Blog

Chutné pečivo a tvorba odpadovej vody pri jeho výrobe

Vo fáze realizačného projektu je aj čistiareň odpadových vôd pre pekárenský priemysel. Čistiareň kapacitne predstavuje ČOV pre mesto s cca 22 000 obyvateľmi. Technologicky je čistiareň rozdelená na dve časti. Prvá časť je mechanická, pozostávajúca z rotačného sita, akumulačnej nádrže a flotácie. Hlavnou funkciou je odstránenie väčších častíc z odpadových vôd, vyrovnanie kvality vôd a odstránenie časti znečistenia. Druhou časťou ČOV je biologický stupeň, v ktorom sa voda pomocou aktivovaného kalu (mikroorganizmami) vyčistí na požadované parametre.

Ďalšie články

Čítať viac

Vývoz materiálu na realizáciu najčerstvejšieho projektu v Rusku

14.9.2018

Pomaly sa schyľuje k montáži technológie čistiarne na jednom z našich najčerstvejších projektov v Ruskej Federácii. Areál u nás vo...