Blog

Rekonštrukcia ČOV pre Volkswagen Bratislava: Ako sa dá využiť potenciál baktérií?

Spoločnosť Volkswagen Bratislava potrebovala rozšíriť kapacitu biologickej časti ČOV. Prečítajte si o tom, ako sme pri tom postupovali.

Ilustračná snímka. Zdroj: Shutterstock

S rastom podniku a s jeho napredovaním rastie aj spotreba vody. Je to spôsobené zväčšenou výrobou a, bezpochyby, aj nárastom počtu pracovných miest. Aj kvôli tomu vznikla potreba rozšíriť kapacitu čistiarne odpadových vôd spoločnosti Volkswagen Bratislava, teda presnejšie jej biologickej časti. Ako sme pri tejto úlohe postupovali?

Biologická časť čistenia spočíva v tom, že baktérie používajú znečistenie vo vode ako zdroj energie pre svoj život. Preto ak chceme, aby sa odstraňovalo viac znečistenia, museli sme urobiť jedno z nasledujúcich opatrení.

1. Vloženie väčšieho množstva baktérií a zväčšenie objemu nádrží

Je logické, že viac baktérií spracuje viac znečistenia. To sa dá zariadiť buď tým, že do už existujúceho objemu vložíme viac baktérií. Odborne sa táto veličina nazýva koncentrácia kalu, a tá by sa teda zvýšila.

Druhým spôsobom je zväčšenie objemu nádrží, čím sa predĺži čas kontaktu baktérií a „zdroja potravy“ a zároveň sa doň zmestí väčší počet baktérií s rovnakou koncentráciou kalu.

Treťou alternatívou je spojenie oboch týchto možností.

potencial-bakterii-volkswagenIlustračná snímka. Zdroj: Shutterstock

2. „Vyhladovanie“ baktérií

Iným riešením je pokúsiť sa vytvoriť baktériám „pocit hladu“ a vyčerpať ich zásobné látky. Takýmto spôsobom by sa zvýšila ich akumulačná kapacita, čoho dôsledkom je intenzívnejšie odstraňovanie znečistenia. Na tento proces sa využíva takzvaná regenerácia kalu.

Tá prebieha v samostatnej nádrži, do ktorej sa privádza zahustený kal (zahustená zmes baktérií). Keďže väčšina z nich pracuje v aeróbnych podmienkach – za prítomnosti kyslíka, tak je na dno nádrže privádzaný vzduch, ktorý sa prechodom cez zmes kalu a vody rozpúšťa.

Baktérie ho v rámci svojho metabolizmu využijú a spotrebujú zbytok znečistenia prítomného vo vodách a svoje zásobné látky. Okrem regenerácie akumulačnej kapacity baktérií v tomto procese sa na základe dlhšej doby v oxických podmienkach podporí odstraňovanie amoniakálneho dusíka.

Kombinácia oboch opatrení v ČOV Volkswagen Bratislava

V prípade projektu pre Volkswagen sa do určitej miery využili obe možnosti.

V rámci starej schémy čistiarne boli za sebou umiestnené dve menšie nádrže, v ktorých prebiehala denitrifikácia (premena dusičnanov na plynný dusík – D), nasledovala nádrž nitrifikácie (premena amoniakálneho dusíka – N) a dosadzovacia nádrž (DN).

V dosadzovacej nádrži (DN) vločky baktérií klesajú ku dnu, odkiaľ sa časť vracia do systému cez regeneračnú nádrž (R) a následne do denitrifikácie a časť vločiek sa odvádza preč ako prebytočný kal. Vyčistená voda preteká cez hrany dosadzovacej nádrže do odtoku (obr.1).

povodna-schema-cistiarneobr.1: Pôvodná schéma čistiarne

Pri zvyšovaní efektívnosti čistiarne sa proces zachoval, avšak zmenilo sa umiestnenie nádrží (obr.2). Dostavaním nádrže regenerácie sa zvýšila kapacita čistiarne – priestor na odstraňovanie organického znečistenia a odstraňovanie niektorých prvkov najmä dusíka.

schema-po-rekonstrukciiobr.2: Schéma čistiarne po rekonštrukcii

Hoci Volkswagen nemal problémy s dodržiavaním legislatívy v rámci čistenia odpadových vôd, týmto spôsobom rozšíril svoju bezpečnú zónu, v ktorej sa môže pohybovať.

Uskutočnená investícia podniku opäť zaručí dodržiavanie limitov vypúšťaných odpadových vôd a zároveň ušetrí peniaze, ktoré by pri ich prekračovaní musel obetovať na pokuty, odplaty a podobne.

Potenciál a schopnosti baktérií sú veľké, preto veríme, že čerstvo zrekonštruovaná čistiareň bude slúžiť dlhú dobu. Posledné detaily niekoľkomesačnej rekonštrukcie stoja pred nami a po ich doriešení už stačí iba odovzdať toto dielo do rúk správcov.

Náš klient bol veľmi dobrým partnerom, s ktorým sa príjemne spolupracovalo. Tešíme sa, že sme si mohli vzájomne pomôcť.

podpis-matus-palguta
Autor: Ing. Matúš Palguta, chemický technológ

Ďalšie články