Blog

Výroba hnojiva a zavlažovanie odpadovými vodami. Kafilérie sú ekologickejšie, než ste si mysleli

Hoci závod spracúva živočíšne zvyšky, je ekologickejší, než ste si zrejme mysleli. A tu je nie hneď niekoľko dôkazov.

Predstavte si fľašu, z ktorej sa po recyklácii vyrobia plastové vlákna. Alebo oceľovú plechovku, ktorá sa zmení na diel do automobilu. Podobným spôsobom funguje aj kafiléria.

Tá totiž spracováva živočíšny odpad a biologický odpad z kuchýň a následne ho premieňa na znova použiteľné produkty.

Recyklácia živočíšneho materiálu 

Typickým príkladom sú uhynuté zvieratá alebo zvyšky, ktoré pochádzajú z mäsokombinátov.

Živočíšne kusy sa najprv sterilizujú, aby neobsahovali žiadne škodlivé patogény. Zvlášť dôležité je to pri zvieratách, ktoré uhynuli a neboli vyšetrené.

Takto upravená masa putuje na sušenie a lisovanie, kde sa zmení na kafilerický tuk, a ten neskôr poslúži ako palivo. Podľa konateľky žilinskej kafilérie je takéto palivo ešte výhrevnejšie než zemný plyn.

Okrem tuku z kafilérie vychádza aj múčka, ktorá sa pridáva do krmiva pre zvieratá alebo sa využíva ako organické hnojivo.

praca v mäsokombinate
Živočíšne produkty ako krv, kosti, srsť či koža sa dajú opäť na niečo použiť.

Opätovné využitie vody

Samozrejme, aj kafilérie majú svoje ekologické výzvy. Jednou z nich je čistenie odpadových vôd, ktoré v závode vznikajú. Našťastie, i tu existujú riešenia. Napríklad rekultivácia vody čírením, pieskovou filtráciou a ultrafiltráciou.

Pomocou prvých dvoch spomínaných spôsobov, ktoré zabezpečujú predúpravu vody, sa dá odstrániť 50 až 95 % nečistôt.

A čo je ešte lepšie, po finálnom prečistení sa dá voda znova použiť. A to na umývacie práce v samotnej kafilérii alebo na zavlažovanie pôdy. Pri najefektívnejšom vyčistení sa voda môže vypustiť aj do potokov a riek.

V prípade čistiarní odpadových vôd, ktoré vám vybuduje Hydrotech, hovoríme aj o výrobe elektrickej či tepelnej energie.

Hydrotech vám totiž pomôže s aplikovaním anaeróbneho riešenia, a to spolu s technológiou na energetické využitie bioplynu.

Pomocou tejto technológie si popri čistení vody v kafilérii vyrobíte aj energiu, ktorá vám pomáha zvyšovať sebestačnosť a takisto znižuje náklady.

Zníženie objemu skleníkových plynov

Kam by smeroval živočíšny odpad, ak nie do kafilérie? Existujú spaľovne, skládky alebo priemyselné kompostárne.

Oproti týmto riešeniam je však kafilérka podstatne ekologickejšia. V porovnaní s priemyselným kompostovaním vypustí do vzduchu o 90 % menej skleníkových plynov.

Rovnako odbremeňuje potravinársky priemysel, a tým opäť priespieva k zníženiu emisií.

Keď sa to všetko spočíta, kafilérie dokážu naozaj vo veľkom eliminovať množstvo emisií v ovzduší. Podľa odhadov sa ich úspora rovná 18,5 miliónom áut, ktoré by každý rok zmizli z ciest.

kafilerie ekologicke dopady

Zdroj: Afia.org

Kafilérie a ničenie lesov

Hoci sa to na prvý pohľad nezdá, kafilérie majú veľa spoločného aj s ochranou lesov. Konkrétne s ochranou palmových a sójových záhonov.

Problém nie je ani tak v samotných plodinách, ale v tom, že ich vysádzajú na miestach, kde predtým vyrúbali vzácne dažďové pralesy.

Potravina, ktorú síce potrebujeme, namiesto vzduchu, ktorý je rovnako dôležitý. Ďalšia ekologická dilema.

Kafiléria však dokáže prispieť k zmene. Do biopalív a krmiva pre zvieratá poputuje živočíšna bielkovina, ktorá je skvelou náhradou palmového oleja a sójovej múčky.

Navyše, produkcia bielkoviny v kafilérii vytvorí len 10 % emisií z toho, čo by vzniklo pri spracovaní sóje.

Ďalšie články

Čítať viac

Hydrotech na univerzite

30.11.2019

Hydrotech bol pozvaný na dve udalosti organizované pre študentov Slovenskou technickou univerzitou. Keďže nám záleží na udržiavaní...

Čítať viac

Prečo je poľnohospodárstvo najväčším znečisťovateľom vody?

10.12.2020

Poľnohospodárstvo využíva až 70 % svetovej vody, zároveň však patrí k jej najväčším znečisťovateľom. Ako je to možné? Viac o...