Blog

Špinavá pravda o fast fashion: Ako znečisťuje našu pitnú vodu?

Priemysel rýchlej módy sa stal jedným z najväčších znečisťovateľov životného prostredia, vrátane pitnej vody.

Odevný priemysel vyrába oblečenie bezprecedentným tempom a väčšina z nich je vyrobená zo syntetických tkanín, ktoré pri praní uvoľňujú toxické chemikálie. Tieto chemikálie končia v našich riekach a oceánoch a nakoniec si nájdu cestu do našej pitnej vody. Tu je niekoľko faktov, ktoré dokazujú škodlivý vplyv rýchlej módy na našu pitnú vodu:

Druhý najväčší znečisťovateľ

Podľa Svetovej banky je módny priemysel zodpovedný za 20 % celosvetovej odpadovej vody, čo z neho robí druhého najväčšieho znečisťovateľa vody (hneď po poľnohospodárstve).

Je to spôsobené používaním toxických chemikálií a farbív pri výrobe textilu, ako aj veľkým množstvom vody používanej vo výrobnom procese. V krajinách ako Čína a India, kde sa vyrába väčšina odevov, sa neupravená odpadová voda z textilných tovární vypúšťa priamo do riek a potokov.

pollution, water, clothing, clothes, fast fashion

Výroba oblečenia vs. pitná voda k vodovodných kohútikov

Ale pozor! Problém sa netýka len výroby oblečenia. Rýchla móda tiež prispieva k znečisteniu vody počas fázy likvidácie. Čo to znamená? Keďže ľudia kupujú viac oblečenia a nosia ho menej často, častejšie ho vyhadzujú.

Syntetickým látkam používaným vo fast fashion trvá stovky rokov, kým sa rozložia, a pri tom uvoľňujú do životného prostredia mikroplasty a iné škodlivé chemikálie. Tieto znečisťujúce látky sa môžu dostať do pôdy a podzemných vôd, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje našu pitnú vodu.

environment, manifacture, clothing, clothes, hangers, water waste

Navyše mnohé z toxických chemikálií používaných pri výrobe textilu sú známe karcinogény a endokrinné disruptory. Môžu viesť k rôznym zdravotným problémom, ako je rakovina, neplodnosť a vrodené chyby.

Tieto chemikálie sa môžu časom hromadiť v našom tele a majú dlhodobé účinky. Svetová zdravotnícka organizácia odhaduje, že približne 1,7 milióna úmrtí ročne je spôsobených vystavením znečistenej pitnej vode.

Máme aj dobré správy!

Dobrou správou je, že niektoré módne značky podnikajú kroky na zníženie svojho vplyvu na životné prostredie. Spoločnosti ako Patagonia a Eileen Fisher používajú trvalo udržateľné materiály a ekologické výrobné metódy.

Zmena spotrebiteľa je možná

Ako spotrebitelia sa môžeme aspoň pokúsiť zmeniť svoj vplyv na znečistenie prostredia tým, že sa rozhodneme nakupovať od udržateľných značiek, znížime celkovú spotrebu a správnym spôsobom zlikvidujeme už nechcené oblečenie.

hangers, fast fashion, environment pollution, water waste

Fast fashion priemysel má výrazný vplyv na našu pitnú vodu. Veľké množstvo toxických chemikálií, odpadovej vody a mikroplastov, ktoré produkuje, znečisťuje naše rieky a oceány, čo v konečnom dôsledku ovplyvňuje naše zdravie. Pre priemysel je kľúčové, aby prevzal zodpovednosť za jeho vplyv a aby spotrebitelia robili rozumnejšie rozhodnutia pre ochranu nášho životného prostredia a nás samých.

Ďalšie články