Blog

Stretnutie slovenského a ruského Hydrotechu vo Vinosadoch

Na začiatku júla sme vo Vinosadoch zorganizovali stretnutie slovenských a ruských kolegov. Cieľom stretnutia bola výmena skúseností z realizácie projektov v Ruskej federácii. Na stretnutí sa okrem technických detailov diskutovali aj témy spojené s organizáciou vývozu, výstavby a montáže. Takéto stretnutie budeme organizovať pravidelne. Veríme, že sme sa takýmto spôsobom posunieme k efektívnejším a kvalitnejším službám pre našich zákazníkov.

Ďalšie články

Čítať viac

3 spôsoby, ako môžete čistiť odpadové vody z výroby mlieka a mliekarenských výrobkov

6.4.2020

Vyčistiť odpadovú vodu z mliekarenského priemyslu nie je veľký problém. To však neznamená, že použitá technológia nebude komplikovaná.

Čítať viac

Ukončené poloprevádzkové testy s odpadovými vodami z výroby bioetanolu

30.9.2020

Ukončili sme takzvané pilotné testy v poloprevádzkovom rozmere, pri ktorých sa spracovávalo niekoľko desiatok litrov odpadových vôd denne z...