Blog

Ako vode vraciame život? Odpovedáme na najčastejšie otázky o čistení odpadových vôd

Čisteniu neprospieva vysoká ani príliš nízka teplota. Aká je tá ideálna? A odkiaľ odpadová voda pochádza? Prečítajte si článok, v ktorom sme zodpovedali časté otázky o čistení odpadových vôd.

Odkiaľ odpadová voda pochádza?

Existuje niekoľko zdrojov, z ktorých odpadová voda prichádza do čistiarne. Veľké zastúpenie majú domácnosti a komunálne odpadové vody.

K nim sa ako najväčší znečisťovatelia pridávajú poľnohospodárstvo a priemysel. Typickými príkladmi sú potravinárstvo, textilné odvetvie, chemické a papierenské závody, teplárne či bane.

Možno vás však prekvapí, že zdrojom odpadových vôd sú aj búrky. Keď dážď spláchne nečistoty z ciest a pôdy, tie smerujú do kanálov či vodných tokov a napokon tak vzniká voda, ktorú treba vyčistiť.

Čo sa v odpadovej vode nachádza, keď prichádza do čistiarne?

Hneď na začiatok by ste mali vedieť, že 1 % odpadovej vody tvoria znečisťujúce látky a zvyšok je voda. Pre opätovné použitie je však dôležité zbaviť sa aj toho jedného percenta škodlivín.

Také patogénne látky, ktoré sa v odpadových vodách vyskytujú bežne, ohrozujú verejné zdravie. To isté platí o toxických zlúčeninách, ktoré môžu zdravé bunky v tele zmeniť na rakovinotvorné.

V odpadových vodách sa bežne vyskytuje fosfor a dusík. Tieto látky dokážu narušiť rovnováhu iných organizmov. Uvoľňovanie fosforu má za následok bujné rozmnožovanie rias v sladkých vodách. Dusík zas zabíja ryby a neprirodzene vplýva na fungovanie biotopov.

Zloženie odpadových vôd je však naozaj pestré. Okrem dusíka, fosforu či patogénov sa v nich objavujú aj ťažké kovy, nerozpustné látky alebo biologicky odbúrateľné organické látky.

Koľko a akých látok sa vo vode vyskytuje, to záleží od jej pôvodu. Čiže od toho, či ide o komunálnu odpadovú vodu, vodu z domácností alebo priemyslu.

Prečo je čistenie odpadových vôd dôležité?

Keďže odpadová voda pozostáva aj do škodlivých toxínov a mikroorganizmov, čistenie má za úlohu odstrániť ich.

Aby sa dala opäť recyklovať, nemôže vyvolávať žiadne negatívne vplyvy. Či už na životné prostredie alebo verejné zdravie.

Aká je ideálna teplota na čistenie odpadových vôd?

V prípade čistenia odpadových vôd platí, že oba extrémy škodia. Inak povedané, nie je vhodná ani vysoká, ale ani príliš nízka teplota. Ideálnym stredom je teplota od 20 do 35 stupňov Celzia.

Ak by sa predsa len stalo, že teplota bude príliš nízka alebo vysoká, čistenie stratí efektivitu. Zvlášť počas sekundárneho čistenia sa do vody pridávajú baktérie, ktoré majú zničiť škodlivé organické látky.

Vysoká teplota môže tieto baktérie zneškodniť. Nízka teplota im síce neublíži, ale spomalí ich činnosť, čím spomalí aj celý proces čistenia.

Aby mala voda akurátnu teplotu, existujú špeciálne systémy, ktoré v čistiarňach fungujú práve na tento účel.

Ako dlho čistenie trvá?

V prípade veľkokapacitných čistiarní, ktoré denne spracujú tisíce hektolitrov vody, hovoríme o niekoľkých hodinách.

Na začiatku treba odstrániť veľké pevné nečistoty, ako sú kamene, piesok, sklo či dokonca textílie. V ďalšom kroku sa od vody oddeľuje mastnota a zvyšky saponátov, tieto nečistoty vyplávajú na povrch a zmenia sa na penu.

Nasledujúce procedúry zabezpečujú odstránenie organických látok pomocou baktérií.

Na záver do vody putuje chlór alebo iná látka, ktorá ju dezinfikuje, aby z nej vymizli všetky patogény a vírusy. Takto upravená voda sa do ekosystému vráti tak, že ju čistiareň vypustí do rieky.

Podobný proces denne absolvuje čistiareň v New Jersey na brehu rieky Hackensack. Tej čistenie od prvého momentu až po vypustenie do rieky trvá 6 hodín.

Ak by voda slúžila ako pitná, proces je trochu iný a vo výsledku zaberie približne 5 hodín.

Napokon treba dodať, že ak sa odpadová voda prevzdušňuje, proces to značne predlžuje. Tento krok totižto trvá jeden až dva dni.

V čom spočíva primárne, sekundárne a terciárne čistenie?

Ako sme už spomínali vyššie, čistenie odpadových vôd pozostáva z niekoľkých krokov. Medzi inými je to primárne, sekundárne a terciárne čistenie.

Primárne nasleduje po odstránení pevných nečistôt, ako sú skaly, textil, plasty či úlomky dreva. Počas primárneho čistenia priteká voda do číriacich nádrží. Na ich spodku sa usádza kal a na hladine vody zas vzniká pena z mastnoty či saponátov.

Súčasťou primárneho čistenia sú aj chemikálie, ktoré z vody odstraňujú fosfor.

Sekundárne čistenie slúži na odstránenie biologicky odbúrateľných látok, a to pomocou filtrácie a prevzdušňovania (proces prevzdušňovania trvá aj 30 hodín). Po dokončení tejto fázy je voda na 90 % vyčistená.

Terciárne čistenie je veľmi dôležitým krokom, pretože upravuje vodu tak, aby sa mohla opäť piť alebo vypustiť do vodných tokov. Počas tohto kroku z vody miznú škodlivé patogény.

Tie mikroorganizmy, ktoré sa odstrániť nedajú, UV svetlo zmení na sterilné a bezpečné.

Na čo slúži vyčistená odpadová voda?

Budete sa možno diviť, ale v Singapure ju ľudia pijú. Kvôli vysokému počtu obyvateľov má krajina v pláne využívať až 55 % odpadovej vody práve na pitie.

Veľkými odberateľmi odpadovej vody sú aj priemysel a poľnohospodárstvo. Dánsky pivovar Carlsberg má vlastnú čističku a vďaka nej plánuje znížiť množstvo „čistej“ vody až o 50 %. Namiesto nej bude pri varení piva používať tú recyklovanú.

Inde vo svete vyčistená odpadová voda slúži ako prídavok do betónovej zmesi alebo ako spôsob ochladzovania priemyselných veží.

V USA viac ako 56 % recyklovanej vody putuje na zavlažovanie poľnohospodárskej pôdy.

Všetky tieto riešenia odzrkadľujú základný problém. Tým je, že zatiaľ čo vody je málo, dopyt po nej neustále rastie.

Čo je nitrifikácia a denitrifikácia?

Ide o biologické procesy, pomocou ktorých sa z odpadovej vody odstraňuje dusík. Pri nitrifikácii sa amoniak mení na dusitany a tie sa následne zmenia na dusičnany.

Po nitrifikácii nasleduje denitrifikácia, pri ktorej sa z dusičnanov vytvára plynný dusík.

Dôvod týchto procesov je zrejmý. Vďaka nim sa totižto škodlivý dusík premieňa na látky, ktoré nemajú na životné prostredie (vodu, pôdu) negatívny vplyv.

Na čo je dobrá dezinfekcia odpadovej vody?

Je pravdou, že počas sekundárneho čistenia zmizne väčšina škodlivín a odpadu. Ale na to, aby sa dala voda opäť piť alebo vypustiť do tokov, musí byť úplne bez závad.

Preto treba vodu dezinfikovať. Počas tejto procedúry sa zneškodňujú ničivé vírusy, baktérie, plesne a patogény.

Typickými spôsobmi dezinfekcie vody sú chlór, UV svetlo či ozón. Ak sa chcete o dezinfekcii odpadových vôd dozvedieť viac, prečítajte si článok, v ktorom sme sa jej podrobne venovali.

 

Ďalšie články

Čítať viac

Za minútu nakúpime milión plastových fliaš. Väčšina z nich skončí na skládke a v oceánoch

25.1.2018

V súčasnosti sa každú minútu celosvetovo kúpi milión plastových fliaš a toto číslo by malo do roku 2021 vzrásť ešte o 20 %.

Čítať viac

Sú septiky ekologické? Áno, ak ich správne udržujete

28.4.2022

Ak septiky neudržiavate, hrozí kontaminácia spodnej aj povrchovej vody. Nádrže sú totiž rajom pre rôzne baktérie a patogény.