Blog

Pomôže digitalizácia predísť problémom s vodou v mestách Európy?

Európske metropoly majú už dnes problém hospodáriť s mestskými vodnými zdrojmi na udržateľnej úrovni. Navyše, ak sa naplnia predpovede o zvyšovaní hustoty obyvateľstva v mestách, hrozí, že ich rezidenti nebudú mať prístup k zdravej vode.

Mestá tak budú musieť intenzívne riešiť otázku efektívnejšieho využívania vodných zdrojov pomocou moderných technológií. Aj preto vznikol projekt s názvom DIGITAL-WATER.city.

Program pod záštitou Európskej komisie využije najnovšie technológie pre lepšie zužitkovanie mestských vodných zdrojov.

Rozšírená realita, mobilné aplikácie či bezpilotný dron

Projekt v rámci európskeho programu Horizon 2020 nezostal len na papieri. Do pilotnej fázy sa už zapojilo päť európskych metropol – Paríž, Berlín, Kodaň, Miláno a Sofia.

Tie dnes využívajú časť zo súboru 15 pokročilých digitálnych riešení, počnúc hospodárením s podzemnou vodou, čistením odpadových vôd či prevádzkou a údržbou kanalizácií.

Parížania vstúpili do projektu najmä kvôli blížiacim sa Olympijským hrám, ktoré vo francúzskom hlavnom meste vypuknú v lete 2024. Rátajú tak s veľkým množstvom turistov, ktorí počas horúcich dní budú chcieť využiť mestské vodné plochy, fontány a rieku Seina na osvieženie.

Z tohto dôvodu mesto už teraz z projektových riešení implementovalo napríklad systém ALERT – autonómne riadený čln, ktorý aktívne monitoruje úroveň škodlivých baktérií, ktoré sa v Seine môžu objaviť.

Vďaka autonómne riadenému člnu ALERT, ktorý monitoruje úroveň škodlivých baktérií v mestských riekach, hrozí menšie riziko zdravotných ťažkostí pre kúpajúcich. Zdroj: digital-water.city

Dáta z ALERTu, ako aj iných senzorov, následne spracuje systém, ktorý predpovedá zvýšené riziko zdravia kúpajúcich. Tých nakoniec upozorní cez mobilnú aplikáciu, aby v daný čas kúpanie v rizikových častiach rieky radšej vynechali.

Okrem využívania ALERTu bojujú v nemeckom hlavnom meste Berlín aj proti nelegálnemu zvodu dažďovej vody do mestskej kanalizácie. Priamo do nej natiahli optický kábel, ktorý funguje ako tepelný senzor.

Každú pol minútu tak čítačky rozmiestnené 50 cm od seba detekujú presné miesto nezákonného pripojenia na odpadový systém.

Berlínčania majú navyše možnosť pozorovať stav podzemných vôd v 3D rozšírenej realite cez mobilnú aplikáciu. A pracovníkom technických služieb pomôže kontrolovať stav zanesenia berlínskej kanalizácie pokročilý kamerový systém.

Inovácie neobišli ani spracovanie odpadovej vody

Digitalizácia v rámci projektu pomáha aj účinnejšiemu spracovaniu a využívaniu odpadových vôd, ako aj fungovaniu ich čistiarní. Práve na predpoveď požadovanej kapacity čistiarní odpadových vôd sa zamerali v Kodani.

HOFOR, firma zodpovedná za stav kanalizácií v Kodani, tak implementovala systém, ktorý predchádza preťaženiu kanalizácie.

Kombináciou monitorovania aktuálnej hladiny v odpadovej sieti, údajov zo zrážkomera a meteorologických dát dokáže v reálnom čase vyhodnotiť riziko záplav. A to až v 48-hodinovom predstihu.

Keďže systém vie predpovedať množstvo pretečenej zrážkovej vody v kanalizácii, zvládne tiež dať včas signál čistiarni odpadových vôd. V nej tak presnejšie a s predstihom prispôsobia kapacity pre plnohodnotné zužitkovanie a čo najmenšie plytvanie odpadovou vodou.

Mrhať vodou, ktorá je po očistení vhodná na ďalšie použitie, nechcú ani v Miláne. V centre mesta, ako aj vo väčšine oblastí Lombardie, jej našli opätovné využitie v poľnohospodárstve.

V agrárnej oblasti využitia však hrozí riziko kontaminovanej odpadovej vody, ktorú má včas eliminovať pokročilý bezpečnostný systém. Ten vyhodnocuje najmä údaje o prítomnosti škodlivých baktérií typu E.coli priamo z čistiarne odpadových vôd.

Celý proces kontroly funguje bez nutnosti vstupu ľudského faktora. Len čo prečistenú vodu systém uzná za vhodnú, v automatickom režime prebieha aj samotné polievanie. O efektívne zavlažovanie potrebných miest sa totižto postará bezpilotný dron.

Odpadová voda je pre mestá nevyhnutnosťou

Podľa slov odborníkov spĺňajú európske zásoby podzemných a povrchových vôd štandardy použitia len na 40 %. Iná možnosť, než spracovať odpadovú vodu na jej ďalšie použitie, tak pre budúcnosť miest neexistuje.

Hoci sú niektoré súčasti projektu DIGITAL-WATER.city stále v procese vývoja, už dnes je jeho ambícia zrejmá – zabezpečiť dostatočnú kvalitu vody pre mestá, znížiť využívanie prírodných zdrojov vody a atraktivitou moderných technológií prilákať investorov.

Ďalšie články

Čítať viac

Čistiareň odpadových vôd v Holandsku filtruje použitý WC papier. Využíva sa ako stavebný materiál

18.9.2017

Vedeli ste, že Európania spotrebujú ročne až 5 miliónov ton toaletného papiera? V Holandsku v ňom našli nové využitie, ktoré je...