Blog

Vedci objavili novú baktériu. Vďaka nej bude čistenie vôd efektívnejšie a lacnejšie

Mohli by ste si myslieť, že vedci z Národnej univerzity v Singapure venovali výskumu dlhé roky. Prekvapivo však novú baktériu našli úplnou náhodou.

Keď v istý deň robili bežnú kontrolu čistiarne odpadových vôd, všimli si niečo nezvyčajné. V aeróbnych nádržiach bolo oveľa menej dusíka, ako očakávali, a veľký úbytok zaznamenali aj pri fosfore.

Vedci sa preto rozhodli, že vezmú z vody vzorky a oddelili v nej niekoľko kmeňov baktérií. Pri každej z nich testovali, ako dokáže odstraňovať dusík a fosfor. Ako iste tušíte, jedna z nich bola iná a hlavne mimoriadne účinná.

Zoznámte sa s baktériou Thauera SND5

Vedci si všimli, že jedna baktéria má lepkavú a krémovú štruktúru. Od iných sa líšila aj svojou svetložltou farbou.

Hlavný rozdiel však spočíval v tom, že táto baktéria odstránila fosfor a dusík rýchlejšie ako zvyšné mikróby.

Potom už len stačilo, aby výskumníci porovnali baktériu s inými, jej podobnými. Nakoniec dospeli k záveru, že ide o niečo unikátne, a tak vznikla baktéria Thauera kmeňa SND5.


Novú baktériu objavila profesorka He Jianzhong (vľavo) a jej kolega Dr. Wang Qingkun. Zdroj: News.nus.edu.sg

Nemyslite si, že terajšie metódy čistenia odpadových vôd dusík ani fosfor neeliminujú. Dokážu to, len inými spôsobmi.

Tradičné metódy

Keď znečistená voda prichádza do čistiarne, nachádza sa v nej dusík v podobe amoniaku a fosfor v podobe fosfátov. Produkciu týchto látok má zväčša na svedomí poľnohospodárstvo, priemysel a ľudský organizmus.

Ak voda obsahuje príliš veľké množstvo týchto látok, má to veľmi negatívny vplyv na životné prostredie a zdravie človeka. Preto ich treba z vody pred jej opätovným použitím odstrániť.

Čistiarne odpadových vôd sa fosforu zbavujú bežne dvomi spôsobmi. Chemickým zrážaním alebo pomocou biologických látok.

V prvom prípade čistiarne využívajú vápnik, hliník alebo železo. Tento proces si môžete predstaviť tak, že prevádzkovatelia nasypú do vody vápno (vápnik). Množstvo závisí od toho, akú hodnotu pH voda má.

Všeobecne platí, že okrem pH treba pri chemickom zrážaní zvážiť aj množstvo vody a to, aké stopové prvky sa v nej nachádzajú.

Chemické zrážanie má obrovský význam, pretože táto metóda dosahuje 90 % účinnosť.

Popri chemickom zrážaní existuje aj ďalší postup, a tým je biologická aktivita mikroorganizmov.

Tento proces si predstavte tak, že odpadová voda priteká do reaktora, v ktorom sa nachádzajú organizmy akumulujúce polyfosfáty. Tieto polyfosfáty dokážu fosfor pohltiť, čo znamená, že z vody zmizne.

A ako sa z odpadovej vody vytratí dusík? Opäť za to môžu biochemické reakcie, ktoré vyvolávajú najmä dve baktérie – nitrosomonas a nitrobacter. Tie premenia dusík v podobe amoniaku na menej škodlivé dusičnany.

Na konvenčných čistiarňach odpadových vôd často nasleduje proces denitrifikácie. Počas tejto fázy z vzniknutých dusičnanov biologickou aktivitou vytvára plynný dusík N2, a tak je z vody úplne odstránený.

Bude to lacnejšie a ekologickejšie

Zatiaľ čo tradičné metódy využívajú na vyhubenie fosforu a dusíka niekoľko baktérií, tá nová by to mala zvládnuť sama. Z toho vyplýva, že oproti bežným postupom bude oveľa účinnejšia.

Vedci tiež tvrdia, že nový kmeň dokáže prevádzkovateľom čistiarní ušetriť nemalé peniaze. Pri odstraňovaní dusíka – takzvanej nitrifikácii (premena dusíka v amoniakálnej a organickej forme na dusičnany) treba neustále prevzdušňovanie, ktoré funguje pomocou elektriny.

Ak baktéria tento systém nahradí, vo výsledku možno ušetriť až 60 % elektrickej energie, pretože čistiareň nebude potrebovať toľko prevzdušňovania.

V prospech novej baktérie hovorí aj fakt, že namiesto oxidu uhličitého, ktorý vzniká pri bežnom čistení, vytvára z amoniaku plynný dusík.

Do atmosféry tak neuniká skleníkový plyn, ktorý znečisťuje vzduch a negatívne vplýva na podnebie a životné prostredie.

Ďalšie články