Blog

Spojené národy chcú uchovať vodu pre budúce generácie. Ako bránia prehlbujúcej sa vodnej kríze?

Počas tohtoročných osláv Medzinárodného dňa vody začali Spojené národy iniciatívu, ktorá potrvá celé jedno desaťročie.

Iniciatíva Spojených národov má krajiny poučiť o tom, ako správne prerozdeľovať dostupné vodné zdroje, ako vybudovať kvalitné vodné zásoby a ako zabezpečiť vhodné hygienické podmienky pre svojich obyvateľov.

Voda ako udržateľný zdroj

Svetové finančné fórum trikrát po sebe zaradilo prehlbujúcu sa vodnú krízu medzi jeden z najnebezpečnejších globálnych problémov súčasnosti. Valné zhromaždenie OSN na tieto znepokojivé správy pred časom zareagovalo uznesením o medzinárodnej akčnej dekáde – Voda ako udržateľný zdroj.

Úlohou medzinárodnej akčnej dekády je zvýšiť povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji vodných zdrojov, podporiť existujúce programy a projekty, ktoré sa venujú uchovaniu vody a snahe o dosiahnutie Agendy 2030.

Svetovy den vody marecMedzinárodná akčná dekáda sa začala počas Svetového dňa vody 22. marca 2018 a skončí na Svetový deň vody 22. marca 2028.

Doteraz sa do tejto iniciatívy zapojilo 43 štátov a 77 projektov z celého sveta.

Dekáda 2018-2028 a klimatická zmena

Prehlbujúca sa vodná kríza je na mnohých územiach úzko spätá s postupujúcou klimatickou zmenou.

Dekáda 2018 – 2028 sa preto zamerala aj na zlepšenie životných podmienok detí, ktoré žijú v zónach s vážnym nedostatkom vody.

Extrémne sucho a nárast teploty už o 1 °C vedie v takto postihnutej oblasti až k 5-percentnému nárastu výskytu hnačiek. V podmienkach bez kanalizácie a nedostatku čistej vody sa rýchlo šíria nebezpečné nákazy, ktorým denne podľahne približne 800 detí.

dekada 2018 - 2028 pre zachranu vody

OSN spolupracuje aj s ostatnými svetovými organizáciami

Podľa vyjadrenia Svetovej zdravotníckej organizácie WHO sa za posledných 28 rokov zlepšil prístup k bezpečnému vodnému zdroju pre asi dva miliardy ľudí.

800 miliónov ľudí však naďalej žije bez prístupu k čistej a pitnej vode a 2/5 svetovej populácie nemá vhodné hygienické zariadenia.

OSN a UNICEF pre zachranu vodyZdroj: unicef.org

Proti týmto nepriaznivým podmienkam bojuje spoločne s akčnou dekádou aj projekt WASH, ktorý vznikol pod záštitou organizácie UNICEF.

Približne 100 tímov neúnavne pracuje na splnení cieľov vytýčených v Agende 2030, na základe čoho v predchádzajúcom roku zabezpečili pitnú vodu a základné sociálne zariadenia pre vyše 11 miliónov ľudí na celom svete.

snaha o zachranu vodyVhodné hygienické zariadenie a prístup k čistej vode chýba na vidieku až 75 % populácie.

Ľuďom v krajinách so zlými hygienickými podmienkami a bez prístupu k čistej vode pomáha aj organizácia World Vision, ktorá sa podieľa na najväčšej súkromnej finančnej zbierke zameranej na podporu vidieckych oblastí.

My si udržiavanie hygieny a čistoty okolia najbližšie pripomenieme Svetovým dňom toaliet, ktorý sa uskutoční v pondelok 19. novembra. Pridáte sa k nám?

Ďalšie články

Čítať viac

Budeme meniť odpadovú vodu na pitnú? Vyzerá to ako nevyhnutnosť

24.1.2019

Viacero výskumov potvrdilo, že premena odpadovej vody na pitnú je pri súčasných technológiách bezpečná.

Čítať viac

Obec, ktorá potrebuje rekonštrukciu čistiarne odpadových vôd

10.2.2021

V okolí hlavného mesta Slovenska je známy fenomén, že v ňom i v mestečkách v jeho okolí počet obyvateľov narastá. Táto situácia vplýva...