Blog

Výroba hnojiva a zavlažovanie odpadovými vodami. Kafilérie sú ekologickejšie, než ste si mysleli

Hoci závod spracúva živočíšne zvyšky, je ekologickejší, než ste si zrejme mysleli. A tu je nie hneď niekoľko dôkazov.

Predstavte si fľašu, z ktorej sa po recyklácii vyrobia plastové vlákna. Alebo oceľovú plechovku, ktorá sa zmení na diel do automobilu. Podobným spôsobom funguje aj kafiléria.

Tá totiž spracováva živočíšny odpad a biologický odpad z kuchýň a následne ho premieňa na znova použiteľné produkty.

Recyklácia živočíšneho materiálu 

Typickým príkladom sú uhynuté zvieratá alebo zvyšky, ktoré pochádzajú z mäsokombinátov.

Živočíšne kusy sa najprv sterilizujú, aby neobsahovali žiadne škodlivé patogény. Zvlášť dôležité je to pri zvieratách, ktoré uhynuli a neboli vyšetrené.

Takto upravená masa putuje na sušenie a lisovanie, kde sa zmení na kafilerický tuk, a ten neskôr poslúži ako palivo. Podľa konateľky žilinskej kafilérie je takéto palivo ešte výhrevnejšie než zemný plyn.

Okrem tuku z kafilérie vychádza aj múčka, ktorá sa pridáva do krmiva pre zvieratá alebo sa využíva ako organické hnojivo.

praca v mäsokombinate
Živočíšne produkty ako krv, kosti, srsť či koža sa dajú opäť na niečo použiť.

Opätovné využitie vody

Samozrejme, aj kafilérie majú svoje ekologické výzvy. Jednou z nich je čistenie odpadových vôd, ktoré v závode vznikajú. Našťastie, i tu existujú riešenia. Napríklad rekultivácia vody čírením, pieskovou filtráciou a ultrafiltráciou.

Pomocou prvých dvoch spomínaných spôsobov, ktoré zabezpečujú predúpravu vody, sa dá odstrániť 50 až 95 % nečistôt.

A čo je ešte lepšie, po finálnom prečistení sa dá voda znova použiť. A to na umývacie práce v samotnej kafilérii alebo na zavlažovanie pôdy. Pri najefektívnejšom vyčistení sa voda môže vypustiť aj do potokov a riek.

V prípade čistiarní odpadových vôd, ktoré vám vybuduje Hydrotech, hovoríme aj o výrobe elektrickej či tepelnej energie.

Hydrotech vám totiž pomôže s aplikovaním anaeróbneho riešenia, a to spolu s technológiou na energetické využitie bioplynu.

Pomocou tejto technológie si popri čistení vody v kafilérii vyrobíte aj energiu, ktorá vám pomáha zvyšovať sebestačnosť a takisto znižuje náklady.

Zníženie objemu skleníkových plynov

Kam by smeroval živočíšny odpad, ak nie do kafilérie? Existujú spaľovne, skládky alebo priemyselné kompostárne.

Oproti týmto riešeniam je však kafilérka podstatne ekologickejšia. V porovnaní s priemyselným kompostovaním vypustí do vzduchu o 90 % menej skleníkových plynov.

Rovnako odbremeňuje potravinársky priemysel, a tým opäť priespieva k zníženiu emisií.

Keď sa to všetko spočíta, kafilérie dokážu naozaj vo veľkom eliminovať množstvo emisií v ovzduší. Podľa odhadov sa ich úspora rovná 18,5 miliónom áut, ktoré by každý rok zmizli z ciest.

kafilerie ekologicke dopady

Zdroj: Afia.org

Kafilérie a ničenie lesov

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, kafilérie majú veľa spoločného aj s ochranou lesov. Konkrétne s ochranou palmových a sójových záhonov.

Problém nie je ani tak v samotných plodinách, ale v tom, že ich vysádzajú na miestach, kde predtým vyrúbali vzácne dažďové pralesy.

Potravina, ktorú síce potrebujeme, namiesto vzduchu, ktorý je rovnako dôležitý. Ďalšia ekologická dilema.

Kafiléria však dokáže prispieť k zmene. Do biopalív a krmiva pre zvieratá poputuje živočíšna bielkovina, ktorá je skvelou náhradou palmového oleja a sójovej múčky.

Navyše, produkcia bielkoviny v kafilérii vytvorí len 10 % emisií z toho, čo by vzniklo pri spracovaní sóje.

Ďalšie články

Čítať viac

Návrh vysoko zaťaženej sedimentačnej nádrže v papierenskom priemysle

19.11.2020

Projekt, ktorému predchádzali nie práve triviálne testy sedimentácie, postupne dostáva tvár projektovej dokumentácie. Ide o predčistenie...