Blog

Výlet v Brazílii a kontrola priebehu prípravy konštrukcie IC reaktora

Keďže sa naša firma snaží o čo najhladší priebeh amerického projektu, zástupca riaditeľa bol vyslaný skontrolovať priebeh výroby častí anaeróbneho IC reaktora do Brazílie. Popri exkurzii vo výrobe sa uskutočnili stretnutia s vedením našich partnerov z firmy Paques. Vychutnať si chvíľku brazílskeho leta uprostred slovenskej zimy by si vedel predstaviť asi ktokoľvek.

Ďalšie články

Čítať viac

Skoncujme s vlhčenými utierkami. Ničia kanalizácie i čistiarne odpadových vôd

29.7.2019

Napriek množstvu praktických využití a širokej dostupnosti vlhčené utierky spôsobujú miliardové škody.

Čítať viac

Úspešná kolaudácia čistiarne odpadových vôd v mliekarni Rajo a.s.

21.10.2018

Úspešná kolaudácia čistiarne pre Rajo a.s. je za nami. Jeseň 2018 sa do archívu Hydrotechu zapíše s týmto prívlastkom. Po viac ako...

Čítať viac

Vypracovanie a odovzdanie projektovej dokumentácie pre papiereň

30.10.2019

Hydrotech odovzdal dokumentáciu pre zákazníka z oblasti papierenského priemyslu, ktorá rieši hlavne doplnenie jestvujúcej čistiarne...