Blog

Vyčistená odpadová voda bude použitá späť vo výrobe škrobu

V súčasnosti do prevádzky spúšťame terciárne dočistenie odpadových vôd produkovaných z výroby škrobu. Táto časť čistiarne sa stavia pár rokov po tom, čo tam Hydrotech vybudoval dobre fungujúcu biologickú anaeróbno-aeróbnu čistiareň odpadových vôd. Cieľom terciárneho stupňa je dočistenie biologicky vyčistenej vody na také parametre, aby sa voda mohla opätovne využívať vo výrobnom procese. Je to elegantné riešenie, keďže zákazník je momentálne obmedzovaný nedostatkom čistej vody na vstupe do fabriky. Technológia pozostáva z adsorpcie znečistenia na aktívnom uhlí, koagulácie, sedimentácie, filtrácie a dezinfekcie UV žiarením.

Ďalšie články

Čítať viac

Čo v prípade, ak na Slovensku v dôsledku otepľovania výrazne poklesne hladina vôd?

23.11.2017

Riešením tohto problému môže byť aplikácia systému Zero Liquid Discharge (ZLD).

Čítať viac

Výlet v Brazílii a kontrola priebehu prípravy konštrukcie IC reaktora

15.2.2019

Keďže sa naša firma snaží o čo najhladší priebeh amerického projektu, zástupca riaditeľa bol vyslaný skontrolovať priebeh výroby...