Blog

Chutné pečivo a tvorba odpadovej vody pri jeho výrobe

Vo fáze realizačného projektu je aj čistiareň odpadových vôd pre pekárenský priemysel. Čistiareň kapacitne predstavuje ČOV pre mesto s cca 22 000 obyvateľmi. Technologicky je čistiareň rozdelená na dve časti. Prvá časť je mechanická, pozostávajúca z rotačného sita, akumulačnej nádrže a flotácie. Hlavnou funkciou je odstránenie väčších častíc z odpadových vôd, vyrovnanie kvality vôd a odstránenie časti znečistenia. Druhou časťou ČOV je biologický stupeň, v ktorom sa voda pomocou aktivovaného kalu (mikroorganizmami) vyčistí na požadované parametre.

Ďalšie články

Čítať viac

Tradičné vianočné stretnutie zamestnancov

19.12.2018

V predvianočnom čase sa tradične zamestnanci Hydrotechu a.s. stretli na decembrovom posedení. V rámci oficiálneho programu sa zhrnul...

Čítať viac

Huby a čistenie vody? Pozrite sa, s čím všetkým si dokážu poradiť

11.12.2021

Podľa známeho mykológa je možné, že nás nakoniec pred klimatickou katastrofou zachránia práve huby.