroveň

Veľkosť vodnej stopy konkrétnej krajiny definuje, akú životnú úroveň majú jej obyvatelia. Zároveň predstavuje mieru jej závislosti na externých zdrojoch vody v zahraničí.

nakladna-lod-prepravuje-tovar

V tomto prípade sa rozlišuje takzvaná interná a externá vodná stopa:

  • interná vodná stopa predstavuje spotrebu vody pri výrobe produktov v danej krajine

  • externá vodná stopa zase predstavuje spotrebu vody pri výrobe produktov v zahraničí a ich importe do krajiny

Holandsko je napríklad krajina, ktorá svojim obyvateľom poskytuje vysoký životný štandard, no až 95 % jej vodnej stopy sa nachádza v zahraničí. Podiel externej vodnej stopy Indie alebo Paraguayu predstavuje, na rozdiel od tej holandskej, len 3 %.

newyorska-burzaVoda je dôležitou súčasťou svetovej ekonomiky a kolektívnym zdrojom všetkých štátov sveta. Preto by sa problematika jej kvality a dostupnosti mala riešiť globálne, ale aj lokálne.

Modrá, zelená a šedá voda

Vodnú stopu rozdeľujú odborníci do troch farebných kategórii – modrej, zelenej a šedej. Farby definujú typ vody a tiež to, za akým účelom sa táto voda pri produkcii tovarov a služieb použila.

Modrá predstavuje povrchovú alebo podzemnú vodu. Z pôdy sa prirodzene odparuje alebo sa zapracuje do výrobku či transferuje medzi jednotlivými vodnými útvarmi.

  • týka sa to hlavne zavlažovania plodín, poľnohospodárstva, priemyslu a domáceho využívania vody, napríklad na polievanie kvetín alebo varenie

zelene-polia

Zelená predstavuje vodu zo zrážok. Takáto voda je uložená v koreňoch rastlín, odkiaľ sa prirodzene odparuje alebo im pomáha rásť.

  • používa sa v poľnohospodárstve, záhradníctve a v drevárskom priemysle

drevene-dosky

Šedá je voda znečistená priemyslom. Odtokom sa vypúšťa do tečúceho vodného zdroja alebo sa posiela do čistiarní odpadových vôd.

  • je to voda, ktorá sa používa na riedenie priemyselného odpadu a mestských odtokov tak, aby sa splnili požadované normy kvality

potrubie-veduce-do-rafinerieExistuje aj čierna voda, ktorá označuje vodu znečistenú ľudskými výkalmi.

Najväčšiu vodnú stopu hľadajme v Ázii a Amerike

V roku 2011 vydali holandskí vedci štúdiu, ktorá označila povodia riek Mississippi, Ganga, Yangtze, Indus a Parana za oblasti s najväčšou vodnou stopou na planéte.

Za krajiny s najväčšou vodnou stopou identifikovali zase Indiu, Čínu, USA, Brazíliu, Rusko a Indonéziu. Týchto šesť krajín spolu tvorilo viac ako polovicu celkovej vodnej stopy planéty.

mapa-vodnej-stopy-svetZelená, modrá, šedá a celková vodná stopa jednotlivých oblastí, ktorá bola skúmaná v rokoch 1996 až 2005. Zdroj: waterfootprint.org

V skúmanom 9-ročnom období (1996 – 2005) sa to týkalo najmä pestovania pšenice, ktorá ročne vytvorila 70 % zelenej vodnej stopy, 19 % modrej vodnej stopy a 11 % šedej vodnej stopy. Tesne za ňou nasledovali plodiny ako ryža a kukurica.

kombajn

Taktiež porovnávali vodné stopy pre jednotlivé druhy ovocia, zeleniny, nápojov či rastlinných olejov. Z ich výskumu vieme, že výroba ananásového džúsu tvorí oveľa vyššiu vodnú stopu ako výroba paradajkového džúsu.

Vyššiu vodnú stopu ďalej tvorí aj výroba vína, kávy a olivového oleja, nižšiu zase výroba piva, čaju či oleja z kukurice.

ananas

Téma zväčšujúcej sa vodnej stopy nespočíva len na pleciach jednotlivých štátov, je najmä otázkou globálnou.

Najbližšie sa o jej udržateľnosti a kvalite bude rokovať na trojdňovom World Future Energy Summit, ktorý sa uskutoční na začiatku roku 2019 v Abu Dhabi.

Ďalšie články

Čítať viac

Ako prebieha čistenie komunálnych odpadových vôd?

23.10.2017

Prečítajte si, ako prebieha proces čistenia odpadových vôd od chvíle, keď sa dostáva do ČOV, až dokým neopustí jej brány v podobe...