Blog

Trh s technológiami na čistenie odpadových vôd sa má do roku 2020 zdvojnásobiť

Odvetvie čistenia odpadových vôd sa považuje za najrýchlejšie sa rozvíjajúci celosvetový biznis.

Podľa výskumu americkej agentúry UN Water by sa do roku 2020 malo zavádzanie odpadových technológií v sektoroch poľnohospodárstva a ťažkého priemyslu zvýšiť dvojnásobne. Toto odvetvie je preto považované za najrýchlejšie sa rozvíjajúci celosvetový biznis posledných rokov.

Krajiny by do obnovy a regulácie svojho vodného odpadového hospodárstva mali investovať v priemere vyše 22 miliárd amerických dolárov. Spolu s narastajúcim politickým tlakom na nájdenie alternatívnych riešení voči rýchlo miznúcim zásobám pitnej vody sú do potenciálu tohto odvetvia vkladané veľké nádeje.

cistenie-odpadovych-vod

Cieľom sú krajiny s veľkou aglomeráciou

Odborníci predpovedali tomuto odvetviu raketový vzostup ešte v roku 2007, no celosvetová hospodárska kríza zmarila ich prognózy.

krajiny-s-velkou-aglomeraciou

Krajiny s obrovskými aglomeráciami, ako Čína, India či Brazília, sú na tom s čistením svojich odpadových vôd pravdepodobne najhoršie.

Nadmerná industrializácia a poľnohospodárske pestovanie ich donútilo v roku 2015 investovať do regulácie odpadového hospodárstva asi 43,2 % celkového rozpočtu.

kriticky-nedostatok-pitnej-vodyMapa Európy ukazuje oblasti s kritickým nedostatkom pitnej vody. Francúzsko, Nemecko a Veľká Británia do technológií na čistenie odpadových vôd investovali doteraz najviac.
Zdroj: World Resources Institute, Aqueduct

Plánované zvýšenie investícií do sektoru odpadového hospodárstva ovplyvní aj krajiny, ako sú Izrael, Saudská Arábia a Juhoafrická republika, kde je situácia s nedostatkom pitnej vody naďalej kritická.

80 % splaškovej vody zostáva nevyužitých

Najnovší report hovorí o 80 %, niekedy až 95 % odpadovej vody, ktorá sa do vodných tokov vypustí prakticky nevyužitá. Potenciál zrecyklovanej splaškovej vody v odvetviach poľnohospodárstva, priemyslu a domácností je v roku 2018 stále využitý minimálne.

nevyuzita-splaskova-voda

Priemyselné čistiarne odpadových vôd sa však v posledných rokoch začali prispôsobovať a zrecyklovanú odpadovú vodu využívajú čoraz častejšie.

Umožnila im to najmä metóda membránovej separácie, ktorej využitie by podľa odborníkov malo do roku 2020 medziročne narásť až o 8 %.

membranova-filtraciaMembránová filtrácia sa v posledných rokoch v sektore odpadového hospodárstva teší úspechu, pretože je ekonomicky nenáročná a šetrná k životnému prostrediu.

Ďalšou metódou, ktorá by mala podiel nevyužitej splaškovej vody v našich tokoch znižovať, je metóda odstraňovania kalu. V roku 2015 bola táto metóda druhou najvyužívanejšou, hlavne v čistení komunálnej a priemyselnej odpadovej vody.

Tesne za metódou odstraňovania kalu sa držia recyklačné metódy reverznej osmózy, mikrofiltrácie, ultrafiltrácie, nanofiltrácie a dezinfekcie.

reverzna-osmoza

Príležitosť pre biznis sa bude rozširovať

Do roku 2030 sa celosvetový dopyt po vode zvýši na 3000 kubických kilometrov, čo predstavuje dvojnásobok celkovo vyprodukovanej odpadovej vody.

Odpadové hospodárstvo má veľký potenciál do budúcnosti vytvoriť príležitosti na výskum a implementáciu nových odpadových technológií či nápravu a reguláciu zastaralých čistiarní odpadových vôd.

zvyseny-dopyt-priemyslovŤažba nerastného bohatstva, energetika a papierenský priemysel sú práve tie oblasti, ktorých sa prísnejšie regulácie ohľadom recyklácie odpadových vôd dotknú najviac.

Zvýšený dopyt zasiahne niekoľko odvetví

Podľa najnovších správ to v prostredí ťažobného odvetvia bude v procese membránovej filtrácie hlavne aplikácia keramických membrán.

Energetický priemysel sa pri čistení odpadových vôd zameria na biologické procesy, ktoré odstránia z vody látky na báze selénu.

Oxidačné procesy s využitím ozónu zaznamenajú rast najmä v oblasti ropného a plynového priemyslu.

technologie-cistenia-odpadovych-vod

Nám zostáva dúfať, že nasledujúce roky splnia predpoveď o dvojnásobnom raste v oblasti technológií čistenia odpadových vôd do posledného písmena.

Chcete nadviazať spoluprácu so spoločnosťou Hydrotech-group? Kontaktujte nás, sme pripravení ponúknuť vám v oblasti čistenia a regulácie odpadových vôd naše 40-ročné skúsenosti a plánovanie.

Ďalšie články